Про затвердження Порядку видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Сертифікат від 23.07.2009848
Документ 848-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.09.2014, підстава - 405-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 липня 2009 р. N 848
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 405 ( 405-2014-п ) від 03.09.2014 }
Про затвердження Порядку видачі сертифіката якості
зерна та продуктів його переробки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 262 ( 262-2010-п ) від 01.03.2010
N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011
N 932 ( 932-2012-п ) від 19.09.2012 }

Відповідно до статей 21 та 22 Закону України "Про зерно та
ринок зерна в Україні" ( 37-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок видачі сертифіката якості зерна та
продуктів його переробки, що додається.
2. Міністерству аграрної політики:
привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у
відповідність із цією постановою;
забезпечити у двомісячний строк виготовлення та введення в
обіг бланків сертифікатів якості зерна та продуктів його
переробки.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2009 р. N 848
ПОРЯДОК
видачі сертифіката якості зерна
та продуктів його переробки
{ У тексті Порядку слова "Держконтрольсільгосппрод",
"державний хлібний інспектор" в усіх відмінках
замінено відповідно словами "Держсільгоспінспекція",
"державний інспектор сільського господарства" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1115
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }

1. Цей Порядок визначає процедуру обов'язкової видачі
сертифіката якості зерна та продуктів його переробки, крім
хлібобулочних і макаронних виробів, при здійсненні
експортно-імпортних операцій, включаючи транзит територією України
при перевантаженні через зерноперевантажувальні місткості,
переміщенні територією України зерна та продуктів його переробки,
що придбані за рахунок коштів державного та місцевого бюджету, а
також за вимогою однієї з сторін договору (контракту) у випадках,
коли його видача не є обов'язковою, і обігу бланків сертифікатів
якості зерна та продуктів його переробки. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 262
( 262-2010-п ) від 01.03.2010, N 1115 ( 1115-2011-п ) від
20.10.2011; в редакції Постанови КМ N 932 ( 932-2012-п ) від
19.09.2012 }
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке
значення:
партія зерна та продуктів його переробки - оформлена одним
сертифікатом якості кількість однорідного за якістю зерна та
продуктів його переробки, що транспортуються в окремому
транспортному засобі (залізничному вагоні, морському або річковому
судні, критому та опломбованому автомобілі, причепі та інших
засобах), а також контейнері; { Абзац другий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 ( 1115-2011-п ) від
20.10.2011 }
сертифікат якості - документ, виданий територіальним органом
Держсільгоспінспекції на партію зерна та продуктів його переробки,
що завантажені у транспортний засіб, який засвідчує відповідність
їх показників якості і безпеки вимогам державних стандартів та
інших нормативних документів або експортного контракту і включає
інформацію про наявність або відсутність генетично модифікованих
організмів.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі
України "Про зерно та ринок зерна в Україні" ( 37-15 ).
3. Сертифікат якості видається на платній основі і діє
протягом строку перевезення вантажу та розвантаження в пункті
призначення. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
4. Сертифікація зерна та продуктів його переробки включає
огляд (інспектування) зерна та продуктів його переробки і видачу
сертифіката якості за місцем огляду (інспектування).
5. Для отримання сертифіката якості замовник:
подає територіальному органові Держсільгоспінспекції заяву, в
якій зазначаються інформація про об'єкт сертифікації та
зобов'язання щодо забезпечення умов для відбору проб відповідно до
нормативних документів. У разі здійснення експортно-імпортних
операцій та переміщення територією України до заяви додається
копія контракту. { Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }

{ Абзац третій пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }

укладає з територіальним органом Держсільгоспінспекції
договір про проведення робіт з огляду (інспектування) зерна та
продуктів його переробки.
6. Сертифікат якості видається після проведення робіт з
огляду (інспектування) зерна та продуктів його переробки.
Огляд (інспектування) зерна та продуктів його переробки
проводиться з метою забезпечення правильності взаєморозрахунків
між суб'єктами ринку зерна шляхом видачі сертифіката якості,
запобігання відвантаженню зерна та продуктів його переробки,
показники якості і безпеки яких не відповідають вимогам державних
стандартів та інших нормативних документів або експортних
контрактів.
Огляд (інспектування) зерна та продуктів його переробки
включає:
попередню перевірку відповідності якості підготовлених партій
до відвантаження;
огляд транспортних засобів (залізничних вагонів, морських і
річкових суден, критих автомобілів, контейнерів тощо);
відбір проб з партії зерна та продуктів його переробки;
проведення аналізу зерна та продуктів його переробки з
визначенням показників якості і безпеки, зокрема на наявність
генетично модифікованих організмів;
проведення аналізу зерна та продуктів його переробки на
відповідність якості і безпеки вимогам державних стандартів та
інших нормативних документів або експортного контракту;
формування проб з партії зерна та продуктів його переробки
для зберігання.
7. Державний інспектор сільського господарства проводить такі
роботи з огляду (інспектування) партії зерна та продуктів його
переробки, що відвантажуються:
1) залізничними вагонами, автомобілями, контейнерами тощо:
оглядає транспортний засіб та контейнери з метою визначення
їх придатності для завантаження і забезпечення незмінності
кількісно-якісного стану вантажу під час транспортування.
Перевірку цілісності та технічної справності транспортного засобу
і контейнера проводить представник підприємства, з якого
відвантажується зерно та продукти його переробки, або представник
залізниці; { Абзац другий підпункту 1 пункту 7 в редакції
Постанови КМ N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
проводить відбір проб з партії зерна або продуктів його
переробки відповідно до вимог діючих стандартів; { Абзац третій
підпункту 1 пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1115
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
визначає показники якості і безпеки у відібраних пробах з
партії зерна та продуктів його переробки відповідно до вимог
нормативних документів;
визначає наявність або відсутність генетично модифікованих
організмів;
проводить аналіз зерна та продуктів його переробки на
відповідність їх якості і безпеки вимогам державних стандартів та
інших нормативних документів або експортного контракту;
з метою підтвердження якості і безпеки зерна та продуктів
його переробки при виникненні спірних питань формує пробу з партії
зерна для зберігання;
2) морським або річковим судном, контейнерами:
оглядає трюми пред'явленого під завантаження судна за участю
представника адміністрації судна та представника порту і за
результатами огляду складає акт огляду трюмів судна про
придатність транспортного засобу для завантаження та забезпечення
незмінності кількісно-якісного стану вантажу під час
транспортування, копію якого подає адміністрації судна; { Абзац
другий підпункту 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
проводить під час завантаження судна відбір проб з партії
зерна та продуктів його переробки відповідно до вимог діючих
стандартів, у тому числі для передачі їх акредитованим
лабораторіям з метою визначення наявності або відсутності
генетично модифікованих організмів; { Абзац третій підпункту 2
пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1115 ( 1115-2011-п ) від
20.10.2011 }
визначає показники у відібраних пробах відповідно до вимог
нормативних документів та вносить їх у відомість реєстрації якості
проб для розрахунку середньозважених показників у цілому по партії
завантаженого зерна та продуктів його переробки; { Абзац четвертий
підпункту 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
за визначеними середньозваженими показниками якості заповнює
картку аналізу зерна за формою N 47, яка є підставою для
оформлення сертифіката якості;
проводить аналіз зерна та продуктів його переробки на
відповідність їх показників якості і безпеки вимогам державних
стандартів та інших нормативних документів або експортного
контракту;
з метою підтвердження показників якості і безпеки партії
зерна та продуктів його переробки при виникненні спірних питань
формує генеральну пробу для зберігання з урахуванням маси кожної
пред'явленої партії;
оформляє справу на кожну оглянуту (проінспектовану) партію
зерна та продуктів його переробки, в якій містяться:
- заява на проведення огляду (інспектування);
- копія експортного контракту (при здійсненні експортних
операцій);
- акт огляду трюмів судна;
- інформація про кількість та якість зерна, що підлягає
відвантаженню;
- відомість реєстрації якості та безпеки проб партії;
- картка аналізу зерна за формою N 47;
- копія сертифіката якості;
- копія коносамента. { Підпункт 2 пункту 7 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
Кількість виданих сертифікатів якості на проінспектоване
зерно у разі відвантаження його морським або річковим судном
повинна дорівнювати кількості коносаментів, виданих на цей
транспортний засіб. { Підпункт 2 пункту 7 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
На основі протоколів випробувань з визначення показників
безпеки і вмісту генетично модифікованих організмів, проведених
акредитованими лабораторіями, державний інспектор сільського
господарства зазначає в особливих відмітках сертифіката якості:
"Протокол від ___ ____________ 20__ р. N _____ випробувань з
визначення показників безпеки і вмісту генетично модифікованих
організмів додається". { Підпункт 2 пункту 7 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
8. Проба для зберігання з оглянутої (проінспектованої) партії
зерна та продуктів його переробки зберігається в окремому
приміщенні за місцем огляду (інспектування) або в приміщенні
територіального органу Держсільгоспінспекції в опломбованій
державним інспектором сільського господарства тарі, що гарантує
незмінність її якості. { Абзац перший пункту 8 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 ( 1115-2011-п ) від
20.10.2011 }
Проби для зберігання з оглянутих (проінспектованих) партій
повинні зберігатися:
при переміщенні територією України - один місяць;
при здійсненні експортних операцій:
- залізничними вагонами, автомобілями, контейнерами тощо -
два місяці; { Абзац п'ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
- морським або річковим судном - чотири місяці. { Абзац
шостий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
9. У разі коли експортним контрактом передбачено визначення
показників якості і безпеки, зокрема на наявність генетично
модифікованих організмів, які не визначаються акредитованою
лабораторією територіального органу Держсільгоспінспекції, що
проводить огляд (інспектування) зерна та продуктів його переробки,
такі показники визначаються за рахунок замовника в акредитованій
лабораторії за зразками проб з партії зерна, які відібрані за
участю державного інспектора сільського господарства
територіального органу Держсільгоспінспекції, що проводить огляд
(інспектування). { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
10. Вирішення спірних питань за наявності розбіжностей щодо
визначення якості зерна та продуктів його переробки проводиться
відповідно до законодавства. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
11. Строк прийняття рішення про видачу або відмову у видачі
сертифіката якості, підстави для відмови у видачі сертифіката
якості та його анулювання визначаються статтею 21 Закону України
"Про зерно та ринок зерна в Україні" ( 37-15 ).
12. У разі виявлення невідповідності показників якості
оглянутого (проінспектованого) зерна та продуктів його переробки
вимогам державних стандартів та інших нормативних документів або
експортному контракту територіальний орган Держсільгоспінспекції
видає замовникові протокол випробувань. Сплачені замовником кошти
не повертаються.

13. { Абзац перший пункту 13 виключено на підставі Постанови
КМ N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }

Форма сертифіката якості встановлюється відповідно до виду
огляду (інспектування):
при експорті зерна - згідно з додатком 1;
при експорті продуктів переробки зерна - згідно з додатком 2;
при переміщенні зерна в межах України - згідно з додатком 3;
при переміщенні продуктів переробки зерна в межах України -
згідно з додатком 4.
Сертифікат якості оформлюється у трьох примірниках - оригінал
та дві копії. Сертифікат якості разом з однією копією видається
замовникові, інша копія залишається у територіальному органі
Держсільгоспінспекції, який проводив огляд (інспектування).
Сертифікат якості має свій індивідуальний номер та серію. Серія
складається з двох літер, а номер - із шести цифр.
Територіальний орган Держсільгоспінспекції має право видавати
фотокопії сертифіката якості, завірені особистим підписом та
печаткою державного інспектора сільського господарства, що видав
сертифікат якості.
У разі зміни за заявою замовника після оформлення сертифіката
якості інформації про об'єкт сертифікації територіальний орган
Держсільгоспінспекції оформлює новий сертифікат якості. Замовник
відшкодовує вартість бланка нового сертифіката якості. { Пункт 13
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1115 ( 1115-2011-п )
від 20.10.2011 }
14. Організація замовлення на виготовлення, постачання, облік
надходження та використання бланків сертифікатів якості
здійснюється в установленому Держсільгоспінспекцією порядку.
Бланки сертифікатів якості реалізуються територіальним
органам Держсільгоспінспекції на підставі їх письмового замовлення
та після оплати вартості.
Зіпсовані під час заповнення бланки сертифікатів якості
списуються з обліку в установленому порядку. { Абзац третій пункту
14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }

Додаток 1
до Порядку
(Державний Герб України)
УКРАЇНА
Держсільгоспінспекція
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
серія _______ N ________
___ ____________ 200_ р.

Цей сертифікат якості підтверджує факт проведення огляду
(інспектування) зерна під час завантаження в порту (на станції) на
судно (вагон, автомобіль) ________________________________________
(найменування або номер) за коносаментом (накладною) N ____ згідно з контрактом ___________
Маса, кілограмів ____________________________________________
Кількість місць _____________________________________________
Продавець ___________________________________________________
Покупець ____________________________________________________
Порт (станція) призначення __________________________________
(найменування) Культура ____________________________________________________
(найменування) Стандарт ____________________________________________________
Походження __________________________________________________
Тип _________________________________________________________
Підтип ______________________________________________________
Клас ________________________________________________________
Колір _______________________________________________________
Запах _______________________________________________________
Натура, г/л (кг/гл) _________________________________________
Вологість, відсотків ________________________________________
Скловидність, відсотків _____________________________________
Сажкове зерно, відсотків ____________________________________
Крупність, відсотків ________________________________________
Частка дрібного зерна, відсотків ____________________________
Клейковина сира:
кількість, відсотків ____________, якість, одиниць вимірювача деформації клейковини __________, група _____________________
Частка білка, відсотків _____________________________________
Число падання, секунд _______________________________________
Ступінь зараженості та забрудненості шкідниками _____________
Зерна, пошкоджені клопом-черепашкою, відсотків ______________
Частка сміттєвої домішки (усього), відсотків ________________
у тому числі: мінеральна ____________________________________
зіпсовані _____________________________________
шкідлива ______________________________________
Частка зернової домішки (усього), відсотків _________________
у тому числі: _______________________________________________
Олійність (жир), відсотків ________, кислотне число олії, міліграмів KOH (NaOH) ____________
Особливі примітки ___________________________________________

Державний інспектор ________ ______________________ сільського господарства (підпис) (ініціали та прізвище)
__________________________________________________________________
(найменування державної інспекції сільського господарства)
М.П.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }

Додаток 2
до Порядку
(Державний Герб України)
УКРАЇНА
Держсільгоспінспекція
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
серія _______N _______
___ ____________ 200_ р.

Цей сертифікат якості підтверджує факт проведення огляду
(інспектування) зерна під час завантаження в порту (на станції) на
судно (вагон, автомобіль) ________________________________________
(найменування або помер)
за коносаментом (накладною) N ____ згідно з контрактом ___________
Маса, кілограмів _________________________________________________
Кількість місць __________________________________________________
Продавець ________________________________________________________
Покупець _________________________________________________________
Порт (станція) призначення _______________________________________ (найменування)
Найменування продукції ___________________________________________
Стандарт _________________________________________________________
Сорт _____________________________________________________________
Вид ______________________________________________________________
Номер ____________________________________________________________
Колір ____________________________________________________________
Запах ____________________________________________________________
Смак _____________________________________________________________
Вологість, відсотків _______ Доброякісне ядро, відсотків _________
Металомагнітна домішка: маса, мг/кг _____ розмір, мм(мг) _________
Залишок на ситі N __, відсотків ____ Прохід крізь сито N ______, відсотків __________________
Зольність, відсотків _____ Білість, умовних одиниць ______________
Частка білка, відсотків __________________________________________
Клейковина сира: кількість, відсотків ___________________ якість, одиниць вимірювача деформації клейковини ____ група ___________
Число падання, секунд ____________________________________________
Хрусткість _______________________________________________________
Сира клітковина, відсотків _______ Сирий жир, відсотків __________
Ступінь зараженості та забрудненості шкідниками __________________
Вміст домішок, відсотків:
Сміттєва ___________________ Нелущені ____________________
у тому числі: Биті ________________________
мінеральна _________________ Зіпсовані ___________________
шкідлива ___________________ Мучка _______________________
Особливі примітки ___________________________________________

Державний інспектор ________ _______________________ сільського господарства (підпис) (ініціали та прізвище)
__________________________________________________________________
(найменування державної інспекції сільського господарства)
М.П.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }

Додаток 3
до Порядку
(Державний Герб України)
УКРАЇНА
Держсільгоспінспекція
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
серія _______ N ________
___ ____________ 200_ р.

Продавець (відправник) _______________ Культура __________ Нормативний документ _____________________________
Контракт _____________________________ Походження ______________________ Сорт ______________________________
Станція відправлення _________________ Тип _____________________________ Підтип ____________________________
Пристань _____________________________ Колір ___________________________ Запах _____________________________
Вагон (автомобіль) N _________________ Клас ____________________________ Натура, г/л _______________________
Теплохід-баржа (найменування) ________ Крупність, відсотків ____________ Частка дрібного зерна, відсотків ___________________________________ Накладна N ___________________________ Вологість, відсотків ____________ Скловидність, відсотків ___________ Вага, кілограмів __ Кількість місць __ Частка білка, відсотків _________ Число падання, секунд _____________ Станція призначення __________________
Клейковина сира: кількість, відсотків ________________________________ Пристань _____________________________
якість, одиниць вимірювача деформації клейковини _____________________ Покупець (одержувач) _________________
група ________________________________________________________________ Особливі відмітки ____________________ ______________________________________ Вміст домішок, відсотків: ______________________________________ ______________________________________ Сміттєва ________________________ Зернова ___________________________ ______________________________________ ______________________________________ у тому числі: у тому числі: ___________________________________ мінеральна ______________________ ___________________________________ ___________________________________ шкідлива ________________________ ___________________________________ ___________________________________ фузаріозні ______________________
зіпсовані _______________________
Ерукова кислота _________________
Глюкозинолати ___________________
Кислотне число __________________

Державний інспектор __________ ______________________
сільського господарства (підпис) (ініціали та прізвище)
__________________________________________________________________
(найменування державної інспекції сільського господарства)
М.П.
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }

Додаток 4
до Порядку
(Державний Герб України)
УКРАЇНА
Держсільгоспінспекція
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
серія _______ N ________
___ ____________ 200_ р.

Цей сертифікат якості є підтвердженням якості Найменування продукції ____________________ партії ___________, яка проінспектована при
завантаженні у вагон (автомобіль) N _________ Нормативний документ ______________________
За накладною N ______________________________ Сорт ______ Вид ______ Номер ______________
Контракт ____________________________________ Колір ____ Запах _____ Смак _______________
Вага, кілограмів ____ Число місць ___________ Вологість, відсотків ______________________
Виробник ____________________________________ Частка металомагнітної домішки: маса, мг/кг _______________________________ Дата вироблення _____________________________
Залишок на ситі N ______, відсотків _______ Станція відправлення ________________________
Прохід крізь сито N ___, відсотків ________ Продавець (відправник) ______________________
Зольність, відсотків ______________________ Покупець (одержувач) ________________________
Білість, умовних одиниць __________________ Станція призначення _________________________
Клейковина сира: кількість, відсотків _____ Особливі відмітки ___________________________ _____________________________________________ якість, одиниць вимірювача деформації _____________________________________________ клейковини ________________________________ _____________________________________________ група _____________________________________ _____________________________________________ Число падання, секунд _____________________ _____________________________________________ Доброякісне ядро, відсотків _______________
Вміст домішок, відсотків:
Сміттєва ____________ Не лущені __________
у тому числі: Биті _______________
мінеральна __________ Зіпсовані __________
шкідлива ____________ Мучка ______________

Державний інспектор __________ ______________________
сільського господарства (підпис) (ініціали та прізвище) __________________________________________________________________
(найменування державної інспекції сільського господарства)
М.П.
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }вгору