Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330)
Кодекс України; Закон, Кодекс від 07.12.19848073-X
Документ 80732-X, попередня редакція — Редакція від 07.05.2017, підстава - 1812-VIII
( Остання подія — Редакція, відбудеться пізніше, підстава - 2147а-VIII. Подивитися в історії? )
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


     У строк  відбування  стягнення  зараховується  час,  протягом 
якого порушник не працював з поважних причин і йому відповідно до
закону виплачувалась заробітна плата. До цього строку також
зараховується час хвороби, час, наданий для догляду за хворим, і
час проведений у відпустці по вагітності і родах. Час хвороби,
спричиненої сп'янінням або діями, зв'язаними з сп'янінням, до
строку відбування виправних робіт не зараховується. { Стаття 323 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }
Стаття 324. Обов'язки власника підприємства, установи,
організації або уповноваженого ним органу
за місцем відбування порушником виправних робіт
На власника підприємства, установи, організації або
уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником
виправних робіт покладається:
правильне і своєчасне провадження відрахувань із заробітку
порушника в доход держави і своєчасний переказ відрахованих сум у
встановленому порядку;
трудове виховання порушника;
повідомлення органів, що відають виконанням даного виду
стягнення, про ухилення порушника від відбування стягнення. { Стаття 324 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }
Стаття 325. Наслідки ухилення особи від відбування виправних
робіт
У разі ухилення порушника від відбування виправних робіт
постановою суду (судді) за поданням органу центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання
кримінальних покарань, невідбутий строк виправних робіт може бути
замінено штрафом або адміністративним арештом.
Заміна виправних робіт штрафом застосовується за умови, що
санкція статті, за якою на порушника накладено адміністративне
стягнення, передбачає можливість застосування штрафу. Розмір
штрафу в такому разі визначається із розрахунку, що один день
невідбутих виправних робіт дорівнює одному неоподатковуваному
мінімуму доходів громадян.
Заміна виправних робіт арештом застосовується за умови, що
санкція статті, за якою на порушника накладено адміністративне
стягнення, не передбачає можливості застосування штрафу. Строк
арешту визначається із розрахунку, що одна доба арешту дорівнює
трьом дням виправних робіт, але не може перевищувати п’ятнадцять
діб. { Стаття 325 із змінами, внесеними згідно із Законами N 55/97-ВР
від 07.02.97, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001; в редакції
Закону N 656-VII ( 656-18 ) від 24.10.2013 }
Глава 32
ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОГО АРЕШТУ ТА АРЕШТУ З УТРИМАННЯМ НА ГАУПТВАХТІ
{ Назва глави 32 в редакції Закону N 1952-VIII ( 1952-19 ) від
16.03.2017 }
Стаття 326. Виконання постанови про застосування
адміністративного арешту та арешту
з утриманням на гауптвахті
Постанова районного, районного у місті, міського чи
міськрайонного суду (судді) про застосування адміністративного
арешту та арешту з утриманням на гауптвахті виконується негайно
після її винесення. { Стаття 326 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 1952-VIII ( 1952-19 ) від
16.03.2017 }
Стаття 327. Порядок відбування адміністративного арешту
Осіб, підданих адміністративному арешту, тримають під вартою
в місцях, що їх визначають органи Національної поліції. При
виконанні постанови про застосування адміністративного арешту
арештовані піддаються особистому оглядові.
Строк адміністративного затримання зараховується до строку
адміністративного арешту.
Відбування адміністративного арешту провадиться за правилами,
встановленими законами України. { Стаття 327 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015 }
Стаття 327-1. Порядок відбування арешту з утриманням на
гауптвахті
Військовослужбовців, а також військовозобов’язаних чи
резервістів під час проходження зборів, підданих арешту, утримують
на гауптвахтах Військової служби правопорядку у Збройних Силах
України.
У разі відсутності гауптвахти в органі управління Військової
служби правопорядку у Збройних Силах України, в зоні діяльності
якого дислокується військова частина (установа),
військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти під час
проходження зборів, піддані арешту на термін до трьох діб, в
особливий період можуть за рішенням суду утримуватися в кімнатах
тимчасово затриманих Військової служби правопорядку у Збройних
Силах України з обов’язковим зазначенням про це у рішенні про
застосування арешту з утриманням на гауптвахті.
Під час виконання постанови про застосування арешту з
утриманням на гауптвахті арештовані піддаються особистому огляду.
Порядок та умови утримання військовослужбовців,
військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів,
заарештованих в адміністративному порядку, визначаються
Міністерством оборони України. { Кодекс доповнено статтею 327-1 згідно із Законом N 1952-VIII
( 1952-19 ) від 16.03.2017 }
Стаття 328. Трудове використання осіб, підданих
адміністративному арешту
Особи, піддані адміністративному арешту за правопорушення,
передбачені частиною першою статті 44, статтями 173, 173-2,
частиною третьою статті 178, статтею 185, частиною другою статті
185-1 і частиною першою статті 185-3 цього Кодексу,
використовуються на фізичних роботах. Організація трудового використання осіб, підданих
адміністративному арешту, покладається на виконавчі органи
сільських, селищних, міських рад. Особам, підданим адміністративному арешту, за час перебування
під арештом заробітна плата за місцем постійної роботи не
виплачується. { Стаття 328 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 4452-11 від 21.08.87, N 6347-11 від 03.08.88,
N 9166-11 від 04.05.90, Законами N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001, N 759-IV ( 759-15 ) від 15.05.2003, N 2635-IV
( 2635-15 ) від 02.06.2005 }
Глава 33
ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ В ЧАСТИНІ
ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ
Стаття 329. Порядок і строк виконання постанови в частині
відшкодування майнової шкоди
Постанова по справі про адміністративне правопорушення в
частині відшкодування майнової шкоди виконується в порядку,
встановленому цим Кодексом та іншими законами України.
Постанова по справі про адміністративне правопорушення в
частині відшкодування майнової шкоди є виконавчим документом.
Майнова шкода має бути відшкодована порушником не пізніш як
через п'ятнадцять днів з дня вручення йому копії постанови (стаття
285), а в разі оскарження такої постанови - не пізніш як через
п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без
задоволення. { Стаття 329 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2056-III
( 2056-14 ) від 19.10.2000, N 5288-VI ( 5288-17 ) від 18.09.2012 }
Стаття 330. Наслідки невиконання постанови в частині
відшкодування майнової шкоди
У разі невиконання постанови по справі про адміністративне
правопорушення в частині відшкодування майнової шкоди у строк,
установлений частиною третьою статті 329 цього Кодексу, вона
надсилається для стягнення збитків у порядку виконавчого
провадження. { Стаття 330 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2056-III
( 2056-14 ) від 19.10.2000 }

Заступник Голови Президії
Верховної Ради Української РСР В. ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М. ХОМЕНКО
м.Київ, 7 грудня 1984 року
N 8073-X
{ ст.1 - ст.212-2 ( 80731-10 )}вгору