Про затвердження Порядку декларування наявності цукру
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Декларація, Інформація від 10.08.2011851
Документ 851-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.01.2019, підстава - 1157-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 серпня 2011 р. N 851
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1157 ( 1157-2018-п ) від 27.12.2018 }
Про затвердження Порядку
декларування наявності цукру

Відповідно до статті 3-1 Закону України "Про державне
регулювання виробництва і реалізації цукру" ( 758-14 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок декларування наявності цукру, що
додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 2011 р. N 851
ПОРЯДОК
декларування наявності цукру

1. Цей Порядок визначає механізм декларування наявності цукру
суб'єктами господарювання, які виробляють і зберігають цукор,
здійснюють оптову чи роздрібну торгівлю цукром (далі - суб'єкти
господарювання).
2. Суб'єкти господарювання складають декларацію про наявні
обсяги цукру (далі - декларація) за формою згідно з додатком 1 у
двох примірниках, один з яких подають щомісяця до 5 числа
територіальним органам Держсільгоспінспекції за місцем зберігання
цукру.
Строк зберігання декларації становить три роки.
3. Територіальні органи Держсільгоспінспекції:
подають у п'ятиденний строк зведену інформацію про наявні
обсяги цукру за формою згідно з додатком 2 Держсільгоспінспекції,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністраціям;
дають роз'яснення щодо заповнення декларацій та ведуть їх
облік.
4. Суб'єкти господарювання несуть відповідальність за повноту
і достовірність даних, зазначених у декларації, відповідно до
закону.

Додаток 1
до Порядку
ДЕКЛАРАЦІЯ
про наявні обсяги цукру
станом на _____ _____________ 20___ року

1. Найменування юридичної особи та її місцезнаходження або
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця та її
місце проживання _________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Код платника податків згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний
номер облікової картки платника податків _________________________
3. Наявні обсяги цукру (упакований та/або без упаковки)
тонн ---------------------------------------------------------------------- |Найменування | Наявний |Надходження |Використання| Наявний | | | обсяг на | цукру за |(реалізація)| обсяг на | | | початок | звітний | цукру за | кінець | | | звітного | період | звітний | звітного | | | періоду | | період | періоду | |-----------------+-----------+------------+------------+------------| |1. Цукор | | | | | |білий | | | | | |(ДСТУ 4623:2006),| | | | | |усього | | | | | |-----------------+-----------+------------+------------+------------| |у тому числі: | | | | | |-----------------+-----------+------------+------------+------------| |цукор білий | | | | | |кристалічний | | | | | |-----------------+-----------+------------+------------+------------| |пресований цукор | | | | | |-----------------+-----------+------------+------------+------------| |сахароза для | | | | | |шампанського | | | | | |-----------------+-----------+------------+------------+------------| |цукрова пудра | | | | | |-----------------+-----------+------------+------------+------------| |2. Інший цукор | | | | | ----------------------------------------------------------------------
Керівник
юридичної особи __________ _______________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
___ ________ 20__ р.
М.П.
Головний бухгалтер
юридичної особи __________ _______________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
___ ________ 20__ р.
М.П.
Фізична особа -
підприємець __________ _______________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
___ ________ 20__ р.
М.П.
Реєстраційний
номер __________ від ___ _______________ 20__ р.
_______________ __________ ______________________________
(посада особи, (підпис) (ініціали та прізвище) яка зареєструвала
декларацію)
М.П.

Додаток 2
до Порядку
ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про наявні обсяги цукру
_________________________________________
(найменування регіону)

станом на _____ _____________ 20____ року ------------------------------------------------------------------ | Найменування |Наявні обсяги цукру, тис. тонн| |---------------------------------+------------------------------| |1. Цукор білий (ДСТУ 4623:2006), | | |усього | | |---------------------------------+------------------------------| |у тому числі: | | |---------------------------------+------------------------------| |цукор білий кристалічний | | |---------------------------------+------------------------------| |пресований цукор | | |---------------------------------+------------------------------| |сахароза для шампанського | | |---------------------------------+------------------------------| |цукрова пудра | | |---------------------------------+------------------------------| |2. Інший цукор | | ------------------------------------------------------------------
Розподіл обсягів цукру за місцем його зберігання
Усього цукру, тис. тонн _____________________________
у тому числі того, що
зберігається на складах:
суб'єктів господарювання, що
виробляють цукор _____________________________
інших суб'єктів господарювання _____________________________
Кількість суб'єктів
господарювання, що подали
декларації про наявні обсяги
цукру _____________________________
Начальник територіального органу
Держсільгоспінспекції _______________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.вгору