Угода між Урядом України і Урядом Македонії про торгівлю та економічне співробітництво
Угода Кабінету Міністрів України; Республіка Македонія; Міжнародний документ від 03.06.1997
Документ 807_001, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 16.01.1998, підстава - 36/98-ВР
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 06.02.1998. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Урядом Македонії і Урядом України
про торгівлю та економічне співробітництво
( Угоду ратифіковано Законом N 36/98-ВР від 16.01.98 )

Дата підписання: 03.06.1997 Дата ратифікації Україною: 16.01.1998 Дата набрання чинності для України : 06.02.1998
Уряд України і Уряд Македонії, які надалі іменуються
"Договірні Сторони", бажаючи в подальшому зміцнювати торговельно-економічні
відносини між двома країнами на принципах рівності та взаємної
вигоди, усвідомлюючи, що розвиток двостороннього економічного
співробітництва сприятиме процвітанню народів обох країн, прагнучи створити основу економічного співробітництва між
обома країнами, домовились про таке:
Стаття 1
Договірні Сторони, відповідно до законодавств, що діють на
територіях держав, сприятимуть торговельно-економічному
співробітництву між двома країнами на довгостроковій та стабільній
основі.
Стаття 2
Договірні Сторони нададуть одна одній режим найбільш
сприятливої нації згідно зі статтею 1 пункту 1 ГАТТ 1994 року
( 981_003 ) з усіх питань відносно: - мит та зборів, що застосовуються до імпорту та експорту,
включаючи засіб обкладання такими митами та зборами; - внутрішніх податків та будь-яких інших зборів, які прямо чи
непрямо стосуються товарів, що імпортуються чи експортуються; - зборів, які стосуються міжнародного трансферу коштів,
призначених для платежів за експорт та імпорт; - правил, що стосуються продажу, купівлі, транспортування,
розподілу та використання товарів на внутрішньому ринку.
Стаття 3
1. Договірні Сторони не створюватимуть перешкод транзиту
товарів, які походять з митної території однієї з Договірних
Сторін і перевозяться через митну територію іншої Договірної
Сторони. 2. Принципи, які зазначені в статті 5 пункту 1 ГАТТ 1994
року ( 981_003 ), застосовуватимуться між Договірними Сторонами.
Стаття 4
Положення статті 2 цієї Угоди не розповсюджуватимуться на: - переваги, які випливають із створення союзу чи зони вільної
торгівлі або пільг, наданих з метою створення такого союзу чи
зони; - переваги, які кожна з Договірних Сторін надає сусіднім
країнам з метою сприяння прикордонній та прибережній торгівлі.
Стаття 5
1. Договірні Сторони в межах своєї компетенції і відповідно
до національного законодавства сприятимуть розвитку та розширенню
торгівлі і розвитку економічного співробітництва в усіх галузях
національних економік, з забезпеченням умов для створення чесної
конкуренції. 2. Співробітництво, згадане в цій статті, буде розвиватись
через: - інвестиційне та науково-технічне співробітництво; - спільні вкладення (заснування спільних підприємств) на
їхній території для потреб внутрішнього ринку та ринку третіх
країн; - організацію виставок та ярмарків; - обмін делегаціями бізнесменів, підприємців та промисловців; - відкриття представництв, компаній банків та інших
комерційних установ; - підтримку розвитку малих та середніх підприємств незалежно
від форми власності; - відкриття торговельно-економічних місій, палат,
інформаційно-торговельних центрів та ін.
Стаття 6
1. Імпорт і експорт товарів та послуг здійснюватиметься на
основі контрактів, що їх укладатимуть між собою фізичні та
юридичні особи обох країн згідно з законодавством Договірних
Сторін, а також правилами міжнародної торговельної практики. 2. Жодна із Договірних Сторін не нестиме відповідальності за
зобов'язаннями фізичних та юридичних осіб, які випливають з таких
комерційних контрактів.
Стаття 7
1. Усі комерційні розрахунки та платежі між Македонією та
Україною здійснюватимуться у вільно конвертованій валюті, якщо між
обома Договірними Сторонами не буде досягнуто іншої спеціальної
домовленості. 2. Розрахунки та платежі можуть здійснюватись і за іншими
формами згідно з чинним в кожній країні законодавством.
Стаття 8
1. Фізичні та юридичні особи кожної з країн також матимуть
змогу імпортувати або експортувати товари та послуги на основі
зустрічної торгівлі, компенсаційних угод або будь-якої іншої
міжнародно визнаної форми ділового співробітництва у відповідності
з законодавством Договірних Сторін. 2. Експорт, імпорт та транзит небезпечних речовин буде
здійснюватись у відповідності з міжнародними правилами та
стандартами.
Стаття 9
Договірні Сторони, на запит однієї з Сторін, проводитимуть
консультації з метою сприяння належному виконанню цієї Угоди, так
само як і для вирішення будь-яких спорів щодо тлумачення та
виконання Угоди.
Стаття 10
1. Ця Угода набирає чинності з дати отримання останнього
письмового повідомлення про виконання кожною Договірною Стороною
необхідних для цього внутрішньодержавних процедур. 2. Ця Угода діятиме протягом 5 років. 3. Строк дії цієї Угоди буде кожний раз автоматично
подовжуватись на наступні річні періоди, якщо жодна з Договірних
Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про своє рішення
припинити дію цієї Угоди щонайменше за шість місяців до закінчення
строку її дії. 4. Після закінчення дії цієї Угоди її положення
продовжуватимуть застосовуватись до всіх контрактів, укладених в
період чинності Угоди і не повністю виконаних до моменту
закінчення строку дії цієї Угоди.
Вчинено в м. Скоп'є 3 червня 1997 р. у двох дійсних
примірниках, кожний українською та македонською мовами, причому
обидва тексти є автентичними.
За Уряд України За Уряд Македонії
(підпис) (підпис)вгору