Документ 862-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2017, підстава - 576-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 вересня 2008 р. N 862
Київ
Про затвердження Порядку встановлення
членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок
нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання, щомісячної доплати
до пенсії у зв'язку з втратою годувальника
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1113 ( 1113-2009-п ) від 21.10.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1113 ( 1113-2009-п ) від 21.10.2009
N 745 ( 745-2011-п ) від 06.07.2011
N 576 ( 576-2016-п ) від 31.08.2016 }

Відповідно до статті 7 Закону України "Про підвищення
престижності шахтарської праці" ( 345-17 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок встановлення членам сімей шахтарів,
смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання, щомісячної доплати до пенсії у зв'язку
з втратою годувальника, що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1113
( 1113-2009-п ) від 21.10.2009 }
2. Доповнити:
пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від
26 березня 2008 р. N 265 ( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного
забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25,
ст. 785) після слів "крім пенсій за особливі заслуги перед
Україною" словами "та щомісячної доплати до пенсії у зв'язку з
втратою годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала
внаслідок нещасного випадку на виробництві";

{ Абзац третій пункту 2 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 745 ( 745-2011-п ) від 06.07.2011 - діє до 1 січня
2012 року }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 2008 р. N 862
ПОРЯДОК
встановлення членам сімей шахтарів,
смерть яких настала внаслідок нещасного випадку
на виробництві або професійного захворювання,
щомісячної доплати до пенсії у зв'язку
з втратою годувальника
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1113 ( 1113-2009-п ) від 21.10.2009 }

1. Цей Порядок визначає умови призначення та виплати
щомісячної доплати до пенсії у зв'язку з втратою годувальника
членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного
випадку на виробництві або професійного захворювання (далі -
доплата до пенсії). { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1113 ( 1113-2009-п ) від 21.10.2009 }
До шахтарів відповідно до статті 1 Закону України "Про
підвищення престижності шахтарської праці" ( 345-17 ) відносяться
працівники, що видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових
і рідкісних металів, марганцеві, уранові, магнієві (солі
калієво-магнієві та солі магнієві) та озокеритні руди, працівники
шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний
робочий день та працівники державних воєнізованих
аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості -
за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на
підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо
важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає
право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим
Кабінетом Міністрів України. { Абзац другий пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 1113 ( 1113-2009-п ) від
21.10.2009, N 576 ( 576-2016-п ) від 31.08.2016 }
2. Право на встановлення доплати до пенсії мають члени сімей
(зазначені у частині третій статті 6 Закону України "Про
підвищення престижності шахтарської праці") ( 345-17 ) шахтарів,
смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання, яким призначено пенсію у зв'язку із
втратою годувальника. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1113
( 1113-2009-п ) від 21.10.2009 }
3. У разі смерті шахтаря, що настала внаслідок нещасного
випадку на виробництві, складається акт про нещасний випадок,
пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 (далі - акт за формою
Н-1) згідно з додатком 3 до Порядку розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1112 ( 1112-2004-п ) (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 35, ст. 2337), у разі смерті шахтаря, що
настала внаслідок гострого професійного захворювання (отруєння),
пов'язаного з виробництвом, крім акта за формою Н-1 складається
карта обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5
згідно з додатком 5 до зазначеного Порядку ( 1112-2004-п ), а у
разі смерті шахтаря, що настала внаслідок хронічного професійного
захворювання, - акт розслідування хронічного професійного
захворювання за формою П-4 згідно з додатком 15 до зазначеного
Порядку ( 1112-2004-п ). Причинний зв'язок смерті, що настала
внаслідок гострого професійного захворювання (отруєння),
хронічного професійного захворювання або нещасного випадку на
виробництві, підтверджується висновком медико-соціальної
експертної комісії за формою, що затверджується МОЗ, крім
випадків, коли причина смерті підтверджується актом за формою
Н-1. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1113 ( 1113-2009-п ) від
21.10.2009 }
4. Доплата до пенсії встановлюється у розмірі прожиткового
мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили
працездатність, на кожного непрацездатного члена сім'ї, якому
призначено пенсію у зв'язку з втратою годувальника.
У разі збільшення прожиткового мінімуму, встановленого для
осіб, які втратили працездатність, органи, що виплачують доплату
до пенсії, здійснюють перерахунок її розміру з дати встановлення
нового розміру прожиткового мінімуму.
5. Доплата до пенсії встановлюється органом, що призначає
пенсію, з дати призначення пенсії у зв'язку з втратою
годувальника, але не раніше 16 вересня 2008 р. - дати набрання
чинності Законом України "Про підвищення престижності шахтарської
праці" ( 345-17 ), а членам сімей шахтарів, смерть яких настала
внаслідок професійного захворювання, не раніше 22 липня 2009 р. -
дати набрання чинності Законом України "Про внесення змін до
деяких законів України щодо престижності шахтарської праці"
( 1564-17 ), і виплачується щомісяця разом з пенсією протягом
періоду, на який її призначено. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1113
( 1113-2009-п ) від 21.10.2009 }
6. Фінансування щомісячної доплати, передбаченої цією
постановою, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. { Порядок доповнено пунктом 6 згідно з Постановою КМ N 1113
( 1113-2009-п ) від 21.10.2009 }вгору