Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330)
Кодекс України; Закон, Кодекс від 07.12.19848073-X
Документ 80732-X, попередня редакція — Редакція від 07.05.2017, підстава - 1812-VIII
( Остання подія — Редакція, відбудеться пізніше, підстава - 2147а-VIII. Подивитися в історії? )
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


     6) за адміністративні  правопорушення,  передбачені  частиною 
першою статті 120 цього Кодексу, - керівник центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у
сфері безпеки на морському та річковому транспорті, та його
заступники, керівник територіального органу центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у
сфері безпеки на морському та річковому транспорті, та його
заступники, капітан порту, капітан судна;
7) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною
першою статті 134 та абзацом десятим статті 135 цього Кодексу, -
капітан морського порту, начальник пристані і вокзалу, капітан
судна;
8) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 136
цього Кодексу, - капітан морського порту, начальник морського
вокзалу та його заступники, капітан судна;
9) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею
188-15 цього Кодексу, - керівник центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки
на морському та річковому транспорті, та його заступники, керівник
територіального органу центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на
морському та річковому транспорті, та його заступники. { Стаття 225 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11
від 19.12.86, Законами N 55/97-ВР від 07.02.97, N 352-XIV
( 352-14 ) від 23.12.98, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001; в
редакції Закону N 2686-III ( 2686-14 ) від 13.09.2001; із змінами,
внесеними згідно із Законами N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008,
N 4709-VI ( 4709-17 ) від 17.05.2012, N 5502-VI ( 5502-17 ) від
20.11.2012 }

{ Статтю 226 виключено на підставі Закону N 2686-III
( 2686-14 ) від 13.09.2001 }

{ Статтю 227 виключено на підставі Закону N 2686-III
( 2686-14 ) від 13.09.2001 }
Стаття 228. Центральний орган виконавчої влади з питань
цивільної авіації
Центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації
розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з
порушенням правил безпеки польотів, правил поведінки на
повітряному судні, правил міжнародних польотів, правил пожежної
безпеки на повітряному транспорті (стаття 111, частина перша
статті 112, стаття 113, частина друга статті 120).
Від імені центрального органу виконавчої влади з питань
цивільної авіації розглядати справи про адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
керівник центрального органу виконавчої влади з питань цивільної
авіації та його заступники, державні інспектори, уповноважені на
проведення перевірок посадові особи центрального органу виконавчої
влади з питань цивільної авіації, керівники аеропортів, начальники
служб авіаційної безпеки аеропортів та їх заступники.
Розмір штрафу, що накладається державними інспекторами та
уповноваженими на проведення перевірок посадовими особами
центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації,
керівниками аеропортів, начальниками служб авіаційної безпеки
аеропортів та їх заступниками, не може перевищувати ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. { Стаття 228 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11
від 19.12.86, Законами N 55/97-ВР від 07.02.97, N 352-XIV
( 352-14 ) від 23.12.98, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001,
N 2360-III ( 2360-14 ) від 05.04.2001; в редакції Кодексу
N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011 }
Стаття 229. Органи автомобільного транспорту та
електротранспорту
Органи автомобільного транспорту та електротранспорту
(тролейбус, трамвай) розглядають справи про адміністративні
правопорушення, зв'язані з порушенням правил надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту, правил користування
автомобільним транспортом та електротранспортом (стаття 119,
частина п'ята статті 133, частини перша, друга, четверта, п'ята і
сьома статті 133-1, стаття 133-2, частина друга статті 134,
абзаци четвертий, шостий та восьмий статті 135).
Від імені органів автомобільного транспорту та
електротранспорту розглядати справи про адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
1) на автомобільному транспорті - керівник центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної
політики з питань безпеки на наземному транспорті, та його
заступники, керівник територіального органу центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з
питань безпеки на наземному транспорті, та його заступники
(частини перша, друга, четверта, п’ята і сьома статті 133-1,
стаття 133-2); керівник перевізника, який в установленому
законодавством порядку надає транспортні послуги, його заступники
та контролери (частина третя статті 119, частина п’ята статті 133,
частина друга статті 134, абзаци четвертий, шостий та восьмий
статті 135);
2) на пасажирському електротранспорті (тролейбус, трамвай) -
керівник перевізника, який в установленому законодавством порядку
надає транспортні послуги, його заступники та контролери (частина
третя статті 119, частина п’ята статті 133, частина друга статті
134, абзаци четвертий та восьмий статті 135). { Стаття 229 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 3282-11
від 19.12.86, N 7542-11 від 19.05.89; Законами N 3785-12 від
23.12.93, N 2029-III ( 2029-14 ) від 05.10.2000, N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008, N 885-VI ( 885-17 ) від 15.01.2009,
N 1512-VI ( 1512-17 ) від 11.06.2009, N 5502-VI ( 5502-17 ) від
20.11.2012, N 1812-VIII ( 1812-19 ) від 17.01.2017 }

{ Статтю 230 виключено на підставі Закону N 8/95-ВР
( 8/95-ВР ) від 19.01.95 }

Стаття 230-1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику з питань нагляду та контролю
за додержанням законодавства про працю
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства
про працю, розглядає справи про адміністративні правопорушення,
пов'язані з невиконанням законних вимог посадових осіб цих органів
або створенням перешкод для діяльності цих органів (стаття 188-6).
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням
законодавства про працю, розглядати справи про адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
посадові особи, уповноважені керівником центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду
та контролю за додержанням законодавства про працю, - штраф до
вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням
законодавства про працю, його заступники та уповноважені ним
посадові особи - штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. { Кодекс доповнено статтею 230-1 згідно із Законом N 666/97-ВР
від 21.11.97; в редакції Закону N 1725-IV ( 1725-15 ) від
18.05.2004; із змінами, внесеними згідно із Законами N 1027-VI
( 1027-17 ) від 19.02.2009, N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 231. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони праці
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони праці, розглядає справи: про порушення
законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, щодо
безпечного ведення робіт, зберігання, використання та обліку
вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах,
підконтрольних центральному органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони праці, про порушення
законодавства про надра, а також невиконання законних вимог
посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони праці (частини п'ята (крім
порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил
і норм) і шоста статті 41, статті 47, 57, 58, 93, 94, 188-4).
Від імені органів центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони праці, розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право:
1) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами
п'ятою (крім порушень санітарно-гігієнічних і
санітарно-протиепідемічних правил і норм) і шостою статті 41,
статтею 93:
державні інспектори - штраф до двадцяти п’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
головні державні інспектори, начальники інспекцій
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони праці, та їх заступники - штраф до
тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
начальники управлінь і відділів центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони
праці, та їх заступники - штраф до сорока неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони праці, та його заступники -
штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями
47, 58, 94 і 1884:
державні інспектори - штраф до тридцяти п’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
головні державні інспектори, начальники інспекцій
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони праці, та їх заступники - штраф до
п’ятдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
начальники управлінь і відділів центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони
праці, та їх заступники - штраф до шістдесяти п’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони праці, та його заступники -
штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 57:
державні інспектори - штраф до двохсот п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
головні державні інспектори, начальники інспекцій
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони праці, та їх заступники - штраф до
трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
начальники управлінь і відділів центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони
праці, та їх заступники - штраф до трьохсот п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони праці, та його заступники -
штраф до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. { Стаття 231 із змінами, внесеними згідно із Законами N 8/95-ВР
від 19.01.95, N 55/97-ВР від 07.02.9, N 352-XIV ( 352-14 ) від
23.12.98; в редакції Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2197-IV
( 2197-15 ) від 18.11.2004, N 4837-VI ( 4837-17 ) від 24.05.2012,
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, N 1602-VII ( 1602-18 ) від
22.07.2014, N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014 }

{ Статтю 231-1 виключено на підставі Закону N 5456-VI
( 5456-17 ) від 16.10.2012 }

{ Статтю 232 виключено на підставі Закону N 8/95-ВР від
19.01.95 }

{ Статтю 233 виключено на підставі Закону N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

{ Статтю 234 виключено на підставі Закону N 2415-III
( 2415-14 ) від 17.05.2001 }

Стаття 234-1. Органи державного фінансового контролю
Органи державного фінансового контролю розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням
законодавства з фінансових питань (стаття 164-2), порушенням
порядку припинення юридичної особи (частини третя - шоста
статті 166-6).
Від імені органів державного фінансового контролю розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право: керівник центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державного фінансового контролю, його заступники, а також інші
уповноважені керівником посадові особи цього органу. { Кодекс доповнено статтею 234-1 згідно із Законом N 2941а-12 від
26.01.93; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2372-III
( 2372-14 ) від 05.04.2001, N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011,
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, N 1258-VII ( 1258-18 ) від
13.05.2014 }
Стаття 234-2. Органи доходів і зборів
Органи доходів і зборів розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку
приймання готівки для подальшого її переказу (стаття 163-13),
порушенням порядку проведення готівкових розрахунків та
розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за
товари (послуги) (стаття 163-15), ухиленням від подання декларації
про доходи (стаття 164-1), порушенням законодавства про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (стаття 165-1), порушенням порядку припинення
юридичної особи (частини третя - шоста статті 166-6),
перешкоджанням уповноваженим особам органів доходів і зборів у
проведенні перевірок (стаття 188-23).
Від імені органів доходів і зборів розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право керівники органів доходів і зборів та їх
заступники. { Кодекс доповнено статтею 234-2 згідно із Законом N 323/96-ВР
від 12.07.96; із змінами, внесеними згідно із Законами N 23/97-ВР
від 23.01.97, N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000, N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 2372-III ( 2372-14 ) від
05.04.2001, N 548-IV ( 548-15 ) від 20.02.2003, N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011, N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012,
N 5518-VI ( 5518-17 ) від 06.12.2012; в редакції Закону N 406-VII
( 406-18 ) від 04.07.2013; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1258-VII ( 1258-18 ) від 13.05.2014 }
Стаття 234-3. Національний банк України
Національний банк України розглядає справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку
здійснення операцій з електронними грошима (стаття 163-14),
порушенням банківського законодавства, нормативно-правових актів
Національного банку України або здійсненням ризикових операцій,
які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку
(стаття 166-5), порушенням порядку припинення юридичної особи
(частини третя, четверта статті 166-6), порушенням законів України
та нормативно-правових актів Національного банку України щодо
здійснення нагляду (оверсайту) платіжних систем (стаття 166-20)
( 80731-10 ).
Від імені Національного банку України розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право Голова Національного банку України та його
заступники, керівники територіальних управлінь Національного банку
України та їх заступники, уповноважені правлінням Національного
банку України керівники структурних підрозділів Національного
банку України та їх заступники, які забезпечують виконання функцій
Національного банку України з нагляду (оверсайту), контролю. { Кодекс доповнено статтею 234-3 згідно із Законом N 1342-XIV
( 1342-14 ) від 22.12.99; із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2372-III ( 2372-14 ) від 05.04.2001, N 2747-III ( 2747-14 ) від
04.10.2001, N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011, N 5178-VI
( 5178-17 ) від 06.07.2012, N 5284-VI ( 5284-17 ) від 18.09.2012,
N 5518-VI ( 5518-17 ) від 06.12.2012, N 1258-VII ( 1258-18 ) від
13.05.2014, N 629-VIII ( 629-19 ) від 16.07.2015 }
Стаття 234-4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розглядає справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з протидією тимчасовій
адміністрації та ліквідації банку та з порушенням законодавства у
сфері гарантування вкладів фізичних осіб, нормативно-правових
актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (статті 166-7,
166-19).
Від імені Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право директор-розпорядник Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб та його заступники. { Кодекс доповнено статтею 234-4 згідно із Законом N 4452-VI
( 4452-17 ) від 23.02.2012; текст статті 234-4 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 5411-VI ( 5411-17 ) від 02.10.2012 }
Стаття 235. Військові комісаріати
Військові комісаріати розглядають справи про такі
адміністративні правопорушення: про порушення
військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про
військовий обов'язок і військову службу, про порушення
законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та
мобілізацію, про умисне зіпсуття обліково-військових документів чи
втрату їх з необережності, про неявку на виклик у військовий
комісаріат, про неподання у військові комісаріати списків юнаків,
які підлягають приписці до призовних дільниць, про прийняття на
роботу військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на
військовому обліку, про незабезпечення сповіщення
військовозобов'язаних і призовників про їх виклик у військові
комісаріати, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти чи
призовні дільниці, про несвоєчасне подання документів, необхідних
для ведення військового обліку військовозобов'язаних і
призовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати,
про неподання відомостей про військовозобов'язаних і призовників
(статті 210, 210-1, 211 - 211-6).
Від імені військових комісаріатів розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право районні (міські) військові комісари. { Стаття 235 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 2010-11
від 03.04.86, N 7542-11 від 19.05.89, N 1369-12 від 29.07.91,
N 1818-12 від 15.11.91; в редакції Закону N 308/97-ВР від
04.06.97; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2197-IV
( 2197-15 ) від 18.11.2004, N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007,
N 1275-VII ( 1275-18 ) від 20.05.2014 }
Стаття 235-1. Військова інспекція безпеки дорожнього руху
Військової служби правопорядку у Збройних
Силах України
Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України розглядає справи про вчинені
водіями військових транспортних засобів - військовослужбовцями,
військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів,
а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними
службових обов'язків правопорушення, передбачені частинами першою,
четвертою і п'ятою статті 121, статтею 121-1, частинами першою,
другою і третьою статті 122, частиною першою статті 123, статтями
124-1 - 126, статтею 132-1 цього Кодексу.
Від імені військової інспекції безпеки дорожнього руху
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України розглядати
справи про адміністративні правопорушення мають право посадові
особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової
служби правопорядку у Збройних Силах України.
Посадова особа військової інспекції безпеки дорожнього руху
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України,
розглянувши справу про зазначені у частині першій цієї статті
правопорушення, може накласти на винних адміністративне стягнення
у вигляді попередження або передати матеріали про ці
правопорушення відповідним командирам (начальникам) для вирішення
питання про притягнення винних до відповідальності згідно з
Дисциплінарним статутом Збройних Сил України ( 551-14 ).
Протоколи про вчинені водіями військових транспортних
засобів - військовослужбовцями, військовозобов'язаними та
резервістами під час проходження зборів, а також працівниками
Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків
порушення правил дорожнього руху, за які може бути накладено
адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування
транспортним засобом, передаються військовим інспектором безпеки
дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах
України до суду.
Матеріали про вчинені військовослужбовцями,
військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів,
а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними
службових обов'язків правопорушення, передбачені статтями 80, 126,
128, 128-1, частинами першою і другою статті 129 і статтею 140
цього Кодексу, передаються військовою інспекцією безпеки
дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах
України відповідним командирам (начальникам) для вирішення питання
про притягнення винних до дисциплінарної відповідальності. { Кодекс доповнено статтею 235-1 згідно із Законом N 557-XIV
( 557-14 ) від 24.03.99; в редакції Закону N 743-IV ( 743-15 ) від
15.05.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008, N 3161-VI ( 3161-17 ) від 17.03.2011,
N 3163-VI ( 3163-17 ) від 17.03.2011, N 4950-VI ( 4950-17 ) від
07.06.2012 }
Стаття 236. Органи державної санітарно-епідеміологічної
служби
Органи державної санітарно-епідеміологічної служби
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з
порушенням санітарних норм (стаття 42), а також про
адміністративні правопорушення, передбачені частиною п'ятою статті
41, статтями 78, 80 - 83, 90-1, 95, 167, 168-1, 170 (коли вони є
порушеннями санітарних норм), та статтею 188-11 цього Кодексу.
Від імені органів державної санітарно-епідеміологічної служби
розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення в межах територій та об'єктів нагляду,
визначених законодавством, мають право:
1) головний державний санітарний лікар України та його
заступники, головні державні санітарні лікарі Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, головні
державні санітарні лікарі водного, залізничного, повітряного
транспорту, водних басейнів, залізниць та їх заступники, головні
державні санітарні лікарі районів, міст, районів у містах,
лінійних підрозділів та об'єктів водного, залізничного,
повітряного транспорту, Міністерства оборони України, Міністерства
внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону,
Служби безпеки України, з'єднань, частин та підрозділів і їх
заступники;
2) лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи органів державної
санітарно-епідеміологічної служби - щодо адміністративних
правопорушень, передбачених частиною п'ятою статті 41, а також
статтями 42, 78, 80 - 83, 95, 167, 168-1, 170 (коли вони є
порушеннями санітарних норм). { Стаття 236 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11
від 19.12.86, Законами N 81/96-ВР від 06.03.96, N 55/97-ВР від
07.02.97; в редакції Закону N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98,
із змінами, внесеними згідно із Законами N 2171-III ( 2171-14 )
від 21.12.2000, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, N 5460-VI
( 5460-17 ) від 16.10.2012, N 1602-VII ( 1602-18 ) від
22.07.2014, N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014 }

{ Статтю 237 виключено на підставі Закону N 352-XIV
( 352-14 ) від 23.12.98 }

Стаття 238. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері ветеринарної медицини
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері ветеринарної медицини, розглядає справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з порушеннями правил
щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог
(стаття 107), вимог законодавства про ідентифікацію та реєстрацію
тварин (стаття 107-2).
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері ветеринарної медицини, розглядають
справи про адміністративні правопорушення і накладають
адміністративні стягнення:
Головний державний інспектор ветеринарної медицини України та
його заступники - штраф на громадян до десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, фізичних осіб - підприємців,
уповноважених осіб, посадових осіб - до двадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
головні державні інспектори ветеринарної медицини Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на
державному кордоні та транспорті та їх заступники, державні
інспектори ветеринарної медицини центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної
медицини - штраф на громадян до дев’яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, фізичних осіб - підприємців,
уповноважених осіб, посадових осіб - до дев’ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
головні державні інспектори ветеринарної медицини міст,
районів та їх заступники, державні інспектори ветеринарної
медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, на державному кордоні та транспорті, державні
інспектори ветеринарної медицини на державному кордоні та
транспорті - штраф на громадян до восьми неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, фізичних осіб - підприємців,
уповноважених осіб, посадових осіб - до вісімнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
державні інспектори ветеринарної медицини міст, районів,
районів у містах, завідуючі лабораторіями ветеринарно-санітарної
експертизи на ринках - штраф на громадян до семи неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - до сімнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Державними інспекторами ветеринарної медицини міст, районів,
районів у містах, завідуючими лабораторіями ветеринарно-санітарної
експертизи на ринках штраф може стягуватися на місці з громадян у
розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з
фізичних осіб - підприємців, уповноважених осіб, посадових осіб -
у розмірі дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. { Стаття 238 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2010-11
від 03.04.86; Законами N 4045-12 від 25.02.94, N 55/97-ВР від
07.02.97, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001; в редакції
Законів N 1386-VI ( 1386-17 ) від 21.05.2009, N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 1648-VII ( 1648-18 ) від 14.08.2014, N 193-VIII
( 193-19 ) від 12.02.2015 }
{ Статтю 238-1 виключено на підставі Закону N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
{ Зміни до статті 238-1 див. в Законі N 3613-VI ( 3613-17 ) від
07.07.2011 }

Стаття 238-2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері карантину рослин
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері карантину рослин, розглядає справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог щодо
виконання фітосанітарних заходів (стаття 105), ввезенням в
Україну, вивезенням з України, транзитом через її територію,
вивезенням із карантинних зон або ввезенням до них об’єктів
регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю (стаття 106),
невиконанням законних вимог посадових осіб центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину
рослин (стаття 18826).
Від імені органу, зазначеного у цій статті, розглядати справи
про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право:
1) Головний державний фітосанітарний інспектор України -
штраф на громадян до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян і на посадових осіб - до вісімнадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
2) головні державні фітосанітарні інспектори в Автономній
Республіці Крим, місті Києві, областях, їх заступники - штраф на
громадян до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і
на посадових осіб - до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;
3) державні фітосанітарні інспектори - штраф на громадян до
чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб - до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. { Кодекс доповнено статтею 238-2 згідно із Законом N 4044-12 від
25.12.94; із змінами, внесеними згідно із Законами N 55/97-ВР від
07.02.97, N 956-V ( 956-16 ) від 19.04.2007; в редакції Закону
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

{ Статтю 238-3 виключено на підставі Закону N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 238-4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері захисту рослин
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері захисту рослин, розглядає справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням
законодавства про захист рослин (стаття 83-1), а також щодо
невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених
органів виконавчої влади у сфері захисту рослин (стаття 188-12).
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері захисту рослин, розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право:
1) Головний державний фітосанітарний інспектор України -
штраф на громадян до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян і на посадових осіб - до вісімнадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
2) головні державні фітосанітарні інспектори в Автономній
Республіці Крим, областях, їх заступники - штраф на громадян до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;
3) державні фітосанітарні інспектори - штраф на громадян до
восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. { Кодекс доповнено статтею 238-4 згідно із Законом N 1368-XIV
( 1368-14 ) від 11.01.2000; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 736-V ( 736-16 ) від 14.03.2007, N 5462-VI ( 5462-17 )
від 16.10.2012 }
Стаття 239. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері геологічного вивчення
та раціонального використання надр
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері геологічного вивчення та раціонального
використання надр, розглядає справи про адміністративні
правопорушення, передбачені статтями 57, 58 цього Кодексу.
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального
використання надр, розглядати справи про адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право
уповноважені на те посадові особи центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення
та раціонального використання надр. { Стаття 239 із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР
від 07.02.97; в редакції Законів N 1040-XIV ( 1040-14 ) від
14.09.99, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 5456-VI
( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 240. Органи рибоохорони
Органи рибоохорони розглядають справи про адміністративні
правопорушення, пов'язані з порушенням правил рибальства та
охорони рибних запасів, передбачені статтею 50, частиною третьою
статті 85, статтями 86-1, 91-2 і 188-5 цього Кодексу.
Від імені органів рибоохорони розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право: Головний державний інспектор рибоохорони
України, головні державні інспектори рибоохорони в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, провідні
державні інспектори рибоохорони, старші державні інспектори
рибоохорони. { Стаття 240 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2010-11
від 03.04.86, в редакції Закону N 81/96-ВР від 06.03.96, із
змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001, N 1122-IV ( 1122-15 ) від 11.07.2003, N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 241. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері лісового господарства
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері лісового господарства розглядає справи про
адміністративні правопорушення, передбачені статтями 49, 63-70,
73, 75, 77, 188-5 цього Кодексу.
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері лісового господарства, розглядати справи
про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право керівник центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері лісового
господарства, його заступники, головні лісничі, старші інженери та
інженери, командири авіаланок, старші льотчики-спостерігачі та
льотчики-спостерігачі баз авіаційної охорони лісів, лісничі,
помічники лісничих, майстри лісу. { Стаття 241 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2010-11
від 03.04.86; в редакції Закону N 81/96-ВР від 06.03.96; із
змінами, внесеними згідно із Законами N 55/97-ВР від 07.02.97,
N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 3532-VI ( 3532-17 ) від
16.06.2011; в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від
16.10.2012 }
Стаття 242. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері мисливського
господарства
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері мисливського господарства, розглядає справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням правил
ведення мисливського господарства і полювання, передбачені статтею
50, частиною першою статті 85, статтями 91-2 і 188-5 цього
Кодексу.
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері мисливського господарства, розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право посадові особи, уповноважені
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері мисливського господарства, керівники, заступник
керівника з питань мисливського господарства, головні лісничі,
головні мисливствознавці, державні районні мисливствознавці,
керівники, головні лісничі, лісничі, головні мисливствознавці,
мисливствознавці держлісгоспів, інших державних лісогосподарських
підприємств, а також державних лісомисливських та державних
мисливських господарств.
Керівниками, заступником керівника з питань мисливського
господарства, головними лісничими, головними мисливствознавцями,
державними районними мисливствознавцями, керівниками, головними
лісничими, лісничими, головними мисливствознавцями,
мисливствознавцями держлісгоспів, інших державних
лісогосподарських підприємств, а також державних лісомисливських
та державних мисливських господарств штраф до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за правопорушення,
передбачені частиною першою статті 85 цього Кодексу, може
стягуватися на місці. { Стаття 242 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2010-11
від 03.04.86, в редакції Закону N 81/96-ВР від 06.03.96, із
змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001, N 1122-IV ( 1122-15 ) від 11.07.2003, N 1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010; в редакції Закону N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 242-1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику із здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері охорони
навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення і
охорони природних ресурсів
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розглядає
справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями
47 - 50, 52 - 53-1, 53-3 - 54, 59 - 77-1, статтею 78 (крім
порушень санітарних норм), статтями 78-1 - 79, статтями 80-83
(крім порушень санітарних норм), частинами першою і третьою статті
85, статтями 86-1, 87, статтею 89 (щодо диких тварин), статтею
90-1 (крім порушень санітарних норм), статтями 91-1 - 91-4,
статтею 95 (крім порушень санітарних норм та норм ядерної
безпеки), статтею 153, статтею 167 (щодо реалізації
нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам
стандартів, норм та правил) і статтею 188-5 цього Кодексу.
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор
України з охорони навколишнього природного середовища та його
заступники, старші державні інспектори України з охорони
навколишнього природного середовища, державні інспектори України з
охорони навколишнього природного середовища, головні державні
інспектори з охорони навколишнього природного середовища
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та
їх заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього
природного середовища Чорного і Азовського морів та їх заступники,
старші державні інспектори з охорони навколишнього природного
середовища, державні інспектори з охорони навколишнього природного
середовища відповідних територій. { Кодекс доповнено статтею 242-1 згідно із Законом N 3176-12 від
04.05.93; із змінами, внесеними згідно із Законами N 8/95-ВР від
19.01.95, N 81/96-ВР від 06.03.96, N 55/97-ВР від 07.02.97,
N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98, N 1288-XIV ( 1288-14 ) від
14.12.99, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 254-IV
( 254-15 ) від 28.11.2002, N 1122-IV ( 1122-15 ) від 11.07.2003,
N 1254-IV ( 1254-15 ) від 18.11.2003, N 1284-IV ( 1284-15 ) від
18.11.2003, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008, N 1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010, N 3521-VI ( 3521-17 ) від 16.06.2011,
N 3532-VI ( 3532-17 ) від 16.06.2011, N 4220-VI ( 4220-17 ) від
22.12.2011; в редакції Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від
16.10.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1602-VII
( 1602-18 ) від 22.07.2014 }
Стаття 243. Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації розглядає справи про адміністративні
правопорушення, пов'язані з порушеннями законодавства про
телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс
(статті 144, 145, 147, 148-1 - 148-5 і 188-7).вгору