Документ 807_016, чинний, поточна редакція — Підписання від 03.06.1997

               Протокол 
про консультації між Міністерством
закордонних справ України та Міністерством
закордонних справ Македонії

Дата підписання: 03.06.1997 Дата набрання чинності для України: 03.06.1997
Міністерство закордонних справ України та Міністерство
закордонних справ Македонії, далі - Сторони,
виходячи з обопільного прагнення сприяти розвиткові відносин
дружби і співробітництва між двома державами у відповідності з
принципами Статуту Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ),
Організації з безпеки та співробітництва в Європі та інших
механізмів колективної безпеки, а також принципів, зафіксованих в
актах Ради Європи,
підтверджуючи важливість двосторонніх консультацій на різних
рівнях з питань, що становлять взаємний інтерес,
домовились про таке:
1. Сторони регулярно проводитимуть консультації з питань
розвитку двосторонніх відносин, створення відповідної
договірно-правової бази в різних галузях, а також з міжнародних,
загальноєвропейських та регіональних проблем.
Для розгляду особливо важливих питань, за взаємною згодою
сторін, можуть створюватися експертні або робочі групи.
2. Тематикою таких консультацій мають стати, в першу чергу,
такі питання:
- двостороннє політичне, економічне, науково-технічне,
екологічне, культурне та гуманітарне співробітництво, а також
обмін інформацією про хід реалізації двосторонніх угод та
домовленостей в вищезгаданих галузях;
- проблеми загальноєвропейської безпеки та інтеграції;
- співробітництво та взаємодія делегацій та дипломатичних
представництв двох держав в ООН, інших міжнародних організаціях,
на міжнародних форумах;
- співробітництво у всіх регіонах в економічній, екологічній
та інших галузях.
3. Зустрічі міністрів закордонних справ двох держав або
уповноважених ними інших офіційних осіб проводитимуться по черзі в
кожній з країн принаймні один раз на рік, а також під час чергових
сесій Генеральної Асамблеї ООН.
Сторони зустрічатимуться, в разі необхідності, на рівні
керівників відповідних управлінь та відділів двох міністерств.
Рівень, порядок денний, строки та місце проведення
двосторонніх консультацій визначатимуться Сторонами заздалегідь за
взаємною домовленістю з урахуванням практичної доцільності і з
дотриманням черговості обмінів візитами.
4. У рамках своєї компетенції та можливостей Сторони
сприятимуть встановленню і розвитку прямих зв'язків між
громадськими, науковими, культурними та іншими організаціями двох
держав, у тому числі і на регіональному рівні.
5. Цей Протокол набуває чинності з дня його підписання і
залишатиметься діючими до тих пір, поки жодна з Сторін не
повідомить в письмовій формі іншу Сторону про своє бажання
припинити його чинність.
6. Вчинено в м. Скоп'є 3 червня 1997 р., у двох примірниках,
кожний українською і македонською мовами, при цьому обидва тексти
є автентичними.
Міністр закордонних справ Міністр закордонних справ
України Македонії
(підпис) (підпис)вгору