Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями
Постанова Кабінету Міністрів України; Правила від 30.07.1996854
Документ 854-96-п, перша редакція — Прийняття від 30.07.1996
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 липня 1996 р. N 854
Київ
Про затвердження Правил роздрібної
торгівлі алкогольними напоями

Відповідно до статті 22 Закону України "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Правила роздрібної торгівлі алкогольними
напоями (додаються).
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям,
Міністерству внутрішніх справ, Державному комітетові у справах
захисту прав споживачів, Міністерству зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі, Державному комітетові по стандартизації,
метрології та сертифікації, Головній державній податковій
інспекції, Міністерству охорони здоров'я забезпечити у межах своїх
повноважень постійний контроль за виконанням вимог Правил
роздрібної торгівлі алкогольними напоями.
3. Суб'єктам підприємництва у сфері роздрібної торгівлі
алкогольними напоями привести свою діяльність у відповідність із
зазначеними Правилами.
4. Ця постанова набуває чинності з 1 вересня 1996 року.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.23
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 липня 1996 р. N 854
ПРАВИЛА
роздрібної торгівлі алкогольними напоями

1. Ці Правила визначають основні вимоги до роздрібної
торгівлі горілкою і лікеро-горілчаними виробами, вином виноградним
та плодово-ягідним, коньяком, шампанським, вином ігристим (далі -
алкогольні напої) і спрямовані на забезпечення прав споживачів
щодо належної якості товару і рівня торгівельного обслуговування.
Алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового
бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі
харчових спиртів з вмістом понад 8,5 відсотка етилового спирту.
2. Роздрібна торгівля - діяльність з продажу алкогольних
напоїв безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для
їх особистого некомерційного використання незалежно від форми
розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах,
інших підприємствах громадського харчування. Роздрібна торгівля алкогольними напоями з вмістом етилового
спирту понад 8,5 відсотків здійснюється через спеціалізовані
підприємства, в тому числі фірмові, спеціалізовані відділи
(секції) підприємств з універсальним асортиментом продовольчих
товарів, підприємства чи спеціалізовані відділи (секції) магазинів
споживчої кооперації, автомагазини системи споживчої кооперації,
що здійснюють виїзну торгівлю в сільській місцевості, а також
підприємства громадського харчування.
3. Ці правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання на
території України незалежно від форм власності, які зареєстровані
в установленому порядку і мають спеціальний дозвіл на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями, отриманий згідно з
вимогами законодавства *. ————————————————————————————————————————————————————————————— * Сертифікати на право провадження суб'єктами підприємницької
діяльності роздрібної торгівлі алкогольними напоями, які були
видані до введення в дію Закону України "Про державне регулювання
виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами" ( 481/95-ВР ), дійсні
протягом терміну, на який їх видано, і в межах обсягів, визначених
сертифікатом, але не пізніше 31 грудня 1996 року.
4. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити стан
приміщень для роздрібної торгівлі алкогольними напоями згідно із
санітарно-технічними, санітарно-гігієнічними, технологічними,
протипожежними та іншими нормами. Суб'єкт господарювання (крім
підприємств громадського харчування) повинен мати закрите
приміщення торгівельною площею не менш як 20 кв. метрів, обладнане
відповідним торгівельно-технологічним устаткуванням (вітрини,
прилавки, пристінні гірки тощо), охоронною і протипожежною
сигналізацією, з достатнім освітленням, опаленням і вентиляцією, а
у випадках, передбачених законодавством, забезпечити умови для
використання електронних контрольно-касових апаратів, зберігання
матеріальних цінностей.
5. Алкогольні напої, що надходять до торгівельної мережі,
повинні супроводжуватись передбаченими законодавством документами:
товарно-транспортними накладними (рахунками-фактурами,
прибутково-видатковими накладними), сертифікатами відповідності,
виданими УкрСЕПРО або скріпленими підписом і печаткою суб'єкта, що
відпустив товар, копією сертифіката відповідності, документами, що
підтверджують належну якість напоїв, чи їх копіями, скріпленими
підписом і печаткою постачальника **. Продаж алкогольних напоїв, які надійшли в Україну за
імпортом, дозволяється тільки за наявності у суб'єкта
господарювання сертифіката відповідності або свідоцтва про
визнання іноземного сертифіката УкрСЕПРО, отриманого згідно із
законодавством. ————————————————————————————————————————————————————————————— ** Відповідно до наказу Держстандарту від 6 лютого 1995 р.
N 44 ( z0040-95 ) алкогольні напої підлягають обов'язковій сертифікації з 1 липня 1995 року.
6. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити згідно із
статтями 18 та 19 Закону України "Про захист прав споживачів"
( 1023-12 ) надання споживачам необхідної, доступної та
достовірної інформації про товари, а також на вимогу споживачів -
додаткової інформації про наявність сертифіката відповідності,
документи, що підтверджують якість та ціну товару.
7. Графік роботи спеціалізованих магазинів, спеціалізованих
відділів, секцій встановлюється суб'єктом господарювання за
погодженням з місцевими органами виконавчої влади.
8. Суб'єкту господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю,
забороняється приймати для продажу та зберігання алкогольні напої
від фізичних осіб, крім тих, що зареєстровані як підприємці і
мають ліцензію на здійснення оптової торгівлі алкогольними
напоями.
9. Роздрібна торгівля спиртом етиловим, спиртом етиловим
питним, коньячним і плодовим забороняється. Роздрібна торгівля алкогольними напоями забороняється: у дрібно-роздрібній мережі, з рук, лотків, на ринках (крім у
розміщених на них спеціалізованих магазинах і підприємствах
громадського харчування), у необладнаних і непристосованих для
зберігання і продажу приміщеннях, що не відповідають вимогам
пункту 4 цих Правил, а також не мають відповідних складських
приміщень; на території дошкільних, навчальних і лікувальних закладів та
прилеглих територіях, у місцях проведення спортивних змагань,
гуртожитках та прилеглих територіях, в інших місцях, визначених
місцевими Радами.
10. Продаж алкогольних напоїв громадянам, які не досягли
18-річного віку, забороняється. В разі виникнення сумніву щодо
віку покупця продаж алкогольних напоїв здійснюється за умови
пред'явлення документа, що засвідчує його вік.
11. Не дозволяється здійснювати продаж алкогольних напоїв
працівниками суб'єкта господарювання, яким не виповнилося 18
років.

12. Зберігання та реалізація алкогольних напоїв дозволяється
тільки за наявності марки акцизного збору встановленого зразка на
пляшці або на іншій тарі згідно із законодавством. Порядок запровадження марок акцизного збору регулюється
законодавством.
13. Пакування, маркування, приймання, зберігання, продаж
алкогольних напоїв здійснюються відповідно до вимог, передбачених
законодавством та нормативними документами.
14. Пляшки (інша тара) з алкогольними напоями повинні мати
етикетки або чітке маркування, де зазначаються найменування
підприємства-виготівника, його адреса, товарний знак, назва напою,
його міцність, місткість у літрах, вміст цукру у відсотках (за
винятком сухих вин, шампанського, ігристого вина і коньяку), рік
урожаю (для витриманих вин), дата розливу, термін придатності,
номер стандарту чи технічних умов. Пляшки з шампанським та ігристим вином мають бути обгорнуті
фольгою і кольєреткою. На шийці пляшки з марочним вином та коньяком на етикетці
зазначається термін витримки напою, а з колекційним вином -
додатково напис "Колекційне". Етикетки на алкогольні напої, що реалізуються в підприємствах
громадського харчування, повинні бути марковані штампом (печаткою)
цього підприємства.
15. Не дозволяється продаж алкогольних напоїв у пляшках
(іншій тарі) без етикеток або чіткого маркування, з наявними
ознаками бою (тріщини, сколювання шийки, пошкодження
закорковування тощо), у негерметично закоркованих пляшках, з
наявністю сторонніх і завислих частинок або каламуті, осаду (крім
колекційних та марочних вин), з простроченим терміном придатності.
16. Приміщення для зберігання алкогольних напоїв повинні
добре вентилюватися, не мати стороннього запаху, бути непроникними
для прямих променів світла, обладнані охоронною сигналізацією. Алкогольні напої розміщуються в приміщеннях для зберігання за
групами, видами, марками.
17. Закорковані пляшки з алкогольними напоями зберігають у
горизонтальному положенні з метою запобігання висиханню корку, а
пляшки з іншою укупоркою - у вертикальному положенні.
18. Алкогольні напої зберігають при температурі: горілку та горілку особливу - від -5 С до +25 С; лікеро-горілчані вироби - від +10 С до +20 С і відносній
вологості повітря не більш як 85 відсотків; вино - від +8 С до +16 С (напівсолодке, напівсухе - від -2 С
до +8 С); коньяк - не менш як +5 С.
19. У торгівельному залі на відповідному торгівельному
обладнанні повинні бути виставлені алкогольні напої у повному
асортименті, наявному у суб'єкта господарювання. Алкогольні напої розміщують за групами, видами і марками на
пристінних гірках, столах, прилавках.
20. Перед продажем алкогольних напоїв продавцем обов'язково
перевіряється їх якість за зовнішнім виглядом (прозорість, колір,
інші ознаки, які піддаються перевірці без відкупорювання одиниці
паковання).
21. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити інформування
споживача про роздрібні ціни на алкогольні напої за допомогою
ярликів цін (цінників) на зразках напоїв, що перебувають у
продажу. На ціннику чітко зазначається назва напою, місткість,
ціна за одиницю товару. На зворотному боці цінника повинен бути
підпис особи, відповідальної за визначення ціни, і дата.
22. Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на
місці здійснюється в підприємствах громадського харчування і в
спеціалізованих відділах підприємств (які мають статус підприємств
громадського харчування) з універсальним асортиментом продовольчих
чи/та непродовольчих товарів. Забороняється торгівля алкогольними напоями на розлив у
підприємствах громадського харчування за відсутності належних
санітарно-гігієнічних умов та обладнання (забезпеченість проточною
питною водою, посудом, мірними місткостями, одноразовим посудом
тощо, наявність умов для миття посуду) та інших вимог,
передбачених законодавством. Забороняється під час продажу алкогольних напоїв на розлив
для споживання на місці мити посуд у тазах, відрах тощо. Перед використанням посуд небхідно промивати чистою проточною
водою чи за допомогою спеціальних пристроїв. Посуд для відпуску алкогольних напоїв, мірні ємкості, інший
інвентар, торгівельно-технологічне обладнання повинні утримуватися
в чистоті відповідно до санітарних правил, затверджених в
установленому порядку. Забороняється повторне використання одноразового посуду.
23. Забороняється під час продажу алкогольних напоїв на
розлив у підприємствах громадського харчування змішувати напої
різних видів і марок, крім виготовлення коктейлів. Технологічні,
калькуляційні картки на коктейлі погоджуються із
санітарно-епідеміологічною службою, затверджуються керівником
підприємства, бухгалтером та скріплюються печаткою.
24. Наповнення мірних ємкостей (колб, циліндрів тощо)
проводять до мірної позначки (риски) відповідного об'єму, при
цьому мірні ємкості повинні знаходитися на горизонтальній
поверхні. Мірою місткості повинен бути посуд, який має шкалу або
відмітки з нанесеними цифровими значеннями місткості та тавро
державної повірки.
25. Підприємства громадського харчування повинні мати
прейскуранти цін на алкогольні напої, де зазначаються назва напою,
ціна за 50 та 100 мілілітрів напою. Прейскуранти на алкогольні напої підписуються керівником та
бухгалтером суб'єкта господарювання, скріплюються печаткою і
повинні бути доступні для ознайомлення споживача.
26. Під час продажу алкогольних напоїв розрахунки із
споживачами, в тому числі і в підприємствах громадського
харчування, якщо інше не передбачено законодавством, проводяться
через належним чином зареєстровані електронні контрольно-касові
апарати з обов'язковою видачею споживачеві касового чека. У
розрахунках використовуються тільки електронні контрольно-касові
апарати, внесені до державного реєстру.
27. У разі виявлення недоліків, фальсифікації алкогольних
напоїв, продажу їх неналежної якості споживач має право вимагати
від суб'єкта господарювання: заміни на аналогічний товар належної якості; заміни на товар іншого виду, марки з відповідним
перерахуванням купівельної ціни; повернення коштів; відшкодування заподіяних йому збитків та шкоди в порядку,
передбаченому законодавством.
28. Алкогольні напої належної якості обміну та поверненню не
підлягають.
29. Суб'єкти господарювання (юридичні та фізичні особи) які
мають право на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та їх
працівники зобов'язані дотримуватись Законів України "Про захист
прав споживачів" ( 1023-12 ), "Про державне регулювання
виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами" ( 481/95-ВР ), "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( 4004-12 ), цих Правил, Порядку заняття торгівельною діяльністю
і правил торгівельного обслуговування населення, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 108
( 108-95-п ), та інших нормативних документів прямо чи/та побічно
регламентуючих торгівельну діяльність. За їх порушення працівники несуть відповідальність згідно із
законодавством.
30. Ці Правила, а також виписки із статей 18 і 19 Закону
України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) повинні
знаходитися в торгівельному залі магазина, відділу, секції,
підприємства громадського харчування в доступному для ознайомлення
споживачів місці.
31. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється
посадовими особами органів виконавчої влади у межах їхньої
компетенції та в установленому порядку.вгору