Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330)
Кодекс України; Закон, Кодекс від 07.12.19848073-X
Документ 80732-X, попередня редакція — Редакція від 07.05.2017, підстава - 1812-VIII
( Остання подія — Редакція, відбудеться 16.07.2022, підстава - 2704-VIII. Подивитися в історії? )
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

     Від імені  національної   комісії,   що   здійснює   державне 
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, розглядати справи
про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні
стягнення мають право голова, члени комісії та уповноважені
комісією посадові особи. { Стаття 243 в редакції Законів N 386/96-ВР від 01.10.96,
N 1280-IV ( 1280-15 ) від 18.11.2003, N 1876-IV ( 1876-15 ) від
24.06.2004, N 2299-VI ( 2299-17 ) від 01.06.2010, N 3610-VI
( 3610-17 ) від 07.07.2011 }
Стаття 244. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері нагляду (контролю) в
агропромисловому комплексі
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі,
розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з
порушенням законодавства у сфері використання та охорони земель і
порядку та умов ведення насінництва та розсадництва, правил
технічної експлуатації самохідних сільськогосподарських машин і
правил техніки безпеки під час їх експлуатації (статті 52 - 53-4,
54-56, 104-1, 108 та 188-5).
Від імені зазначеного органу розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право:
1) Головний державний інспектор сільського господарства
України - штраф на громадян до вісімдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) головні державні інспектори сільського господарства в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
районах, їх заступники - штраф на громадян до тридцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -
до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
3) старші державні інспектори сільського господарства,
державні інспектори сільського господарства - штраф на громадян до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{ Стаття 244 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001; в редакції Законів N 586-VI ( 586-17 )
від 24.09.2008, N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 244-1. Органи, які здійснюють державний
пробірний контроль
Органи, які здійснюють державний пробірний контроль,
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з
порушенням встановленого порядку виробництва, використання та
реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння (частина друга статті 189-1).
Від імені органів, які здійснюють державний пробірний
контроль, розглядати справи про адміністративні правопорушення і
накладати адміністративні стягнення мають право керівник
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного пробірного контролю, та його
заступники. { Кодекс доповнено статтею 244-1 згідно з Указом ПВР N 2010-11 від
03.04.86; із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР від
07.02.97; в редакції Закону N 1986-III ( 1986-14 ) від
21.09.2000; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 244-2. Органи Пенсійного фонду України
Органи Пенсійного фонду України розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з порушеннями
законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування, поданням недостовірних відомостей, що
використовуються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування (стаття
165-1), та з перешкоджанням уповноваженим особам Пенсійного фонду
України та його органів у проведенні перевірок (стаття 188-23). { Кодекс доповнено статтею 244-2 згідно із Законом
N 2704-12 від 16.10.92; із змінами, внесеними згідно із Законами
N 305/95-ВР від 13.07.95, N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003; в
редакції Закону N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010;
в редакції Закону N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }
Стаття 244-3. Органи державної статистики
Органи державної статистики розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку
подання або використання даних державних статистичних спостережень
(стаття 186-3).
Від імені органів державної статистики розглядати справи і
накладати адміністративні стягнення мають право керівник
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері статистики, його заступники, а також інші
уповноважені керівником посадові особи цього органу. { Кодекс доповнено статтею 244-3 згідно із Законом N 3350-12 від
30.06.93; в редакції Закону N 1929-III ( 1929-14 ) від
13.07.2000; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 244-4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного контролю
за додержанням законодавства про захист прав
споживачів
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства
про захист прав споживачів, розглядає справи про адміністративні
правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про захист
прав громадян-споживачів (статті 155, 155-2 частина друга статті
156, статті 156-1, 156-2, 156-3, 167 - стосовно правопорушень під
час реалізації продукції промисловими підприємствами
громадянам-споживачам (крім правопорушень щодо лікарських засобів
та порушень санітарних норм), стаття 168-1 (крім правопорушень
щодо лікарських засобів та порушень санітарних норм), стаття
168-2, стаття 170 - стосовно правопорушень під час
транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної
для реалізації громадянам-споживачам (крім правопорушень щодо
лікарських засобів та порушень санітарних норм), стаття 188-2).
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного контролю за додержанням
законодавства про захист прав споживачів, розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право:
керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного контролю за додержанням
законодавства про захист прав споживачів, його заступники, а також
інші уповноважені керівником посадові особи цього органу;
керівник органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим
у справах захисту прав споживачів та його заступники. { Кодекс доповнено статтею 244-4 згідно із Законом N 3683-12 від
15.12.93; із змінами, внесеними згідно із Законами N 79/95-ВР від
01.03.95, N 23/97-ВР від 23.01.97, N 352-XIV ( 352-14 ) від
23.12.98, N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000, N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001; в редакції Закону N 2443-III
( 2443-14 ) від 24.05.2001 - набирає чинності 01.09.2001 року; із
змінами, внесеними згідно із Законами N 2899-IV ( 2899-15 ) від
22.09.2005, N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011, N 4025-VI
( 4025-17 ) від 15.11.2011, N 3778-VI ( 3778-17 ) від 22.09.2011,
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, N 1314-VII ( 1314-18 ) від
05.06.2014, N 1602-VII ( 1602-18 ) від 22.07.2014, N 124-VIII
( 124-19 ) від 15.01.2015 }
Стаття 244-5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику з контролю за цінами
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику з контролю за цінами, розглядає справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку
формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також
невиконанням законних вимог посадових осіб зазначеного органу
(статті 165-2, 188-3).
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику з контролю за цінами, розглядати справи про
адміністративні правопорушення та накладати адміністративні
стягнення мають право керівник зазначеного органу та уповноважені
ним посадові особи. { Кодекс доповнено статтею 244-5 згідно із Законом N 179/94-ВР від
22.09.94; із змінами, внесеними згідно із Законами N 860-IV
( 860-15 ) від 22.05.2003, N 885-VI ( 885-17 ) від 15.01.2009; в
редакції Закону N 5007-VI ( 5007-17 ) від 21.06.2012; зміни до
статті 244-5 див. в Законі N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 244-6. Органи державного архітектурно-будівельного
контролю та нагляду
Органи державного архітектурно-будівельного контролю
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з
порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних
стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства
під час планування та забудови територій та невиконанням законних
вимог (приписів) посадових осіб органів державного
архітектурно-будівельного контролю (статті 96, 96-1 (крім частин
третьої - п'ятої), частини перша та друга статті 188-42)
( 80731-10 ).
Від імені органів державного архітектурно-будівельного
контролю розглядати справи про адміністративні правопорушення і
накладати адміністративні стягнення мають право:
керівники виконавчих органів з питань державного
архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських
рад - щодо об'єктів, розташованих в межах населених пунктів
(статті 96, 96-1 (крім частин третьої - п'ятої), частини перша та
друга статті 188-42);
керівники структурних підрозділів з питань державного
архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій - щодо об'єктів, розташованих в
межах міст Києва та Севастополя (статті 96, 96-1 (крім частин
третьої - п'ятої), частини перша та друга статті 188-42);
головні інспектори будівельного нагляду в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі - щодо
об'єктів, розташованих на території кількох
адміністративно-територіальних одиниць, за межами населених
пунктів та в межах населених пунктів, в яких не утворено органів
державного архітектурно-будівельного контролю (статті 96, 96-1
(крім частин третьої - п'ятої), частини перша та друга статті
188-42).
Орган державного архітектурно-будівельного нагляду розглядає
справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням
законодавства з питань надання документів, необхідних для
здійснення будівництва, невиконанням законних вимог (приписів)
головних інспекторів будівельного нагляду в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві і Севастополі (частини третя - п'ята
статті 96-1, частина третя статті 188-42).
Від імені органу державного архітектурно-будівельного нагляду
розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право головні інспектори
будівельного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві і Севастополі (частини третя - п'ята статті 96-1,
частина третя статті 188-42). { Кодекс доповнено статтею 244-6 згідно із Законом N 209/94-ВР від
14.10.94; із змінами, внесеними згідно із Законами N 1026-V
( 1026-16 ) від 16.05.2007, N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011,
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, N 5496-VI ( 5496-17 ) від
20.11.2012, N 1283-VII ( 1283-18 ) від 29.05.2014; в редакції
Закону N 320-VIII ( 320-19 ) від 09.04.2015 }
Стаття 244-7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері стандартизації,
метрології та метрологічної діяльності і
технічного регулювання
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері стандартизації, метрології та метрологічної
діяльності і технічного регулювання, розглядає справи про
адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-1, 188-9
( 80731-10 ) цього Кодексу.
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері стандартизації, метрології та
метрологічної діяльності і технічного регулювання, розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право керівник центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
стандартизації, метрології та метрологічної діяльності і
технічного регулювання, його заступники, а також інші уповноважені
керівником посадові особи цього органу. { Кодекс доповнено статтею 244-7 згідно із Законом N 79/95-ВР від
01.03.95; із змінами, внесеними згідно із Законами N 73/98-ВР від
04.02.98, N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98, N 898-XIV ( 898-14 )
від 09.07.99, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012, N 1602-VII ( 1602-18 ) від
22.07.2014; в редакції Законів N 1314-VII ( 1314-18 ) від
05.06.2014, N 124-VIII ( 124-19 ) від 15.01.2015 }
Стаття 244-8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері контролю якості та
безпеки лікарських засобів
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів,
розглядаєсправи про адміністративні правопорушення, пов'язані з
порушенням обмежень, встановлених для медичних і фармацевтичних
працівників під час здійснення ними професійної діяльності (стаття
44-2), з порушенням встановленого порядку взяття, переробки,
зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її
компонентів і препаратів (стаття 45-1), з продажем лікарських
засобів без рецепта у заборонених законодавством випадках (стаття
42-4), з недодержанням вимог стандартів, норм, правил і технічних
умов під час виробництва, зберігання, транспортування, реалізації
чи використання лікарських засобів (статті 167, 168-1, 170), а
також з невиконанням законних вимог посадових осіб центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
контролю якості та безпеки лікарських засобів (стаття 188-10).
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських
засобів, розглядати справи про адміністративні правопорушення і
накладати адміністративні стягнення мають право: Головний
державний інспектор України з контролю якості лікарських засобів
та його заступники, головні державні інспектори з контролю якості
лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві, Севастополі та їх заступники, державні інспектори з
контролю якості лікарських засобів. { Кодекс доповнено статтею 244-8 згідно із Законом N 352-XIV
( 352-14 ) від 23.12.98; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001; в редакції Закону N 3718-VI
( 3718-17 ) від 08.09.2011; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 4565-VI ( 4565-17 ) від 22.03.2012, N 5460-VI
( 5460-17 ) від 16.10.2012, N 1723-VIII ( 1723-19 ) від
02.11.2016 }
Стаття 244-9. Органи Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок
безробіття
Органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням
законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття (стаття 165-3) та перешкоджанням
уповноваженим особам органів Фонду у проведенні перевірок (стаття
188-23).
Від імені Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право керівник виконавчої дирекції Фонду, його
заступники, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду -
центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського
і Севастопольського міських, районних, міськрайонних, міських та
районних у містах центрів зайнятості та їх заступники. { Кодекс доповнено статтею 244-9 згідно із Законом N 429-IV
( 429-15 ) від 16.01.2003; текст статті 244-9 в редакції Закону
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
Стаття 244-10. Органи Фонду соціального страхування України
Органи Фонду соціального страхування України розглядають
справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням
законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності (стаття 165-4),
про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності (стаття 165-5), а також
перешкоджанням уповноваженим особам органів Фонду соціального
страхування України у здійсненні перевірок (стаття 188-23).
Від імені Фонду соціального страхування України розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право керівник виконавчої дирекції
Фонду, його заступники, керівники робочих органів виконавчої
дирекції Фонду та їх заступники. { Кодекс доповнено статтею 244-10 згідно із Законом N 429-IV
( 429-15 ) від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 435-V ( 435-16 ) від 12.12.2006, N 2464-VI ( 2464-17 )
від 08.07.2010; в редакції Закону N 77-VIII ( 77-19 ) від
28.12.2014 }

{ Статтю 244-11 виключено на підставі Закону N 77-VIII
( 77-19 ) від 28.12.2014 }

Стаття 244-12. Органи державного регулювання ядерної
та радіаційної безпеки
Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з
порушенням правил і норм ядерної та радіаційної безпеки
(стаття 95), а також з невиконанням законних вимог (приписів)
посадових осіб органів державного регулювання ядерної та
радіаційної безпеки (стаття 188-18).
Від імені органів державного регулювання ядерної та
радіаційної безпеки розглядати справи про адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право
Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки
України, його заступники. { Кодекс доповнено статтею 244-12 згідно із Законом N 1284-IV
( 1284-15 ) від 18.11.2003; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1393-VI ( 1393-17 ) від 21.05.2009 }
Стаття 244-13. Органи центрального органу виконавчої влади
з державного енергетичного нагляду
Органи центрального органу виконавчої влади з державного
енергетичного нагляду розглядають справи про адміністративні
правопорушення, передбачені статтями 95-1 і 188-20.
Від імені органів центрального органу виконавчої влади з
державного енергетичного нагляду розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право:
1) головний інспектор з державного енергетичного нагляду та
його заступники - попередження або штраф на громадян, працівників
або посадових осіб до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;
2) старші інспектори з державного енергетичного нагляду -
попередження або штраф на громадян, працівників або посадових осіб
до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
3) інспектори з державного енергетичного нагляду -
попередження або штраф на громадян, працівників або посадових осіб
до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. { Кодекс доповнено статтею 244-13 згідно із Законом N 2598-IV
( 2598-15 ) від 31.05.2005; в редакції Закону N 3830-VI
( 3830-17 ) від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання
чинності Указом Президента України про утворення відповідного
центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного
нагляду в системі центральних органів виконавчої влади }

{ Статтю 244-14 виключено на підставі Закону N 3830-VI
( 3830-17 ) від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання
чинності Указом Президента України про утворення відповідного
центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного
нагляду в системі центральних органів виконавчої влади }

{ Статтю 244-15 виключено на підставі Закону N 1540-VIII
( 1540-19 ) від 22.09.2016 }

Стаття 244-16. Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, розглядає справи про адміністративні
правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства, що регулює
фінансові механізми здійснення інвестицій у будівництво житла
(стаття 166-13), а також із невиконанням законних вимог посадових
осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг (стаття 188-29).
Від імені національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглядати справи
про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право голова, інші члени комісії, а також
уповноважені комісією посадові особи. { Кодекс доповнено статтею 244-16 згідно із Законом N 692-VI
( 692-17 ) від 18.12.2008; в редакції Закону N 3610-VI ( 3610-17 )
від 07.07.2011 }
Стаття 244-17. Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з
порушенням вимог законодавства на ринку цінних паперів (статті
163, 163-5, 163-6, частина перша статті 163-7, статті 163-8 -
163-11, 188-30).
Від імені Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку розглядати справи про адміністративні правопорушення і
накладати адміністративні стягнення мають право Голова
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, члени
Комісії та уповноважені Комісією посадові особи. { Кодекс доповнено статтею 244-17 згідно із Законом N 801-VI
( 801-17 ) від 25.12.2008; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, N 4025-VI
( 4025-17 ) від 15.11.2011 }
Стаття 244-18. Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, розглядає справи про
адміністративні правопорушення, передбачені статтею 188-36
( 80731-10 ).
Від імені національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право Голова та члени Комісії. { Кодекс доповнено статтею 244-18 згідно із Законом N 2479-VI
( 2479-17 ) від 09.07.2010; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, N 1540-VIII
( 1540-19 ) від 22.09.2016 }
Стаття 244-19. Органи ринкового нагляду
Органи ринкового нагляду розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням
законодавства про ринковий нагляд і загальну безпечність продукції
(стаття 188-37).
Від імені органів ринкового нагляду розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право:
керівники центральних органів виконавчої влади, які
здійснюють ринковий нагляд, та їх заступники;
керівники територіальних органів центральних органів
виконавчої влади, які здійснюють ринковий нагляд, в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх
заступники. { Кодекс доповнено статтею 244-19 згідно із Законом N 2735-VI
( 2735-17 ) від 02.12.2010 }
Стаття 244-20. Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері
метрологічного нагляду
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері метрологічного нагляду, розглядає справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням
законодавства про метрологію та метрологічну діяльність (статті
171, 171-1, 172 і 188-44).
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері метрологічного нагляду, розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право керівник центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
метрологічного нагляду, його заступники, а також інші уповноважені
керівником посадові особи цього органу. { Кодекс доповнено статтею 244-20 згідно із Законом N 1314-VII
( 1314-18 ) від 05.06.2014 }
Стаття 244-21. Органи державної виконавчої служби
Органи державної виконавчої служби розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з невиконанням законних
вимог державного виконавця (стаття 188-13).
Від імені органів державної виконавчої служби розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право начальники органів державної
виконавчої служби, яким безпосередньо підпорядковані державні
виконавці. { Кодекс доповнено статтею 244-21 згідно із Законом N 1404-VIII
( 1404-19 ) від 02.06.2016 }
Розділ IV. ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ
ПРАВОПОРУШЕННЯ
Глава 18
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 245. Завдання провадження в справах про
адміністративні правопорушення
Завданнями провадження в справах про адміністративні
правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне
з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній
відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної
постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню
адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням,
виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення
законності. { Стаття 245 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }
Стаття 246. Порядок провадження в справах про
адміністративні правопорушення
Порядок провадження в справах про адміністративні
правопорушення в органах (посадовими особами), уповноважених
розглядати справи про адміністративні правопорушення, визначається
цим Кодексом та іншими законами України. Порядок провадження в справах про адміністративні
правопорушення в районних, районних у місті, міських чи
міськрайонних судах визначається цим Кодексом та іншими законами
України. { Стаття 246 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }
Стаття 247. Обставини, що виключають провадження в справі
про адміністративне правопорушення
Провадження в справі про адміністративне правопорушення не
може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за таких
обставин: 1) відсутність події і складу адміністративного
правопорушення; 2) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного
правопорушення шістнадцятирічного віку; 3) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи
бездіяльність; 4) вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або
необхідної оборони; 5) видання акта амністії, якщо він усуває застосування
адміністративного стягнення; 6) скасування акта, який встановлює адміністративну
відповідальність; 7) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне
правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу; 8) наявність по тому самому факту щодо особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності, постанови
компетентного органу (посадової особи) про накладення
адміністративного стягнення, або нескасованої постанови про
закриття справи про адміністративне правопорушення, а також
повідомлення про підозру особі у кримінальному провадженні по
даному факту; 9) смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в
справі. { Стаття 247 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
Стаття 248. Розгляд справи про адміністративне
правопорушення на засадах рівності громадян
Розгляд справи про адміністративне правопорушення
здійснюється на засадах рівності перед законом і органом
(посадовою особою), який розглядає справу, всіх громадян незалежно
від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового
стану, місця проживання, мови та інших обставин. { Стаття 248 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }
Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне
правопорушення
Справа про адміністративне правопорушення розглядається
відкрито, крім справ про адміністративні правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному
режимі, та випадків, коли це суперечить інтересам охорони
державної таємниці.
З метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження в
справах про адміністративні правопорушення такі справи можуть
розглядатися безпосередньо в трудових колективах, за місцем
навчання або проживання порушника. { Стаття 249 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1703-IV
( 1703-15 ) від 11.05.2004, N 596-VIII ( 596-19 ) від 14.07.2015 }
Стаття 250. Прокурорський нагляд за виконанням законів при
провадженні в справах про адміністративні
правопорушення
Прокурор, заступник прокурора, здійснюючи нагляд за
додержанням і правильним застосуванням законів при провадженні в
справах про адміністративне правопорушення має право: порушувати
провадження в справі про адміністративне правопорушення;
знайомитися з матеріалами справи; перевіряти законність дій
органів (посадових осіб) при провадженні в справі; брати участь у
розгляді справи; заявляти клопотання; давати висновки з питань, що
виникають під час розгляду справи; перевіряти правильність
застосування відповідними органами (посадовими особами) заходів
впливу за адміністративні правопорушення; вносити подання,
оскаржувати постанову і рішення по скарзі в справі про
адміністративне правопорушення, а також вчиняти інші передбачені
законом дії.
При провадженні у справах про адміністративні правопорушення,
передбачені статтями 172-4 - 172-9 цього Кодексу, участь прокурора
у розгляді справи судом є обов'язковою. { Стаття 250 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2857-12
від 15.12.92, N 3207-VI ( 3207-17 ) від 07.04.2011, N 5288-VI
( 5288-17 ) від 18.09.2012, N 221-VII ( 221-18 ) від 18.04.2013 }
Стаття 251. Докази
Доказами в справі про адміністративне правопорушення, є
будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом
порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність
адміністративного правопорушення, винність даної особи в його
вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного
вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про
адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих,
свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями
технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і
кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються
особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або
свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, чи засобів
фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що
використовуються особою, яка притягається до адміністративної
відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному
режимі, які використовуються при нагляді за виконанням правил,
норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього
руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими
документами.
Обов’язок щодо збирання доказів покладається на осіб,
уповноважених на складання протоколів про адміністративні
правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу. { Стаття 251 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1369-12
від 29.07.91, N 1818-12 від 15.11.91; Законами N 586-VI ( 586-17 )
від 24.09.2008, N 596-VIII ( 596-19 ) від 14.07.2015, N 1952-VIII
( 1952-19 ) від 16.03.2017 }
Стаття 252. Оцінка доказів
Орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім
переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному
дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись
законом і правосвідомістю. { Стаття 252 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }
Стаття 253. Передача матеріалів прокурору, органу досудового
розслідування
Якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде до
висновку, що в порушенні є ознаки кримінального правопорушення,
він передає матеріали прокурору або органу досудового
розслідування. { Стаття 253 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV
( 762-15 ) від 15.05.2003; в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 )
від 13.04.2012 }
Глава 19
ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне
правопорушення
Про вчинення адміністративного правопорушення складається
протокол ( z1116-12 ) уповноваженими на те посадовою особою або
представником громадської організації чи органу громадської
самодіяльності.
Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його
оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких під
розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної
відповідальності.
Протокол ( z1116-12 ) не складається у випадках, передбачених
статтею 258 цього Кодексу. { Стаття 254 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008,
N 721-VII ( 721-18 ) від 16.01.2014 - втратив чинність на підставі
Закону N 732-VII ( 732-18 ) від 28.01.2014; із змінами, внесеними
згідно із Законом N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 }
Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про
адміністративні правопорушення
У справах про адміністративні правопорушення, що
розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього
Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:
1) уповноважені на те посадові особи:
органів внутрішніх справ (Національної поліції) (частина
перша статті 44, статті 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, 92, частина
перша статті 106-1, стаття 106-2, частини четверта і сьома статті
121, частини третя і четверта статті 122, статті 122-2, 122-4,
122-5, частини друга і третя статті 123, стаття 124, частина
четверта статті 127, статті 127-1, 130, частина третя статті 133,
стаття 135-1, стаття 136 (про порушення на автомобільному
транспорті), стаття 139, частина четверта статті 140, статті 148,
151, 152, 154, 155, 155-2 - 156-2, 159, 160, 162 - 162-3, 164 -
164-11, 164-15, 164-16, 165-1, 165-2, 166-14 - 166-18, 172-4 -
172-9, 173 - 173-2, 174, стаття 175-1 (за винятком порушень,
вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської,
селищної, міської ради), статті 176, 177, 178 - 181-1, 181-3 -
185-2, 185-4 - 185-9, 186, 186-1, 186-3, 186-5 - 187, 188-28,
188-47, 189 - 195-6, статті 204-1, 206-1, 212-6, 212-7, 212-8,
212-10, 212-12, 212-13, 212-14, 212-19, 212-20);
органів державного нагляду у сфері пожежної і техногенної
безпеки (статті 164, 183, 188-16);
органів охорони здоров'я (статті 45, 46, 46-2, стаття 183 -
щодо завідомо неправдивого виклику швидкої медичної допомоги);

{ Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на
підставі Закону N 956-V ( 956-16 ) від 19.04.2007 }

органів охорони культурної спадщини (статті 92, 188-33);
органів державного енергонагляду (стаття 103-1);
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері енергозбереження (статті 98, 101-103, 188-14);
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному
транспорті (статті 136, 141, 142, 164 - в частині, що стосується
правопорушень у галузі господарської діяльності, пов’язаної з
перевезенням пасажирів і вантажів);
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та
річковому транспорті (стаття 136);
національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері зв'язку та інформатизації (статті 144 - 148-5, 164 (у
частині, що стосується порушення порядку провадження господарської
діяльності в галузі зв'язку), 188-7;
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства
про захист прав споживачів (статті 42-2, 156, 164-6, 164-7);
фінансових органів (статті 164, 164-1);
підприємств і організацій, у віданні яких є електричні мережі
(статті 99, 103-1);
підприємств і організацій, які експлуатують магістральні
трубопроводи (стаття 138);
органів державної санітарно-епідеміологічної служби (статті
42-1, 42-2, 188-22);
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових
продуктів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері ветеринарної медицини, уповноважених
підрозділів ветеринарної міліції (статті 42-1, 42-2, 107, 166-22,
188-22);
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства
про працю (частини перша - четверта, сьома статті 41, статті 41-1
- 41-3, 188-1);
лабораторій радіаційного контролю міністерств і відомств
України, організацій споживчої кооперації (стаття 42-2);
державних органів реєстрації актів цивільного стану (стаття
212-1);
органів Антимонопольного комітету України (статті 164-3,
166-1 - 166-4);
органів управління кінематографією (стаття 164-6 - в частині
демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення
на право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно- і
відеомережі; стаття 164-7 - в частині порушення умов
розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним
посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів у
кіно- і відеомережі; стаття 164-8 - в частині недотримання квоти
демонстрування національних фільмів при використанні національного
екранного часу в кіно- і відеомережі; стаття 186-7 - у частині
недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового
безоплатного примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної
продукції);
органів Державної прикордонної служби України (частини друга,
четверта і п'ята статті 85, статті 92, частина четверта статті
185-3, 185-10, 191, 204 - 204-2, 205 - 206-1);
Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення, її представники в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі (стаття 164-6 - в частині
демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення
на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах
мовлення телебачення України; стаття 164-7 - в частині порушення
умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених
державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування
фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 164-8 - в
частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при
використанні національного екранного часу на каналах мовлення
телебачення України; стаття 212-9 - в частині порушення порядку
ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і
проведення референдуму, порядку участі в інформаційному
забезпеченні виборів з використанням електронних (аудіовізуальних)
засобів масової інформації; стаття 212-11 - в частині ненадання
можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної
стосовно суб'єкта виборчого процесу електронним (аудіовізуальним)
засобом масової інформації);
органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що
стосується правопорушень у галузі господарської діяльності,
ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 172-4 -
172-9, 195-5, 212-2 (крім пункту 9 частини першої), 212-5 і
212-6);вгору