Документ 86-IV, поточна редакція — Прийняття від 11.07.2002

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової спеціальної комісії
Верховної Ради України з питань
фінансово-економічного обгрунтування джерел і
механізму відновлення заощаджень громадян України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 41, ст.304 )

З метою визначення фінансових джерел та механізму повернення
громадянам грошових заощаджень, страхових внесків, які були на
рахунках установ Ощадного банку СРСР та державного страхування
СРСР станом на 2 січня 1992 року, та відповідно до статті 89
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради
України з питань фінансово-економічного обгрунтування джерел і
механізму відновлення заощаджень громадян України (далі -
Тимчасова спеціальна комісія).
2. Тимчасова спеціальна комісія утворюється з метою:
вишукання додаткових фінансових джерел та вдосконалення
механізму повернення громадянам грошових заощаджень, страхових
внесків громадян України, які були на рахунках установ Ощадного
банку СРСР та державного страхування СРСР станом на 2 січня
1992 року;
визначення цільових джерел фінансування в межах державного
бюджету на цільове фінансування витрат, пов'язаних з виконанням
Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень
громадян України" ( 537/96-ВР );
підготовки та опрацювання відповідних законодавчих пропозицій
з питання відновлення заощаджень громадян України.
3. Обрати головою Тимчасової спеціальної комісії народного
депутата України Фоменко Катерину Олександрівну - депутатська
група "Народний вибір".
Затвердити склад Тимчасової спеціальної комісії згідно з
додатком.
4. Тимчасовій спеціальній комісії проінформувати Верховну
Раду України про результати роботи та внести відповідні
законодавчі пропозиції до 9 липня 2003 року. Тимчасова спеціальна
комісія за необхідності попередньо інформує Верховну Раду України
про результати своєї роботи.
5. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та
організаційне забезпечення діяльності Тимчасової спеціальної
комісії покласти на Апарат Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 11 липня 2002 року
N 86-IV

Додаток
до Постанови
Верховної Ради України
від 11 липня 2002 року
N 86-IV
СКЛАД
Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України
з питань фінансово-економічного обгрунтування джерел і
механізму відновлення заощаджень громадян України

Фоменко - група "Народний вибір" (голова Катерина Олександрівна Комісії)
Атрошенко - фракція "Наша Україна" Владислав Анатолійович
Ващук - фракція "Аграрники України" Катерина Тимофіївна
Заічко - фракція Народно-демократичної Віктор Олександрович партії
Нощенко - фракція політичних партій Микола Петрович Промисловців і підприємців України
та "Трудова Україна"
Осика - група "Народовладдя" Сергій Григорович
Петренко - фракція Комуністичної партії Володимир Сергійович України
Потапов - група "Європейський вибір" Василь Іванович
Святаш - група "Демократичні ініціативи" Дмитро Володимирович
Семенюк - фракція Соціалістичної партії Валентина Петрівна України
Сташевський - позафракційний Станіслав Телісфорович
Сухий - фракція Соціал-демократичної партії
Ярослав Михайлович України (об'єднаної)
Таран - фракція Блоку Юлії Тимошенко Віктор Васильович
Тополов - група "Народний вибір" Віктор Семенович
Хомутинник - фракція "Регіони України" Віталій Юрійовичвгору