Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. N 1088
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу від 03.08.2011822
Документ 822-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.08.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.08.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 серпня 2011 р. N 822
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 1 грудня 2010 р. N 1088

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 грудня
2010 р. N 1088 ( 1088-2010-п ) "Про затвердження Державної
програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015
роки" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 92, ст. 3264) зміни,
що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 2011 р. N 822
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 грудня 2010 р. N 1088 ( 1088-2010-п )

1. У пункті 5 постанови ( 1088-2010-п ) слова "Міністерству
економіки" замінити словами "Міністерству економічного розвитку і
торгівлі".
2. Додаток до постанови ( 1088-2010-п ) викласти в такій
редакції:
"Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 грудня 2010 р. N 1088 ( 1088-2010-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 2011 р. N 822)
СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань підтримки
транскордонного співробітництва

Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі, голова Комісії
Перший заступник (заступник) Міністра економічного розвитку і
торгівлі, заступник голови Комісії
Перший заступник (заступник) Міністра фінансів
Перший заступник (заступник) Міністра закордонних справ
Перший заступник (заступник) Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства
Перший заступник (заступник) Міністра інфраструктури
Перший заступник (заступник) Міністра екології та природних
ресурсів
Перший заступник (заступник) Міністра надзвичайних ситуацій
Перший заступник (заступник) Міністра культури
Перший заступник (заступник) Міністра освіти і науки, молоді
та спорту
Перший заступник (заступник) Міністра охорони здоров'я
Перший заступник (заступник) Міністра соціальної політики
Перший заступник (заступник) Голови Держмитслужби
Перший заступник (заступник) Голови Адміністрації
Держприкордонслужби
Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України
Представник Спільного представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні (за згодою)
Представник Спільного представницького органу всеукраїнських
профспілок і профспілкових об'єднань (за згодою)
Керівник підрозділу Міністерства економічного розвитку і
торгівлі, до функціональних повноважень якого належить вирішення
питань транскордонного співробітництва, виконавчий секретар
Комісії".
3. У Державній програмі розвитку транскордонного
співробітництва на 2011-2015 роки ( 1088-2010-п ), затвердженій
зазначеною постановою:
1) у розділі "Шляхи і способи розв'язання проблеми" в абзацах
четвертому і восьмому слово "Мінекономіки" замінити словом
"Мінекономрозвитку";
2) у додатках до Програми ( 1088-2010-п ):
у додатку 1 у складі виконавців:
у пункті 2 слово "Держводгосп" замінити словом
"Держводагентство";
пункт 4 після слова "Мінприроди" доповнити словом ",
Держводагентство";
у пунктах 5 і 19 слово "МКТ" замінити словом
"Мінінфраструктури";
у пункті 18 слово "МКТ" замінити словом "Мінкультури";
у пункті 23 слово "Мінпраці" замінити словом
"Мінсоцполітики";
у тексті додатка слова "Мінекономіки", "Мінрегіонбуд", "МОН",
замінити відповідно словами "Мінекономрозвитку", "Мінрегіон",
"МОНмолодьспорт";
у додатку 2 у пункті 9 у графі "Замовник" слово "Держводгосп"
замінити словом "Держводагентство".
4. У Положенні про Міжвідомчу комісію з питань підтримки
транскордонного співробітництва ( 1088-2010-п ), затвердженому
зазначеною постановою:
1) у пункті 1 слова "постійно діючим" виключити;
2) в абзаці третьому пункту 7 слова "Міністр економіки"
замінити словами "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр
економічного розвитку і торгівлі";
3) у пункті 11 слово "Мінекономіки" замінити словом
"Мінекономрозвитку".вгору