Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік від 17.10.2013868
Документ 868-2013-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2016, підстава - 1127-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2013 р. № 868
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 1127 від 25.12.2015}

Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 722 від 24.12.2014}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 337 від 13.08.2014
№ 722 від 24.12.2014
№ 137 від 18.03.2015}

Відповідно до статті 15 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

{Абзац третій пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 722 від 24.12.2014}

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2013 р. № 868

ПОРЯДОК
державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень

{У тексті Порядку слова “державного мита” замінено словами “адміністративного збору” згідно з Постановою КМ № 137 від 18.03.2015}

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав), перелік документів, необхідних для її проведення, права та обов’язки суб’єктів у сфері державної реєстрації прав, а також процедуру взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

Державна реєстрація прав на об’єкт незавершеного будівництва в установлених законом випадках проводиться відповідно до вимог та з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

новозбудований об’єкт - завершений будівництвом об’єкт нерухомого майна, державна реєстрація права власності на який проводиться вперше;

органи державної реєстрації прав - Мін’юст та його територіальні органи;

{Абзац п'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 137 від 18.03.2015}

пошта - оператор поштового зв’язку чи кур’єрська служба;

уповноважена особа - особа, якій на підставі договору або іншого документа, визначеного законодавством, надано повноваження щодо подання документів для проведення державної реєстрації прав;

реконструкція - реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об’єкта містобудування;

прийом документів - перевірка наявності документа про сплату адміністративного збору та/або документа, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), відповідності розмірів внесеної плати законодавству, безпосереднє прийняття заяви шляхом реєстрації в базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав, виготовлення електронних копій документів, поданих разом із заявою, шляхом сканування та розміщення у Державному реєстрі прав;

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 137 від 18.03.2015}

видача документів - повернення заявнику оригіналів поданих ним для державної реєстрації документів, крім випадків, коли окремі з них долучаються державним реєстратором до реєстраційної чи облікової справи відповідно до законодавства, а також видача сформованих державним реєстратором витягу з Державного реєстру прав, свідоцтва про право власності на нерухоме майно (у разі його формування) та рішень державного реєстратора, передбачених законодавством.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 137 від 18.03.2015}

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначеного Закону.

Державна реєстрація прав та облік безхазяйного нерухомого майна проводяться державною мовою.

1-1. Повноваження державного реєстратора з прийому та видачі документів можуть виконувати посадові особи органів місцевого самоврядування, адміністратори центрів надання адміністративних послуг та нотаріуси.

{Порядок доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ № 137 від 18.03.2015}

2. Державну реєстрацію прав шляхом внесення записів до Державного реєстру прав проводять орган державної реєстрації прав та нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно (далі - нотаріус).

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 137 від 18.03.2015}

Орган державної реєстрації прав проводить:

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно за місцем розташування такого майна;

державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно незалежно від місця розташування такого майна;

облік безхазяйного нерухомого майна за місцем розташування такого майна.

Якщо нерухоме майно розміщене в межах території, на якій діють два і більше органів державної реєстрації прав, державна реєстрація речових прав, облік безхазяйного нерухомого майна проводяться одним з таких органів, що обрані заінтересованою особою або уповноваженою нею особою (далі - заявник).

Нотаріус, яким вчинено нотаріальну дію з нерухомим майном, проводить державну реєстрацію прав, набутих виключно у результаті вчинення такої дії, крім випадків, визначених Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

{Абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 137 від 18.03.2015}

У разі коли у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном виникають речові права, що є похідними від права власності, за відсутності державної реєстрації права власності на таке майно у Державному реєстрі прав нотаріус, яким вчиняється нотаріальна дія, одночасно проводить державну реєстрацію права власності на таке майно та державну реєстрацію речового права, що є похідним від нього.

3. Рішення щодо державної реєстрації прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до оформлення яких встановлює Мін’юст, приймає державний реєстратор прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор).

У випадках, передбачених законодавством, рішення щодо державної реєстрації прав приймає державний реєстратор Мін’юсту.

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 137 від 18.03.2015}

Рішення державного реєстратора оформляється за допомогою Державного реєстру прав у двох примірниках, крім випадків, передбачених цим Порядком.

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 137 від 18.03.2015}

4. У Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на об’єкти нерухомого майна, а саме на земельну ділянку, підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду або їх окремі частини, квартиру, житлове та нежитлове приміщення.

У разі коли законодавством встановлено вимогу щодо прийняття в експлуатацію об’єкта нерухомого майна, державна реєстрація права власності на нього проводиться після прийняття такого об’єкта в експлуатацію в установленому законодавством порядку.

Державна реєстрація права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду або їх окремі частини проводиться незалежно від того, чи зареєстроване право власності на земельну ділянку, на якій вони розташовані.

Державна реєстрація права власності на квартиру, житлове та нежитлове приміщення проводиться незалежно від того, чи зареєстроване право власності на житловий будинок, будівлю, споруду або їх окремі частини, в яких вони розташовані.

Державна реєстрація речових прав на земельні ділянки проводиться після державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, що є похідними від права власності, проводиться після державної реєстрації права власності на таке майно відповідно до вимог цього Порядку, крім випадків, коли державна реєстрація речового права, що є похідним від права власності, проводиться одночасно з державною реєстрацією права власності, а також коли державна реєстрація права власності проведена до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент його виникнення.

Не підлягають державній реєстрації речові права та їх обтяження на копалини, рослини, а також на малі архітектурні форми, тимчасові, некапітальні споруди, що розташовані на земельній ділянці, переміщення яких можливе без їх знецінення та зміни призначення.

5. Подання документів для проведення державної реєстрації прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна здійснюється особисто заявником або шляхом надсилання поштою з описом вкладення.

У разі подання документів шляхом надсилання поштою такі документи подаються безпосередньо до органу державної реєстрації прав.

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 137 від 18.03.2015}

У разі виявлення невідповідностей між документами, що були надіслані поштою, та описом вкладення до них, а також у разі відсутності документа, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документа про сплату адміністративного збору, крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 13 цього Порядку, орган державної реєстрації прав у строк, що не перевищує трьох робочих днів після їх отримання, повертає заявникові відповідну заяву та документи, що додаються до неї, поштою з описом вкладення без реєстрації її у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

6. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, повинні відповідати вимогам, що встановлені законом, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідальність за достовірність відомостей, які містяться у документах, поданих для проведення державної реєстрації прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, несе заявник.

Електронні документи оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів, електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

7. Державна реєстрація прав, надання відмови в ній проводиться у строки, встановлені Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

Державна реєстрація прав може проводитися у скорочені строки в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 137 від 18.03.2015}

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, надання відмови в такому обліку здійснюється у день прийняття заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна (далі - заява про взяття на облік).

Загальні засади проведення державної реєстрації прав

8. Для проведення державної реєстрації прав заявник подає органові державної реєстрації прав, нотаріусові, особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку, заяву, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін’юст.

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 137 від 18.03.2015}

Заява подається окремо щодо кожного об’єкта нерухомого майна.

У разі коли право власності на житловий будинок, будівлю або споруду набувається одночасно з набуттям у відповідної заінтересованої особи речових прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, заявник подає органові державної реєстрації прав, нотаріусові, особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку, одну заяву щодо таких об’єктів.

{Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 137 від 18.03.2015}

У разі проведення державної реєстрації речового права на нерухоме майно, що є похідним від права власності, одночасно з проведенням державної реєстрації права власності на таке майно заявник подає органові державної реєстрації прав, нотаріусові, особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку, заяву про державну реєстрацію права власності на таке майно та заяву про державну реєстрацію речового права, що є похідним від права власності.

{Абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 137 від 18.03.2015}

9. Орган державної реєстрації прав, нотаріус, особа, зазначена у пункті 1-1 цього Порядку, приймає заяви в порядку черговості їх надходження шляхом реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їм реєстраційного номера, фіксацією дати та часу реєстрації.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 137 від 18.03.2015}

Моментом прийняття заяви вважається дата та час її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

Орган державної реєстрації прав, особа, зазначена у пункті 1-1 цього Порядку, у разі подання заяви особисто заявником видає йому картку прийому заяви, форму та вимоги до оформлення якої встановлює Мін’юст.

{Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 137 від 18.03.2015}

Орган державної реєстрації прав у разі надсилання заяви поштою реєструє таку заяву в базі даних про реєстрацію заяв і запитів не пізніше наступного робочого дня з моменту її надходження. При цьому заявникові картка прийому заяви не видається.

10. Заявник під час подання заяви особисто пред’являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові, особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку, документ, що посвідчує його особу.

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 137 від 18.03.2015}

Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє.

У разі вилучення у громадянина України паспорта громадянина України у зв’язку з отриманням дозволу для виїзду за кордон на постійне проживання документом, що посвідчує особу громадянина України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне проживання за кордоном.

Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження.

Документом, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є службове посвідчення.

У разі подання заяви уповноваженою особою органові державної реєстрації прав, нотаріусові, особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку, крім документа, що зазначений в абзацах другому - четвертому цього пункту, пред’являється документ, що підтверджує її повноваження, та подається його копія, засвідчена в установленому порядку.

{Абзац шостий пункту 10 в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015}

11. Під час подання заяви шляхом надсилання поштою справжність підпису заявника засвідчується відповідно до Закону України “Про нотаріат”.

У разі подання заяви шляхом надсилання поштою органом державної влади чи органом місцевого самоврядування (їх посадовими особами) підпис заявника скріплюється печаткою відповідного органу (посадової особи).

12. У разі подання заяви від імені юридичної особи державний реєстратор, який є користувачем Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, одержує інформацію із зазначеного Реєстру щодо такої особи.

13. Заявник подає разом із заявою органові державної реєстрації прав, нотаріусові, особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку, необхідні для державної реєстрації прав документи, визначені цим Порядком, їх копії, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документ про сплату адміністративного збору.

{Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 137 від 18.03.2015}

У разі коли заінтересована особа відповідно до закону звільнена від сплати адміністративного збору та/або плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату адміністративного збору та/або документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, не подаються.

Подання заявником документів, необхідних для проведення державної реєстрації прав, не в повному обсязі не є підставою для відмови у прийнятті заяви.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус, особа, зазначена у пункті 1-1 цього Порядку, не приймає заяву в разі відсутності документа, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документа про сплату адміністративного збору в повному обсязі, передбаченому законодавством, крім випадків, передбачених абзацом другим цього пункту.

{Абзац четвертий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 137 від 18.03.2015}

14. У разі коли після прийняття заяви подано інші заяви щодо того самого майна, орган державної реєстрації прав, нотаріус, особа, зазначена у пункті 1-1 цього Порядку, приймає такі заяви. При цьому заява розглядається після прийняття державним реєстратором рішення щодо заяви стосовно того самого майна, яка надійшла раніше.

Державний реєстратор у день прийняття заяви стосовно того самого майна приймає рішення про її розгляд після прийняття державним реєстратором рішення щодо заяви, яка надійшла раніше. Таке рішення видається особисто або надсилається поштою заявникові.

У разі коли заявник виявив бажання отримати витяг за результатами державної реєстрації прав в електронному вигляді та зазначив про це в заяві, державний реєстратор у день прийняття рішення, зазначеного в абзаці другому цього пункту, надсилає його на адресу електронної пошти заявника, зазначену ним у заяві. Рішення оформляється в електронній формі відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

У разі коли заявник отримує таке рішення особисто, він пред’являє документ, що посвідчує його особу. На примірнику рішення, що залишається для формування реєстраційної або облікової справи, проставляються дата його отримання та підпис заявника.

{Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015}

15. Під час розгляду заяви і документів, що додаються до неї, державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно, їх обтяженнями, зокрема щодо:

1) обов’язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення (у встановлених законом випадках);

2) повноважень заявника;

3) відомостей про нерухоме майно, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, наявних у Державному реєстрі прав та поданих документах;

4) наявності обтяжень прав на нерухоме майно, зареєстрованих відповідно до закону;

5) наявності факту виконання умов правочину, з якими закон та/або договір (угода) пов’язує можливість проведення державної реєстрації виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав.

16. У разі подання документів, необхідних для проведення державної реєстрації речових прав, не в повному обсязі державний реєстратор приймає рішення про зупинення розгляду заяви, яке містить рекомендації щодо усунення обставин, що були підставою для його прийняття.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття рішення про зупинення розгляду заяви видає таке рішення особисто або надсилає поштою заявникові з повідомленням про вручення.

У разі коли документи подані особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку, така особа виготовляє за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав рішення про зупинення розгляду заяви у паперовому вигляді з проставленням напису “Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно” у двох примірниках, один з яких видається заявникові, а другий передається органу державної реєстрації прав за місцезнаходженням нерухомого майна. Напис скріплюється підписом особи, яка виготовила рішення, із зазначенням її прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку її печаткою.

{Абзац третій пункту 16 в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015}

У разі коли заявник особисто отримує рішення про зупинення розгляду заяви, він пред’являє документ, що посвідчує його особу. На примірнику рішення, що залишається для формування реєстраційної або облікової справи, проставляються дата його отримання та підпис заявника.

{Абзац четвертий пункту 16 в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015}

У разі коли заявник виявив бажання отримати витяг за результатами державної реєстрації в електронному вигляді та зазначив про це в заяві, державний реєстратор у день прийняття рішення про зупинення розгляду заяви надсилає його на адресу електронної пошти заявника, зазначену ним у заяві. Рішення оформляється в електронній формі відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

{Абзац п'ятий пункту 16 в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015}

Заявник усуває обставини, що були підставою для прийняття державним реєстратором рішення про зупинення розгляду заяви, у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з моменту отримання відповідного рішення або відправлення його на електронну пошту заявника.

{Абзац шостий пункту 16 в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015}

Державний реєстратор з моменту усунення обставин, що були підставою для прийняття ним рішення про зупинення розгляду заяви, приймає рішення про відновлення її розгляду. Перебіг строку державної реєстрації продовжується з урахуванням часу, що минув до прийняття рішення про зупинення розгляду заяви.

{Абзац сьомий пункту 16 в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015}

У день прийняття рішення про відновлення розгляду заяви таке рішення видається особисто або надсилається поштою заявникові.

{Абзац пункту 16 в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015}

У разі коли заявник особисто отримує рішення про відновлення розгляду заяви, він пред’являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові або особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку, документ, що посвідчує його особу. На примірнику рішення, що залишається для формування реєстраційної або облікової справи, проставляються дата його отримання та підпис заявника.

{Абзац пункту 16 в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015}

У разі коли заявник виявив бажання отримати витяг за результатами державної реєстрації в електронному вигляді та зазначив про це в заяві, державний реєстратор у день прийняття рішення про відновлення розгляду заяви надсилає його на адресу електронної пошти заявника, зазначену ним у заяві. Рішення оформляється в електронній формі відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

{Абзац пункту 16 в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015}

Якщо протягом п’яти робочих днів після отримання заявником рішення про зупинення розгляду заяви до органу державної реєстрації прав, нотаріуса не надійшли документи, які підтверджують усунення в повному обсязі обставин, що були підставою для прийняття такого рішення, державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав.

17. У разі подання додаткових документів, необхідних для проведення державної реєстрації прав, до раніше прийнятої заяви, розгляд якої зупинено, заявник пред’являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові, особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку, документ, що посвідчує його особу, та у разі видачі йому картки прийому заяви подає таку картку. Після прийняття додаткових документів орган державної реєстрації прав, нотаріус, особа, зазначена у пункті 1-1 цього Порядку, у разі подання зазначеної картки заявником повертає йому таку картку із внесеними відомостями про прийняті документи.

{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 137 від 18.03.2015}

18. Заява може бути відкликана заявником до прийняття рішення щодо державної реєстрації прав шляхом подання заяви про відкликання заяви, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін’юст.

{Абзац перший пункту 18 в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015}

Під час подання заяви про відкликання заяви заявник пред’являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові, особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку, документ, що посвідчує його особу.

{Абзац другий пункту 18 в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015}

У разі подання заяви про відкликання заяви шляхом надсилання поштою справжність підпису заявника засвідчується у порядку, передбаченому пунктом 11 цього Порядку.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус, особа, зазначена у пункті 1-1 цього Порядку, приймає заяву про відкликання заяви шляхом її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй реєстраційного номера, фіксацією дати та часу реєстрації.

{Абзац четвертий пункту 18 в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015}

Орган державної реєстрації прав, нотаріус, особа, зазначена у пункті 1-1 цього Порядку, у разі подання особисто заявником заяви про відкликання заяви видає йому картку прийому заяви.

{Абзац п'ятий пункту 18 в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015}

Орган державної реєстрації прав у разі подання заяви про відкликання заяви поштою реєструє таку заяву в базі даних про реєстрацію заяв і запитів не пізніше наступного робочого дня з моменту її надходження. При цьому заявникові картка прийому заяви не видається.

{Абзац шостий пункту 18 в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015}

Державний реєстратор розглядає заяву про відкликання заяви в день її прийняття.

За результатами розгляду заяви про відкликання заяви державний реєстратор приймає рішення про залишення заяви без розгляду у зв’язку з її відкликанням або про відмову в задоволенні такої заяви.

Державний реєстратор приймає рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви за наявності таких підстав:

із заявою про відкликання заяви звернулася неналежна особа;

за результатами розгляду заяви державним реєстратором вже прийнято рішення про державну реєстрацію прав або рішення про відмову в державній реєстрації прав;

заяву з відповідним реєстраційним номером заявник не подавав.

{Абзац дванадцятий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 137 від 18.03.2015}

{Абзац тринадцятий пункту 18 виключено на підставі Постанови КМ № 137 від 18.03.2015}

Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття рішення про залишення заяви без розгляду у зв’язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви видає таке рішення особисто або надсилає поштою заявникові.

У разі коли документи подані особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку, така особа, виготовляє за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав відповідне рішення у паперовому вигляді з проставленням напису “Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно” у двох примірниках, один з яких видається заявникові, а другий передається органу державної реєстрації прав за місцезнаходженням нерухомого майна. Напис скріплюється підписом особи, яка виготовила рішення, із зазначенням її прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку її печаткою.

{Абзац п'ятнадцятий пункту 18 в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015}

У разі коли заявник виявив бажання отримати витяг за результатами державної реєстрації в електронному вигляді та зазначив про це в заяві, державний реєстратор у день прийняття рішення про залишення заяви без розгляду у зв’язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви надсилає його на адресу електронної пошти заявника, зазначену ним у заяві. Рішення оформляється в електронній формі відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

{Абзац шістнадцятий пункту 18 в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015}

У разі прийняття рішення про залишення заяви без розгляду у зв’язку з її відкликанням документи, подані для проведення державної реєстрації прав, видаються особисто заявникові або надсилаються поштою з описом вкладення.

{Абзац сімнадцятий пункту 18 в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015}

У разі коли заявник особисто отримує рішення про залишення заяви без розгляду у зв’язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви, він пред’являє документ, що посвідчує його особу. На примірнику рішення, що залишається для формування облікової справи, проставляються дата його отримання та підпис заявника.

{Абзац вісімнадцятий пункту 18 в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015}

Після отримання документів особисто заявник у разі видачі йому картки прийому заяви повертає органові державної реєстрації прав, нотаріусу або особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку, таку картку з відміткою про отримання відповідних документів, яка підписується ним із зазначенням дати їх отримання.

{Абзац пункту 18 в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015}

Заява про відкликання заяви, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані державним реєстратором під час розгляду заяви про відкликання заяви, долучаються ним до облікової справи відповідно до законодавства.

19. Проведення державної реєстрації прав зупиняється у разі прийняття рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією таких прав.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус реєструє таке рішення у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

Державний реєстратор приймає рішення про зупинення або відмову в зупиненні державної реєстрації прав на підставі рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав.

Державний реєстратор приймає рішення про відмову в зупиненні державної реєстрації прав, якщо рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав, не набрало законної сили або не завірене належним чином відповідно до законодавства.

Державний реєстратор приймає рішення про відновлення державної реєстрації прав на підставі рішення суду про скасування рішення суду, що було підставою для прийняття рішення про зупинення державної реєстрації прав. У такому випадку загальний строк розгляду заявленого права продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття рішення про зупинення або відмову в зупиненні державної реєстрації прав або відновлення їх державної реєстрації надсилає поштою заявникові таке рішення.

20. За результатами розгляду заяви та документів, необхідних для проведення державної реєстрації прав, державний реєстратор приймає рішення про державну реєстрацію прав або рішення про відмову в такій реєстрації.

У разі проведення державної реєстрації прав на житловий будинок, будівлю або споруду одночасно з державною реєстрацією прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, державний реєстратор приймає одне рішення про державну реєстрацію прав або рішення про відмову в такій реєстрації щодо таких об’єктів.

21. На підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав щодо об’єкта нерухомого майна, право власності на який заявлене вперше, державний реєстратор відкриває відповідний розділ у Державному реєстрі прав, присвоює реєстраційний номер такому об’єкту та формує реєстраційну справу відповідно до законодавства.

Державний реєстратор оформляє рішення про державну реєстрацію прав у одному примірнику.

У разі проведення державної реєстрації прав на житловий будинок, будівлю або споруду одночасно з державною реєстрацією прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, державний реєстратор відкриває відповідні розділи в Державному реєстрі прав, присвоює реєстраційні номери таким об’єктам та формує реєстраційні справи відповідно до законодавства щодо таких об’єктів, крім випадків проведення державної реєстрації речового права на земельну ділянку у спеціальному розділі Державного реєстру прав.

22. Державний реєстратор на підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав вносить записи до Державного реєстру прав.

Під час проведення у випадках, передбачених законодавством, державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна, щодо якого у спеціальному розділі Державного реєстру прав, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек та Державному реєстрі обтяжень рухомого майна містяться записи про іпотеку, обтяження речових прав, державний реєстратор переносить їх до відповідного розділу Державного реєстру прав, відкритого на такий об’єкт нерухомого майна.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус у строк, що не перевищує трьох робочих днів з моменту перенесення записів із спеціального розділу Державного реєстру прав, надсилає повідомлення про перенесення записів органові державної реєстрації прав, нотаріусові, яким проведено відповідну державну реєстрацію прав у спеціальному розділі.

23. Датою і часом державної реєстрації речових прав вважаються дата і час реєстрації заяви в базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

24. У випадках, установлених законом, державний реєстратор органу державної реєстрації прав після прийняття рішення про державну реєстрацію права власності, відкриття відповідного розділу Державного реєстру прав та/або внесення записів до зазначеного Реєстру формує свідоцтво про право власності на нерухоме майно (далі - свідоцтво).

Свідоцтво оформляється у двох примірниках, один з яких долучається до реєстраційної справи, а другий видається заявникові.

У разі коли заявник виявив бажання отримати свідоцтво виключно в електронній формі та зазначив про це в заяві, свідоцтво оформляється в одному примірнику.

Свідоцтво у паперовій формі оформляється на бланку, зразок та опис якого встановлює Мін’юст.

У разі коли свідоцтво виготовляється державним реєстратором, він підписує обидва примірники такого свідоцтва та засвідчує їх печаткою.

У разі коли свідоцтво, сформоване державним реєстратором, виготовляється особою, зазначеною у пункті 1-1 цього Порядку, на ньому проставляється напис “Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно”. Напис скріплюється підписом особи, яка виготовила свідоцтво, із зазначенням її посади, прізвища та ініціалів і засвідчується її печаткою.

У разі коли заявник виявив бажання отримати витяг за результатами державної реєстрації прав в електронному вигляді та зазначив про це в заяві, державний реєстратор у день прийняття рішення про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надсилає свідоцтво на адресу електронної пошти заявника, зазначену ним у заяві. Свідоцтво оформляється в електронній формі відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

Свідоцтво в паперовому вигляді в такому разі не видається.

{Пункт 24 в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015}

25. Після внесення записів до Державного реєстру прав у разі, коли заявник бажає отримати витяг з Державного реєстру прав у паперовому вигляді та зазначив про це в заяві, державний реєстратор формує витяг з Державного реєстру прав та оформляє його у двох примірниках.

У разі видачі документів особою, зазначеною у пункті 1-1 цього Порядку, другий примірник витягу виготовляє особа, яка здійснює видачу документів заявникові, за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав з проставленням напису “Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно”. Напис скріплюється підписом особи, яка виготовила витяг, із зазначенням її посади, прізвища та ініціалів і засвідчується її печаткою.

У разі коли заявник виявив бажання отримати витяг в електронному вигляді та зазначив про це в заяві, а також у разі, коли заява подається особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку, державний реєстратор формує один витяг з Державного реєстру прав, який долучає до реєстраційної справи.

Державний реєстратор у день прийняття рішення про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у разі коли заявник виявив бажання отримати витяг в електронному вигляді та зазначив про це в заяві) надсилає витяг з Державного реєстру прав на адресу електронної пошти заявника, зазначену ним у заяві. У такому разі витяг з Державного реєстру прав оформляється в електронній формі відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

У разі проведення державної реєстрації іпотеки, обтяжень речових прав на нерухоме майно витяг з Державного реєстру прав оформляється у трьох примірниках.

Якщо державну реєстрацію прав проведено за декількома заінтересованими особами, примірник витягу з Державного реєстру прав оформляється для кожної з таких осіб.

У разі проведення державної реєстрації прав на житловий будинок, будівлю або споруду одночасно з державною реєстрацією прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, формується один витяг з Державного реєстру прав.

Витяг у паперовій формі видається з використанням бланку витягу з Державного реєстру прав, зразок та опис якого встановлює Мін’юст.

{Пункт 25 в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015}

26. У разі коли заявник виявив бажання отримати витяг за результатами державної реєстрації в паперовому вигляді та зазначив про це в заяві, орган державної реєстрації прав, нотаріус не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття рішення про державну реєстрацію прав видає особисто заявникові або надсилає поштою з описом вкладення витяг з Державного реєстру прав, свідоцтво (в разі його формування) та документи, що подавалися заявником для проведення державної реєстрації прав, з використанням одного із способів, зазначених у заяві.

Якщо заявник виявив бажання отримати витяг за результатами державної реєстрації в електронному вигляді та зазначив про це в заяві, державний реєстратор у день прийняття рішення про державну реєстрацію прав надає його заявникові в електронній формі відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

У разі коли заява подається особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку, документи, подані для державної реєстрації прав, повертає особа, яка здійснює видачу документів.

Якщо заявник особисто отримує зазначені документи, він пред’являє документ, що посвідчує його особу. На примірнику рішення, що залишається для формування реєстраційної справи, проставляються дата його отримання та підпис заявника.

Після отримання документів особисто заявник у разі видачі йому картки прийому заяви повертає таку картку з відміткою про отримання відповідних документів, яка підписується заявником із зазначенням дати отримання.

Подана заява, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату адміністративного збору та інші документи, зазначені у пунктах 49, 50, 52-54 цього Порядку, заявнику не повертаються.

{Пункт 26 в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015}

27. Заява, копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату адміністративного збору, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав, у тому числі по одному примірнику витягу з Державного реєстру прав та свідоцтва (у разі його формування), долучаються ним до реєстраційної справи відповідно до законодавства.

У разі прийняття нотаріусом рішення про державну реєстрацію прав заяву, копії поданих заявником для проведення державної реєстрації речових прав документів, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату адміністративного збору, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час проведення державної реєстрації прав, нотаріус у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з моменту прийняття такого рішення, передає органові державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна в порядку, встановленому Мін’юстом, для формування реєстраційної справи відповідно до законодавства.

У разі видачі документів особою, зазначеною у пункті 1-1 цього Порядку, заяву, копії поданих заявником для проведення державної реєстрації речових прав документів, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату адміністративного збору така особа у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з моменту видачі заявникові документів, передає органові державної реєстрації прав за місцерозташуванням нерухомого майна в порядку, встановленому Мін’юстом, для формування реєстраційної справи відповідно до законодавства.

{Пункт 27 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 137 від 18.03.2015}

Реєстраційна справа, в тому числі закрита, підлягає довічному зберіганню в архіві, який створюється в органі державної реєстрації прав.

28. Державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав виключно за наявності підстав для відмови в державній реєстрації прав, що визначені Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

У рішенні про відмову в державній реєстрації прав зазначаються всі підстави прийняття такого рішення.

{Пункт 28 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 137 від 18.03.2015}

29. Орган державної реєстрації прав, нотаріус не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття рішення про відмову в державній реєстрації прав видає особисто заявникові або надсилає поштою з описом вкладення таке рішення разом з документами, що подавалися заявником для проведення державної реєстрації прав.

У разі коли заявник виявив бажання отримати витяг в електронному вигляді та зазначив про це в заяві, державний реєстратор у день прийняття рішення про відмову в державній реєстрації прав надсилає його на адресу електронної пошти заявника, зазначену ним у заяві. Рішення оформляється в електронній формі відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

{Абзац другий пункту 29 в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015}

У разі видачі документів особою, зазначеною у пункті 1-1 цього Порядку, така особа для видачі заявникові разом з документами, що подавалися для державної реєстрації прав, виготовляє примірник рішення про відмову в державній реєстрації прав за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав з проставленням напису “Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно”. Напис скріплюється підписом особи, яка виготовила витяг, із зазначенням її посади, прізвища та ініціалів і засвідчується її печаткою. Заяву, копії поданих заявником для проведення державної реєстрації речових прав документів, документ про сплату адміністративного збору така особа у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з моменту видачі заявникові документів, передає органові державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна в порядку, встановленому Мін’юстом, для формування облікової справи відповідно до законодавства.вгору