Документ 81/95-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.10.2018, підстава - 2258-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2258-VIII ( 2258-19 ) від 21.12.2017, ВВР, 2018, N 9, ст.50 }
Про внесення змін і доповнень до статті 10
Закону України "Про аудиторську діяльність"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 14, ст.88 )
( Вводиться в дію Постановою ВР N 81а/95-ВР від 14.03.95,
ВВР, 1995, N 14, ст.89 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до статті 10 Закону України "Про аудиторську
діяльність" ( 3125-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993
р., N 23, ст.243) такі зміни і доповнення:
у пункті 1 слова "а також суб'єктів з річним господарським
оборотом у розмірі не більш як двісті мінімальних заробітних
плат" виключити;
доповнити цей пункт абзацом другим такого змісту: "Обов'язкова аудиторська перевірка річного балансу і
звітності господарюючих суб'єктів з річним господарським оборотом
менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться
один раз на три роки".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 березня 1995 року
N 81/95-ВРвгору