Про сприяння благодійній діяльності в Україні
Розпорядження Президента України від 12.02.200084/2000-рп
Документ 84/2000-рп, поточна редакція — Редакція від 13.11.2001, підстава - 1071/2001

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про сприяння благодійній
діяльності в Україні
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1071/2001 ( 1071/2001 ) від 13.11.2001 )

З метою створення умов, які сприяли б благодійництву та
відродженню традицій меценатства в духовному житті народу:
1. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
сприяти благодійній діяльності підприємств, установ,
організацій та фізичних осіб;
подавати в установленому порядку пропозиції щодо нагородження
державними нагородами, відзнаками Президента України благодійників
- фізичних і юридичних осіб - за найбільш вагомий внесок у
сприяння здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та
міжнародних програм, спрямованих на поліпшення
соціально-економічного становища, а також соціальній реабілітації
малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які
потребують піклування, подання допомоги особам, які через свої
фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних
інтересів;
популяризувати імена благодійників, діяльність яких сприяє
захисту материнства та дитинства, розвитку науки і освіти,
реалізації науково-освітніх програм, охороні і збереженню
культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток
історії та культури, іншим напрямам благодійної діяльності.
2. Кабінету Міністрів України:
( Абзац другий пункту 2 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 1071/2001 ( 1071/2001 ) від 13.11.2001 )
( Абзац третій пункту 2 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 1071/2001 ( 1071/2001 ) від 13.11.2001 )
( Абзац четвертий пункту 2 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 1071/2001 ( 1071/2001 ) від 13.11.2001 )
розглянути можливість додаткового стимулювання благодійництва
через механізм оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб.
3. Державному комітету інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення України постійно висвітлювати благодійну діяльність,
роботу органів виконавчої влади з підтримки та заохочення
благодійної діяльності, а також популяризувати безпосередньо імена
(назви), торгові марки меценатів і спонсорів.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 лютого 2000 року
N 84/2000-рпвгору