Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік від 01.06.2011869
Документ 869-2011-п, попередня редакція — Редакція від 13.09.2018, підстава - 712-2018-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

18. Витрати з проведення поточного ремонту конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (зокрема, спортивних, дитячих та інших майданчиків), визначаються з урахуванням кошторисної вартості кожного виду робіт відповідно до державних будівельних норм та правил, стандартів (у разі відсутності норм на окремі будівельні роботи у державних будівельних нормах та правилах, стандартах вартість кожного виду робіт визначається згідно з калькуляцією, розробленою виконавцем робіт). Примірний перелік робіт з поточного ремонту визначається центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

{Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

У разі виконання робіт з поточного ремонту на умовах субпідряду витрати визначаються з урахуванням положень пункту 6 цього Порядку.

{Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

19. Витрати з поливання дворів, клумб і газонів (Впд) визначаються за формулою

Впд = (Пг х Нг х Дгд х Нд х Дд) х Тв + Н) : Пз,

{Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

де Пд - площа дворів; Пг - площа газонів та (або) клумб; Нд - норма витрат води з поливання дворів; Нг - норма витрат води з поливання газонів та (або) клумб; Дд - розрахункова кількість днів за пору року, коли проводиться поливання дворів; Дг - розрахункова кількість днів за пору року, коли проводиться поливання газонів та (або) клумб; Тв - ціна 1 куб. метра води, використаної для поливання.

20. Витрати на прибирання і вивезення снігу, посипання призначеної для проходу та проїзду частини прибудинкової території протиожеледними сумішами (зимове прибирання) (Вптз) визначаються з урахуванням діючих норм часу на виконання зазначених робіт, матеріально-технічних ресурсів та фактичної площі посипання частини прибудинкової території за формулою

Вптз = (Врз + Вмз) : Пз,

Врз = Оз + Вф + Н + М + І,

Вмз = (Ппт х Нпрт) х Вм1,

де Врз - витрати із зимового прибирання прибудинкової території без залучення спеціалізованих машин (механізмів) (ручним способом); Вмз - витрати із зимового прибирання прибудинкової території із залученням спеціалізованих машин (механізмів).

У разі виконання зазначених робіт на умовах субпідряду витрати визначаються з урахуванням положень пункту 6 цього Порядку.

{Пункт 20 в редакції Постанови КМ № 515 від 17.07.2015}

21. Витрати з експлуатації номерних знаків на будинках (Вез) визначаються за формулою

Вез = (Вз х С + Н) : (Не х Пз),

{Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

де Вз - вартість номерного знака; С - кількість знаків на будинку; Не - строк експлуатації номерних знаків (місяців).

22. Витрати з освітлення місць загального користування і підвальних приміщень та підкачування води (Во) визначаються за формулою

Во = (Те х Не + Н) : Пз,

{Абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

де Те - тариф на 1 кВт·г  електроенергії; Не - кількість електроенергії, що використовується для освітлення місць загального користування, підвальних приміщень та підкачування води з розрахунку на місяць.

{Абзац другий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

23. Витрати з енергопостачання для ліфтів (Ве) визначаються за формулою

Ве = (Не х Те х Кл + Н) : Пзл,

{Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

де Не - середня кількість електроенергії для одного ліфта з розрахунку на місяць; Те - тариф на 1 кВт·г електроенергії.

{Пункт 24 виключено на підставі Постанови КМ № 532 від 01.10.2014}

25. Вартість інших послуг (утримання служб консьєржів, вбудованих паркінгів, установлення і утримання пристроїв замково-переговорного зв'язку тощо) сплачується понад розмір плати за послуги на підставі договорів, укладених між власниками житлових будинків (гуртожитків), власниками (наймачами) квартир (житлових приміщень у гуртожитку), власниками нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку) та відповідними надавачами послуг.

26. Вартість робіт з підготовки житлового фонду до сезонної експлуатації враховується під час визначення вартості технічного обслуговування та поточного ремонту конструктивних елементів, інженерних мереж та систем, технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього упорядження, що розташовані на прибудинковій території.

27. Вартість додаткових послуг, що не пов'язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій і надаються у гуртожитках для проживання сімей, визначається понад розмір плати за послуги на підставі договорів, укладених відповідними надавачами послуг з наймачами та (або) власниками житлових приміщень у гуртожитках.

Розрахунок накладних витрат

28. До накладних витрат належать загальновиробничі та адміністративні витрати.

Обсяг загальновиробничих витрат визначається у відсотках до фонду заробітної плати основних робітників виконавця з урахуванням кошторисної вартості зазначених витрат відповідно до законодавства.

Обсяг адміністративних витрат визначається у відсотках до обсягу прямих витрат з урахуванням загальновиробничих витрат.

У разі неможливості здійснення об’єктивного нормування окремих елементів накладних витрат такі витрати визначаються на підставі фактичних витрат за попередній рік.

{Пункт 28 в редакції Постанови КМ № 515 від 17.07.2015}

29. У разі коли виконавець надає інші види послуг, що не пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій, розподіл накладних витрат здійснюється окремо за складовими послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій відповідно до бази розподілу, визначеної розпорядчим документом про облікову політику, та з урахуванням умов, викладених в абзацах чотирнадцятому і п’ятнадцятому пункту 9 та абзацах третьому і четвертому пункту 11 цього Порядку.

{Пункт 29 в редакції Постанови КМ № 515 від 17.07.2015}

30. До загальновиробничих витрат належать витрати з:

1) утримання апарату управління виробництвом - витрати з оплати праці апарату управління виробництвом з сумою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

2) утримання виробничого персоналу - витрати з оплати праці виробничого персоналу (комірники, молодший обслуговуючий персонал тощо) з сумою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

3) оплати службових відряджень працівників апарату управління виробництвом;

4) амортизації основних засобів виробничого призначення, крім амортизації, що включається у витрати з утримання та експлуатації машин і обладнання;

5) утримання основних засобів виробничого призначення та їх поточного ремонту;

6) охорони праці;

7) забезпечення пожежної та сторожової охорони об'єктів виробничого призначення;

8) оплати послуг з опалення, освітлення, водопостачання та водовідведення, а також іншого утримання виробничих приміщень, які безпосередньо пов’язані із процесом надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

{Пункт 30 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

31. До адміністративних витрат належать витрати з:

1) утримання апарату управління підприємством;

2) оплати праці персоналу управління підприємством з сумою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

3) оплати службових відряджень персоналу управління підприємством;

4) забезпечення пожежної та сторожової охорони об'єктів адміністративного призначення;

5) оплати вартості використання та обслуговування технічних засобів управління (обчислювальних центрів, вузлів зв'язку, засобів сигналізації), канцелярські та поштово-телеграфні витрати;

6) оплати аудиторських перевірок, робіт (послуг) консультаційного та інформаційного характеру;

7) оплати праці загальногосподарського персоналу з сумою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

8) амортизації основних засобів адміністративного призначення;

9) утримання та поточного ремонту основних засобів загальногосподарського призначення;

10) охорони праці та техніки безпеки;

11) підготовки (перепідготовки) кадрів;

12) сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім тих, що включаються у виробничу собівартість, а також інші витрати адміністративного призначення;

13) оплати розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків;

{Пункт 31 доповнено підпунктом 13 згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

14) оплати послуг з опалення, освітлення, водопостачання та водовідведення, а також іншого утримання адміністративних приміщень, які безпосередньо пов’язані із процесом надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

{Пункт 31 доповнено підпунктом 14 згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

{Розділ "Надання висновку щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат на надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" виключено на підставі Постанови КМ № 269 від 17.07.2014}

Розрахунок планованого прибутку

33. Рівень рентабельності визначається з урахуванням необхідності сплати податку на прибуток підприємств та спрямування частини коштів, отриманих як прибуток, на технічне переоснащення підприємств.

34. Виконавці під час виконання робіт можуть у разі потреби здійснювати перерозподіл витрат у структурі тарифів на послуги без зміни загального обсягу таких витрат та з урахуванням фактичної вартості наданих послуг у межах встановлених тарифів.

35. Кошти, зекономлені підприємством у результаті здійснення заходів з модернізації інженерних систем і енергозбереження, використовуються для подальшого технічного переоснащення, модернізації такого підприємства, а також енергозбереження.

Коригування тарифів на послуги

36. Метою коригування тарифів, що розраховуються згідно з цим Порядком, є забезпечення відшкодування у повному обсязі економічно обґрунтованих планованих витрат, що враховуються під час визначення повної собівартості послуг, планованого прибутку та податку на додану вартість.

Механізм коригування тарифів на послуги запроваджується у разі, коли протягом строку дії таких тарифів змінюються ставки податків і зборів (обов'язкових платежів), рівень заробітної плати у виконавця відповідно до законодавства, Генеральної та галузевої угод, ціни (тарифи) на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси.

Коригуванню підлягають лише складові витрат, за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення (зменшення), що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорості запровадження механізму коригування тарифів на послуги.

37. Коригування тарифів на послуги здійснюється за формулою

де Тск - скоригований тариф; Тдк - тариф, що діє на момент коригування; Кзв - коефіцієнт зміни витрат, пов'язаних з наданням послуг.

38. Коефіцієнт зміни витрат, пов'язаних з наданням послуг, визначається за формулою

Кзв = 1 + Пзп х (Взн - Взд) : Взд + Пел х (Тен - Тед) :Тед + Ппал х (Цпн - Цпд) : Цпд + м х (Цмн - Цмд) : Цмд] + сп х (Всн - Всд) : Всд],

{Абзац перший пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

де Пзп - питома вага витрат із заробітної плати і сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у структурі діючого тарифу на послуги; Взн - витрати із заробітної плати і сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування діючого тарифу на послуги; Взд - витрати із заробітної плати та сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на дату встановлення діючого тарифу на послуги; Пел - питома вага витрат з електроенергії у структурі діючого тарифу на послуги; Тен - тариф на електроенергію з розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування діючого тарифу; Тед - тариф на електроенергію на дату встановлення діючого тарифу; Ппал - питома вага витрат із закупівлі пально-мастильних матеріалів у структурі діючого тарифу; Цпн - ціна пально-мастильних матеріалів з розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування діючого тарифу на послуги; Цпд - ціна пально-мастильних матеріалів на дату встановлення діючого тарифу на послуги; Пм - питома вага витрат на матеріали, комплектувальні вироби, обладнання у структурі діючого тарифу на послуги; Цпн - ціна на матеріали, комплектувальні вироби, обладнання з розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування діючого тарифу на послуги; Цпд - ціна на матеріали, комплектувальні вироби, обладнання на дату встановлення діючого тарифу на послуги; Псп - питома вага витрат на оплату послуг субпідрядників у структурі діючого тарифу на послуги; Всн - вартість послуг субпідрядників з розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування діючого тарифу на послуги; Всд - вартість послуг субпідрядників на дату встановлення діючого тарифу на послуги.

{Абзац другий пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}

Відшкодування втрат виконавців, які виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування

39. Для встановлення тарифу на послуги виконавець подає органу місцевого самоврядування заяву про встановлення тарифу і розрахунок тарифу на планований період за встановленими таким органом формами з відповідними розрахунками, підтвердними матеріалами і документами, що використовувалися під час їх проведення.

Планований період - період тривалістю 12 місяців, на який здійснюється формування тарифу на послуги.

40. Розгляд розрахунків тарифів, поданих виконавцем, здійснюється органом місцевого самоврядування протягом одного календарного місяця, а у разі коригування тарифів - протягом десяти календарних днів з дня отримання відповідної заяви у порядку, встановленому Мінрегіоном.

41. Рішення про встановлення тарифів оприлюднюється органом місцевого самоврядування у засобах масової інформації та/або на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дати його прийняття.

42. Розрахунок втрат виконавців, які виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування (далі - втрати виконавців), здійснюється виконавцем.

Розмір втрат виконавців визначається виходячи з витрат, понесених виконавцем на надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій протягом періоду, який починається з дня подання виконавцем до органу місцевого самоврядування заяви про встановлення тарифів до дня введення в дію тарифів, включаючи період розгляду розрахунків тарифів (але не більше періоду, визначеного у пункті 40 цього Порядку), встановлення та їх оприлюднення.

Витрати, на основі яких визначаються втрати виконавців, розраховуються згідно з вимогами цього Порядку за окремими складовими тарифу на послуги, вартість яких змінюється на загальнодержавному рівні.

43. Розрахунок розміру втрат виконавців подається на погодження органу місцевого самоврядування протягом десяти календарних днів з дня введення в дію тарифів.

Орган місцевого самоврядування погоджує зазначений розрахунок протягом одного календарного місяця.

Орган місцевого самоврядування може відмовити у погодженні розміру втрат виконавцю лише у випадку, коли вони є необґрунтованими, розрахунок здійснено на основі недостовірних даних або такий розрахунок поданий на погодження з порушенням строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту.

44. Втрати виконавців включаються до складу тарифів під час наступного (чергового) перегляду органом місцевого самоврядування тарифів на ці послуги, крім випадку, коли відшкодування таких втрат здійснюється за рахунок відповідного місцевого бюджету.

У разі коли відшкодування втрат виконавців здійснюється за рахунок місцевого бюджету, виконавець під час наступного (чергового) звернення до органу місцевого самоврядування за встановленням тарифу подає разом з розрахунками, підтвердними матеріалами і документами копію рішення органу місцевого самоврядування, яким передбачено відповідні видатки у місцевому бюджеті, та зазначає про це у заяві про встановлення тарифів.

45. У разі включення втрат виконавців до складу тарифів уповноважений орган встановлює тариф з урахуванням втрат виконавців, визначаючи при цьому період його дії, а також тариф, який повинен застосовуватися після закінчення періоду відшкодування втрат виконавців.

46. Інформація про розмір втрат виконавців у разі включення їх до складу тарифів відображається у структурі тарифів на послуги.

47. Під час перегляду (у тому числі коригування) тарифів на послуги у період, протягом якого проводиться відшкодування втрат виконавців, орган місцевого самоврядування здійснює їх перерахування на основі наданих виконавцем розрахунків, враховуючи частину втрат, яка відшкодована, та частину втрат, яка підлягає відшкодуванню в подальшому.

{Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 870 від 15.11.2017}Додаток
до Порядку

ПЕРЕЛІК
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Прибирання прибудинкової території

Прибирання сходових кліток

Вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення)

Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі

Технічне обслуговування ліфтів

Обслуговування систем диспетчеризації

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:

гарячого водопостачання

холодного водопостачання

водовідведення

централізованого опалення

зливової каналізації

Дератизація

Дезінсекція

Обслуговування димових та вентиляційних каналів

{Абзац п'ятнадцятий в редакції Постанови КМ № 515 від 17.07.2015}

Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, необхідних для електрозабезпечення технічних цілей будинку (освітлення місць загального користування, електропостачання ліфтів, підкачування води), систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх наявності

{Абзац шістнадцятий із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 515 від 17.07.2015, № 258 від 12.04.2017}

Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків)

Поливання дворів, клумб і газонів

Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами

Експлуатація номерних знаків на будинках

Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води

Енергопостачання ліфтів

{Абзац двадцять третій виключено на підставі Постанови КМ № 532 від 01.10.2014}


{Порядок розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію виключено на підставі Постанови КМ № 724 від 27.09.2017}


{Порядок встановлення роздрібних цін на природний газ для населення втратив чинність на підставі Постанови КМ № 74 від 02.03.2015}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2011 р. № 869

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2137; 2007 р., № 16, ст. 586; 2009 р., № 51, ст. 1737):

пункт 8 після слова "рідкі" доповнити словом ", небезпечні";

абзац четвертий пункту 15 після слів "необоротних матеріальних" доповнити словами "і нематеріальних";

в абзаці першому пункту 24 слово "Програма" замінити словами "Інвестиційна програма підприємства у сфері".

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 712 від 05.09.2018}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2011 р. № 869

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. № 955 "Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 28, ст. 2019).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. № 959 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 28, ст. 2021).

3. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1697 "Про заходи щодо подальшого вдосконалення механізму забезпечення природним газом вітчизняних споживачів" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3321).

4. Пункти 3 і 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2007 р. № 297 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 16, ст. 586).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1094 "Про внесення змін до Тимчасового порядку установлення роздрібних цін на природний газ для потреб населення" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 67, ст. 2580).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. № 1267 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. № 955 і від 12 липня 2006 р. № 959" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 82, ст. 3052).

7. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 36 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 8, ст. 242).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 400 "Про внесення змін до Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води і Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 33, ст. 1118).

9. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 682 "Про заходи з модернізації систем теплопостачання" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 51, ст. 1728).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 937 "Про доповнення Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 68, ст. 2353).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. № 1296 "Про внесення змін до Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води і Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 94, ст. 3207).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 182 "Деякі питання формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води та послуги з централізованого водопостачання та водовідведення" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 13, ст. 631).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 231 "Про внесення змін до Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 751).вгору