Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2012819
Документ 819-2012-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.09.2015, підстава - 645-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 вересня 2012 р. N 819
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанов КМ
N 645 ( 645-2015-п ) від 22.07.2015
N 656 ( 656-2015-п ) від 19.08.2015 }
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2012 р. N 819
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Зразок атестата про повну загальну середню освіту,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
12 листопада 1997 р. N 1260 ( 1260-97-п ) "Про документи про
освіту та вчені звання" (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 46, с. 84), викласти в такій редакції:

Зразок "ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2012 р. N 819)

Державний Герб АТЕСТАТ

УКРАЇНА __ N 00000000

______________________________________
(прізвище,
______________________________________
ім'я, по батькові)
АТЕСТАТ
про повну загальну здобу__ повну загальну середню освіту
середню освіту в 20___ році у
______________________________________
(повна назва навчального
______________________________________
закладу)

Директор
М.П.
____ ______________ 20___ р.".
2. Зразок додатка до атестата про повну загальну середню
освіту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28
березня 2001 р. N 300 ( 300-2001-п ) "Про затвердження нових
зразків деяких документів про загальну середню освіту" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 13, ст. 559), викласти в такій
редакції:

Зразок "ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2001 р. N 300
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2012 р. N 819)

ДОДАТОК ДО АТЕСТАТА Пройш___ державну підсумкову про повну загальну атестацію з таких предметів:
середню освіту
назва предмета бал
____ N_________ __________________ ___________
(без атестата недійсний) __________________ ___________
_________________________________ __________________ ___________
(прізвище, ім'я, по батькові) __________________ ___________
_________________________________ __________________ ___________
_________________________________ __________________ ___________
здобу__ повну загальну середню Успішно засвої__ програму
освіту в 20___ році у факультативних курсів
_________________________________ _______________________________
(повна назва навчального (назва)
_________________________________ _______________________________
закладу) _______________________________ _________________________________ _______________________________ _______________________________
з такими балами:
назва предмета бал За _____________ досягнення у
навчанні нагороджен___ __________________ ___________ ____________________ медаллю __________________ ___________
__________________ ___________ За особливі досягнення у
__________________ ___________ вивченні ______________________
__________________ ___________ нагороджен___ Похвальною
__________________ ___________ грамотою
__________________ ___________ Директор ______________________
__________________ ___________
М.П. __________________ ___________ ____ ____________ 20___ р. __________________ ___________
__________________ ___________
__________________ ___________ Реєстраційний номер _________".
3. Зразки атестата з відзнакою про повну загальну середню
освіту (для випускників, нагороджених срібною медаллю "За
досягнення у навчанні"), атестата з відзнакою про повну загальну
середню освіту (для випускників, нагороджених золотою медаллю "За
високі досягнення у навчанні"), затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 31 березня 2004 р. N 419 ( 419-2004-п ) "Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
12 листопада 1997 р. N 1260" (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 13, ст. 902), викласти в такій редакції:

Зразок "ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2004 р. N 419
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2012 р. N 819)

Державний Герб АТЕСТАТ
___ N 00000000
УКРАЇНА
__________________________________
(прізвище,
__________________________________
ім'я, по батькові)
АТЕСТАТ
з відзнакою про повну здобу___ повну загальну середню
загальну середню освіту освіту в 20___ році у
__________________________________
(повна назва навчального
__________________________________
закладу)

і нагороджен___ срібною медаллю
"За досягнення у навчанні"
Директор
М.П.
_____ ______________ 20___ р.

Зразок ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2004 р. N 419
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2012 р. N 819)

Державний Герб АТЕСТАТ
___ N 00000000
УКРАЇНА
__________________________________
(прізвище,
__________________________________
ім'я, по батькові)
АТЕСТАТ
з відзнакою про повну здобу___ повну загальну середню
загальну середню освіту освіту в 20___ році у
__________________________________
(повна назва навчального
__________________________________
закладу)

і нагороджен___ золотою медаллю
"За досягнення у навчанні"
Директор
М.П.
_____ ______________ 20___ р.вгору