Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330)
Кодекс України; Закон, Кодекс від 07.12.19848073-X
Документ 80732-X, попередня редакція — Редакція від 07.05.2017, підстава - 1812-VIII
( Остання подія — Редакція, відбудеться пізніше, підстава - 2147а-VIII. Подивитися в історії? )
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          

Кодекс України про адміністративні правопорушення
(статті 213 - 330)
{ ст.1 - ст.212-21 ( 80731-10 )}
{ Про порядок застосування заходів адміністративного
стягнення у вигляді штрафу додатково див. Закон
N 2467-12 від 17.06.92 }
{ Щодо набрання чинності змін, внесених по Закону
N 596-VIII ( 596-19 ) від 14.07.2015, див.
пункт 1 розділу II Закону N 596-VIII від 14.07.2015 }

Розділ III. ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Глава 16
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені
розглядати справи про адміністративні
правопорушення
Справи про адміністративні правопорушення розглядаються:
1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах
сільських, селищних, міських рад;
2) виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад та
їх посадовими особами, уповноваженими на те цим Кодексом;

{ Пункт третій статті 213 виключений на підставі Закону
N 244/94-ВР від 15.11.94 }

4) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними
судами (суддями), а у випадках, передбачених цим Кодексом,
місцевими адміністративними та господарськими судами, апеляційними
судами, вищими спеціалізованими судами та Верховним Судом України;
5) органами Національної поліції, органами державних
інспекцій та іншими органами (посадовими особами), уповноваженими
на те цим Кодексом. { Стаття 213 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР
від 15.11.94, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010, N 888-VIII ( 888-19 ) від 10.12.2015,
N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015 }
Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених
розглядати справи про адміністративні
правопорушення
Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських,
селищних, міських рад вирішують усі справи про адміністративні
правопорушення, за винятком віднесених цим Кодексом до відання
інших органів (посадових осіб).
Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, судді
районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, органи
Національної поліції, органи державних інспекцій та інші
уповноважені органи (пункт 5 статті 213) розглядають справи про
адміністративні правопорушення, віднесені цим Кодексом до їх
відання. { Стаття 214 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР
від 15.11.94, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 901-VIII
( 901-19 ) від 23.12.2015 }
Стаття 215. Порядок утворення колегіальних органів,
уповноважених розглядати справи про
адміністративні правопорушення
Адміністративні комісії утворюються відповідними органами
місцевого самоврядування у складі голови, заступника голови,
відповідального секретаря, а також членів комісії. В
адміністративних комісіях при виконавчих органах міських рад є
посада звільненого відповідального секретаря комісії. Порядок
діяльності адміністративних комісій встановлюється цим Кодексом та
іншими законодавчими актами України.
Адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних у
містах рад утворюються у разі надання районній у місті раді та її
виконавчому комітету відповідних повноважень міською радою.
Порядок утворення інших колегіальних органів, уповноважених
розглядати справи про адміністративні правопорушення, а також
порядок розгляду справ у цих органах визначаються законами
України. { Стаття 215 із змінами, внесеними згідно із Законом N 244/94-ВР
від 15.11.94, в редакції Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001 }
Стаття 216. Правомочність засідань колегіальних органів
Адміністративні комісії мають право розглядати справи про
адміністративні правопорушення при наявності не менш як половини
членів їх складу, а виконавчі комітети сільських, селищних,
міських рад - при наявності не менш як двох третин від загального
складу виконавчого комітету.
Правомочність засідань інших колегіальних органів,
уповноважених розглядати справи про адміністративні
правопорушення, встановлюється законодавством України. { Стаття 216 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР
від 15.11.94, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }
Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають
справи про адміністративні правопорушення
Посадові особи, уповноважені розглядати справи про
адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні
стягнення, передбачені цим Кодексом, у межах наданих їм
повноважень і лише під час виконання службових обов'язків.
Перелік посадових осіб, які від імені органів, згаданих у
пунктах 2, 5 статті 213 цього Кодексу, розглядають справи про
адміністративні правопорушення, встановлюється законами України.
{ Стаття 217 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР
від 15.11.94, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 888-VIII
( 888-19 ) від 10.12.2015 }
Глава 17
ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 218. Адміністративні комісії
Адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад
розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 45, 46, 92, 99, 103-1 - 104-1, статтею 136 (за вчинення
порушень на автомобільному транспорті), статтями 138, 141, 142,
149-152, частинами першою та другою статті 152-1, частиною першою
статті 154, статтями 155, 155-2, частиною другою статті 156,
статтями 156-1, 156-2, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у
місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної,
міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків
неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою
статті 181, статтею 181-1, частиною першою статті 182, статтями
183, 185-12, 186, 186-1, 189, 189-1, 212-1 цього Кодексу.
Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських,
селищних рад розглядають справи про адміністративні
правопорушення, передбачені статтею 92, статтею 99 (коли
правопорушення вчинено громадянином), статтями 103-1, 103-2, 104,
статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті),
статтями 141, 142, 150-152, частинами першою та другою статті
152-1, статтями, 155, 155-2, частиною другою статті 156, статтями
156-1, 156-2, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях,
заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської
ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків
неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою
статті 181, частиною першою статті 182, статтями 183, 186, 186-1,
212-1 цього Кодексу.
{ Частину третю статті 218 виключено на підставі Закону
N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }
{ Стаття 218 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 1117-11 від 16.10.85, N 2010-11 від 03.04.86,
N 2444-11 від 27.06.86, N 3282-11 від 19.12.86, N 3690-11 від
12.03.87, N 4134-11 від 12.06.87, N 4135-11 від 12.06.87,
N 4452-11 від 21.08.87, N 6976-11 від 14.12.88, N 7542-11 від
19.05.89, N 8711-11 від 19.01.90, N 8918-11 від 07.07.92,
N 1369-12 від 29.07.91; Законами N 2354-12 від 15.05.92, N 2547-12
від 07.07.92, N 2977-12 від 03.02.93, N 3785-12 від 23.12.93,
N 3888-12 від 23.12.94, N 3890-12 від 28.01.94, N 4044-12 від
25.02.94, N 84/94-ВР від 05.07.94, N 209/94-ВР від 14.10.94,
N 64/95-ВР від 15.02.95, N 79/95-ВР від 01.03.95, N 296/95-ВР від
11.07.95, N 81/96-ВР від 06.03.96, N 148/96-ВР від 25.04.96,
N 386/96-ВР від 01.10.96, 497/96-ВР від 14.11.96, N 308/97-ВР від
04.06.97; N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98, N 998-XIV ( 998-14 )
від 16.07.99, N 1969-III ( 1969-14 ) від 21.09.2000, N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 2360-III ( 2360-14 ) від
05.04.2001, N 2550-III ( 2550-14 ) від 21.06.2001, N 2888-III
( 2888-14 ) від 13.12.2001, N 548-IV ( 548-15 ) від 20.02.2003,
N 1745-IV ( 1745-15 ) від 03.06.2004, N 2598-IV ( 2598-15 ) від
31.05.2005, N 2899-IV ( 2899-15 ) від 22.09.2005, N 534-V
( 534-16 ) від 22.12.2006, N 956-V ( 956-16 ) від 19.04.2007,
N 2430-VI ( 2430-17 ) від 06.07.2010, Кодексом N 3393-VI
( 3393-17 ) від 19.05.2011, Законами N 1283-VII ( 1283-18 ) від
29.05.2014, N 1742-VIII ( 1742-19 ) від 15.11.2016 }
Стаття 219. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських
рад
Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад
розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 92, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином),
статтями 104, 141, 142, 152, 159, статтею 175-1 (за порушення,
вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської,
селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо
батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною
четвертою статті 181, частиною першою статті 182, статтями 183,
186-1, 197, 198.
Від імені виконавчих комітетів сільських, селищних, міських
рад розглядати справи про адміністративні правопорушення,
передбачені статтями 197, 198 цього Кодексу (при накладенні
адміністративного стягнення у вигляді попередження в центрі
надання адміністративних послуг), мають право адміністратори
центрів надання адміністративних послуг. { Стаття 219 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 1117-11 від 16.10.85, N 2010-11 від 03.04.86,
N 2444-11 від 27.06.86, N 3282-11 від 19.12.86, N 4135-11 від
12.06.87, N 6976-11 від 14.12.88; Законами N 2547-12 від 07.07.92,
N 3785-12 від 23.12.93, N 209/94-ВР від 14.10.94, N 81/96-ВР від
06.03.96, N 148/96-ВР від 25.04.96; в редакції Закону N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 1745-IV ( 1745-15 ) від 03.06.2004, N 2899-IV
( 2899-15 ) від 22.09.2005, N 888-VIII ( 888-19 ) від 10.12.2015 }

{ Статтю 220 виключено на підставі Закону N 244/94-ВР від
15.11.94 }

{ Статтю 220-1 виключено на підставі Закону N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні
суди (судді)
Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних
судів розглядають справи про адміністративні правопорушення,
передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті 41,
статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44,
статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвертою
та п'ятою статті 85, статтями 85-1, 88 - 88-2, 90, 91, 92-1,
статтями 98, 101-103, частиною першою статті 106-1, статтями
106-2, 107-1, частиною другою статті 112, частинами четвертою та
сьомою статті 121, частиною четвертою статті 122, статтями 122-2,
122-4, 122-5, частинами другою і третьою статті 123, статтею 124,
частиною четвертою статті 127, статтею 127-1, статтею 130,
частиною третьою статті 133, статтями 135-1, 139, частиною
четвертою статті 140, статтями 146, 149-1, частиною другою статті
154, статтею 155-1, частинами першою, третьою і четвертою статті
156, статтями 160, 162 - 162-3, 163-1 - 163-4, частиною другою
статті 163-7, статтями 163-12, 164, 164-3, 164-5 - 164-18, 166-1 -
166-4, частинами першою, другою, дев'ятою та десятою статті 166-6,
166-8 - 166-12, 166-14 - 166-18, 166-21, 166-22, 166-23, 171-2,
172-4 - 172-20, 173 - 173-2, 174, 177-2, частиною третьою статті
178, статтею 180-1, частинами першою, другою і третьою статті 181,
частиною другою статті 182, статтями 184 - 185-11, 185-13, 186-5 -
186-7, 187, 188, 188-1, 188-13 (крім справ про адміністративні
правопорушення, пов’язані з невиконанням законних вимог державного
виконавця), 188-14, 188-16, 188-17, 188-19, 188-22, 188-25,
188-27, 188-28, 188-31, 188-32, 188-33, 188-34, 188-35, 188-38,
188-39, 188-40, 188-41, 188-45, 188-46, 188-47, 188-48, частиною
першою статті 189-1, статтями 189-3, 190, 191, 193, 195-1 - 195-6,
статтями 204-1, 204-2, 204-3, 206-1, 212-2 - 212-21 цього Кодексу,
а також справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами
віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років. { Стаття 221 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 2444-11 від 27.06.86, N 4452-11 від 21.08.87,
N 6347-11 від 03.08.88, N 6976-11 від 14.12.88, N 7445-11 від
27.04.89, N 8710-11 від 19.01.90, N 8711-11 від 19.01.90,
N 8918-11 від 07.03.90, N 9082-11 від 20.04.90, N 9166-11 від
04.05.90, N 647-12 від 18.01.91, N 661-12 від 28.01.91, N 1369-12
від 29.07.91, N 1413-12 від 09.08.91; Законами N 1255-12 від
25.06.91, N 2857-12 від 15.12.92, N 2992-12 від 04.02.93,
N 3039-12 від 03.03.93, N 3350-12 від 30.06.93, N 3582-12 від
11.11.93, N 3785-12 від 23.12.93, N 3888-12 від 28.01.94,
N 179/94-ВР від 22.09.94, N 244/94-ВР від 15.11.94, N 8/95-ВР від
19.01.95, N 64/95-ВР від 15.02.95, N 123/95-ВР від 05.04.95,
N 210/95-ВР від 02.06.95, N 358/95-ВР від 05.10.95, N 386/96-ВР
від 01.10.96, N 666/97-ВР від 21.11.97, N 210/98-ВР від 24.03.98,
N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98, N 812-XIV ( 812-14 ) від
02.07.99, N 998-XIV ( 998-14 ) від 16.07.99, N 1080-XIV
( 1080-14 ) від 21.09.99, N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000,
N 1587-III ( 1587-14 ) від 23.03.2000, N 1685-III ( 1685-14 ) від
20.04.2000, N 1744-III ( 1744-14 ) від 18.05.2000, N 1969-III
( 1969-14 ) від 21.09.2000, N 1986-III ( 1986-14 ) від
21.09.2000, N 2056-III ( 2056-14 ) від 19.10.2000, N 2114-III
( 2114-14 ) від 16.11.2000, N 2247-III ( 2247-14 ) від
18.01.2001, в редакції Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001, із змінами, внесеними згідно із Законами N 2350-III
( 2350-14 ) від 05.04.2001, N 2359-III ( 2359-14 ) від
05.04.2001, N 2550-III ( 2550-14 ) від 21.06.2001, N 2703-III
( 2703-14 ) від 20.09.2001, N 2747-III ( 2747-14 ) від
04.10.2001, N 2787-III ( 2787-14 ) від 15.11.2001, N 2953-III
( 2953-14 ) від 17.01.2002, N 249-IV ( 249-15 ) від 28.11.2002 -
набирає чинності 11.06.2003 року, N 548-IV ( 548-15 ) від
20.02.2003, N 666-IV ( 666-15 ) від 03.04.2003, N 676-IV
( 676-15 ) від 03.04.2003, N 749-IV ( 749-15 ) від 15.05.2003,
N 759-IV ( 759-15 ) від 15.05.2003, N 1122-IV ( 1122-15 ) від
11.07.2003 ), N 1128-IV ( 1128-15 ) від 11.07.2003, N 1299-IV
( 1299-15 ) від 20.11.2003, N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004,
N 1745-IV ( 1745-15 ) від 03.06.2004, N 2188-IV ( 2188-15 ) від
18.11.2004, N 2247-IV ( 2247-15 ) від 16.12.2004, N 2322-IV
( 2322-15 ) від 12.01.2005, N 2635-IV ( 2635-15 ) від 02.06.2005,
N 2806-IV ( 2806-15 ) від 06.09.2005, N 2899-IV ( 2899-15 ) від
22.09.2005, N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005, N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005, N 3504-IV ( 3504-15 ) від 23.02.2006,
N 534-V ( 534-16 ) від 22.12.2006, N 577-V ( 577-16 ) від
11.01.2007, N 695-V ( 695-16 ) від 22.02.2007, N 1033-V
( 1033-16 ) від 17.05.2007, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008,
N 801-VI ( 801-17 ) від 25.12.2008, N 1180-VI ( 1180-17 ) від
19.03.2009, N 1508-VI ( 1508-17 ) від 11.06.2009, N 2181-VI
( 2181-17 ) від 13.05.2010, N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010,
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, N 2511-VI ( 2511-17 ) від
09.09.2010, N 2518-VI ( 2518-17 ) від 09.09.2010, N 2677-VI
( 2677-17 ) від 04.11.2010, N 2808-VI ( 2808-17 ) від 21.12.2010,
N 3163-VI ( 3163-17 ) від 17.03.2011; в редакції Закону N 3207-VI
( 3207-17 ) від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3261-VI ( 3261-17 ) від 21.04.2011, N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011, N 3454-VI ( 3454-17 ) від 02.06.2011,
N 3521-VI ( 3521-17 ) від 16.06.2011, N 3565-VI ( 3565-17 ) від
05.07.2011, N 3720-VI ( 3720-17 ) від 08.09.2011, N 4025-VI
( 4025-17 ) від 15.11.2011, N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011,
N 4319-VІ ( 4319-17 ) від 12.01.2012, N 4444-VI ( 4444-17 ) від
23.02.2012, N 4950-VI ( 4950-17 ) від 07.06.2012, N 5411-VI
( 5411-17 ) від 02.10.2012, N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012,
N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012, N 221-VII ( 221-18 ) від
18.04.2013, N 243-VII ( 243-18 ) від 16.05.2013, N 721-VII
( 721-18 ) від 16.01.2014 - втратив чинність на підставі Закону
N 732-VII ( 732-18 ) від 28.01.2014; із змінами, внесеними згідно
із Законами N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014, N 1207-VII
( 1207-18 ) від 15.04.2014, N 1600-VII ( 1600-18 ) від
22.07.2014, N 1602-VII ( 1602-18 ) від 22.07.2014, N 1700-VII
( 1700-18 ) від 14.10.2014, N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014,
N 158-VIII ( 158-19 ) від 05.02.2015, N 198-VIII ( 198-19 ) від
12.02.2015, N 320-VIII ( 320-19 ) від 09.04.2015, N 597-VIII
( 597-19 ) від 14.07.2015, N 649-VIII ( 649-19 ) від 17.07.2015,
N 731-VIII ( 731-19 ) від 08.10.2015, N 734-VIII ( 734-19 ) від
03.11.2015, N 772-VIII ( 772-19 ) від 10.11.2015, N 834-VIII
( 834-19 ) від 26.11.2015, N 1404-VIII ( 1404-19 ) від
02.06.2016, N 1977-VIII ( 1977-19 ) від 23.03.2017 }
Стаття 221-1. Місцеві господарські та адміністративні суди,
апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди
та Верховний Суд України
Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні
суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України
розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтею 185-3 цього Кодексу.
Постанова суду, прийнята за результатами розгляду такої
справи, є остаточною і оскарженню не підлягає. { Кодекс доповнено статтею 221-1 згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
Стаття 222. Органи Національної поліції
Органи Національної поліції розглядають справи про такі
адміністративні правопорушення: про порушення громадського
порядку, правил дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку
руху транспорту, правил користування засобами транспорту, правил,
спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а
також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або
інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині
перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у
відпрацьованих газах транспортних засобів), частина перша статті
44, стаття 44-1, частина друга статті 106-1, частини перша, друга,
третя, четверта і шоста статті 109, стаття 110, частина третя
статті 114, частина перша статті 115, стаття 116-2, частина друга
статті 117, частини перша і друга статті 119, частини перша,
друга, третя, п'ята і шоста статті 121, статті 121-1, 121-2,
частини перша, друга і третя статті 122, частина перша статті 123,
статті 124-1 - 126, частини перша, друга і третя статті 127,
статті 128-129, стаття 132-1, частини перша, друга та п'ята статті
133, частини третя, шоста, восьма, дев'ята, десята і одинадцята
статті 133-1, частина друга статті 135, стаття 136 (за винятком
порушень на автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша,
друга і третя статті 140, статті 148, 151, статті 161, 164-4,
статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях,
заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської
ради), статтями 176, 177, частини перша і друга статті 178, статті
180, 181-1, частина перша статті 182, статті 183, 184, 189-2, 192,
194, 195).
Від імені органів Національної поліції розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право працівники органів і підрозділів
Національної поліції, які мають спеціальні звання, відповідно до
покладених на них повноважень.
Уповноваженими працівниками підрозділів Національної поліції
штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного
правопорушення незалежно від розміру виключно за допомогою
безготівкових платіжних пристроїв. { Стаття 222 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 1117-11 від 16.10.85, N 2444-11 від 27.06.86,
N 3282-11 від 19.12.86, N 4134-11 від 12.06.87, N 4135-11 від
12.06.87, N 4452-11 від 21.08.87, N 7542-11 від 19.05.89,
N 1369-12 від 29.07.91, N 1818-12 від 15.11.91; Законами N 3785-12
від 23.12.93, N 3890-12 від 28.01.94, N 155/94-ВР від 29.07.94,
N 244/94-ВР від 15.11.94, N 64/95-ВР від 15.02.95, N 296/95-ВР від
11.07.95, N 148/96-ВР від 25.04.96, N 398/96-ВР від 02.10.96,
N 55/97-ВР від 07.02.97, N 812-XIV ( 812-14 ) від 02.07.99,
N 1744-III ( 1744-14 ) від 18.05.2000, N 2247-III ( 2247-14 ) від
18.01.2001, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 2350-III
( 2350-14 ) від 05.04.2001, N 1299-IV ( 1299-15 ) від 20.11.2003,
N 2247-IV ( 2247-15 ) від 16.12.2004, N 2899-IV ( 2899-15 ) від
22.09.2005, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008, N 2742-VI
( 2742-17 ) від 02.12.2010, N 3163-VI ( 3163-17 ) від 17.03.2011,
Кодексом N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011, Законом N 3565-VI
( 3565-17 ) від 05.07.2011, N 4950-VI ( 4950-17 ) від 07.06.2012,
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, N 721-VII ( 721-18 ) від
16.01.2014 - втратив чинність на підставі Закону N 732-VII
( 732-18 ) від 28.01.2014; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014, N 596-VIII
( 596-19 ) від 14.07.2015, N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015 }
Стаття 222-1. Органи Державної прикордонної служби України
Органи Державної прикордонної служби України розглядають
справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням
прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний
кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду -
виїзду, порушенням іноземцями та особами без громадянства правил
перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію, а
також з неповерненням капітаном іноземного судна перепусток на
право сходження на берег осіб суднового екіпажу (стаття 202,
частина друга статті 203, стаття 207).
Від імені органів Державної прикордонної служби України
розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право:
начальники органів охорони державного кордону та Морської
охорони Державної прикордонної служби України та їх заступники;
керівники підрозділів органів охорони державного кордону та
Морської охорони Державної прикордонної служби України, які
безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону
України. { Кодекс доповнено статтею 222-1 згідно із Законом N 812-XIV
( 812-14 ) від 02.07.99; в редакції Закону N 662-IV ( 662-15 ) від
03.04.2003 - набуває чинності 01.08.2003 року, із змінами,
внесеними згідно із Законами N 1299-IV ( 1299-15 ) від 20.11.2003,
N 1207-VII ( 1207-18 ) від 15.04.2014 }
Стаття 222-2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сферах міграції (імміграції
та еміграції), у тому числі протидії
нелегальній (незаконній) міграції,
громадянства, реєстрації фізичних осіб
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі
протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства,
реєстрації фізичних осіб, розглядає справи про адміністративні
правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про паспорт
громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за
кордон, законодавства про перебування в Україні іноземців та осіб
без громадянства, про транзитний проїзд через територію України, а
також питання щодо реєстрації місця проживання (статті 200, 201,
частина перша статті 203, статті 204, 205, 206).
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у
тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції,
громадянства, реєстрації фізичних осіб, розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право керівник, заступники керівника центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах
міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії
нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації
фізичних осіб, інші уповноважені керівником посадові особи цього
органу. { Кодекс доповнено статтею 222-2 згідно із Законом N 5459-VI
( 5459-17 ) від 16.10.2012; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 888-VIII ( 888-19 ) від 10.12.2015 }
Стаття 223. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику з питань нагляду та контролю за
додержанням законодавства про пожежну і
техногенну безпеку
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства
про пожежну і техногенну безпеку, розглядає справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням
встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, здійсненням
суб'єктом господарювання господарської діяльності без декларації
відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання
вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, невиконанням
приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного
нагляду (статті 120, 175, 175-2, 188-8).
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням
законодавства про пожежну і техногенну безпеку, розглядати справи
про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право:
1) Головний державний інспектор України з нагляду у сфері
пожежної і техногенної безпеки та його заступники, головні
державні інспектори з нагляду у сфері пожежної і техногенної
безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі та їх заступники - штраф на громадян до сімдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
1-1) старші державні інспектори України з нагляду у сфері
пожежної і техногенної безпеки - штраф на громадян до п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -
до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) головні державні інспектори з нагляду у сфері пожежної і
техногенної безпеки в районах, районах у містах, містах обласного,
республіканського (Автономної Республіки Крим) значення - штраф на
громадян до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян і на посадових осіб - до вісімдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
3) державні інспектори з нагляду у сфері пожежної і
техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного,
республіканського (Автономної Республіки Крим) значення - штраф на
громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
і на посадових осіб - до шести неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. { Стаття 223 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11
від 19.12.86, Законом N 55/97-ВР від 07.02.97, в редакції Закону
N 651/97-ВР від 19.11.97; із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1155-IV ( 1155-15 ) від 11.09.2003, N 5404-VI ( 5404-17 ) від
02.10.2012, N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 224. Органи залізничного транспорту
Органи залізничного транспорту розглядають справи про такі
адміністративні правопорушення: про порушення правил користування
засобами цього транспорту, правил щодо охорони порядку та безпеки
руху, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на
залізничному транспорті, правил пожежної безпеки
на залізничному транспорті (статті 109, 110, частина перша статті
120, частина перша статті 133, частина перша статті 134, абзац
другий статті 135, стаття 136).
Від імені органів залізничного транспорту розглядати справи
про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право: начальники станцій та їх заступники, начальники локомотивних
(вагонних) депо, начальники пасажирських поїздів
(механіки-бригадири пасажирських поїздів); контролери-ревізори пасажирських поїздів,
ревізори-інструктори пасажирських поїздів, ревізори по контролю
доходів, дорожні майстри, начальники дистанцій колії, начальники
дистанцій сигналізації та зв'язку; начальник Управління відомчої воєнізованої охорони
Укрзалізниці та його заступники, начальники служб (загонів)
відомчої воєнізованої охорони залізниць та їх заступники,
начальники відділів (секторів) Управління відомчої воєнізованої
охорони Укрзалізниці, начальники відділів (секторів) служби
(загону) відомчої воєнізованої охорони залізниць та їх заступники,
начальники команд (пожежних поїздів) відомчої воєнізованої охорони
залізниць та їх заступники, старші інструктори та інструктори
служб (загонів) відомчої воєнізованої охорони залізниць,
начальники відділень команд (пожежних поїздів) відомчої
воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів, начальники груп
воєнізованої охорони залізниць, старші в місці розташування
станцій посадові особи відомчої воєнізованої охорони залізниць.

{ Абзац п'ятий частини другої статті 224 виключено на
підставі Закону N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98 }

Розмір штрафу, що накладається начальниками пасажирських
поїздів (механіками-бригадирами пасажирських поїздів), дорожніми
майстрами, начальниками відділень команд (пожежних поїздів)
відомчої воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів, не може
перевищувати двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. { Стаття 224 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11
від 19.12.86, Законами N 55/97-ВР від 07.02.97, N 352-XIV
( 352-14 ) від 23.12.98, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001,
N 885-VI ( 885-17 ) від 15.01.2009, N 2742-VI ( 2742-17 ) від
02.12.2010, N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 }
Стаття 225. Органи морського і річкового транспорту
Органи морського і річкового транспорту розглядають справи
про такі адміністративні правопорушення: про порушення правил по
охороні порядку і безпеки руху на морському транспорті, правил
користування засобами морського транспорту, правил по охороні
порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних
суднах, правил випуску судна в плавання або допуск до керування
судном осіб, які не мають відповідного документа, правил, що
забезпечують безпеку експлуатації суден на внутрішніх водних
шляхах, правил реєстрації торговельних суден, правил користування
річковими і маломірними суднами, правил утримання баз (споруд) для
стоянки маломірних суден, правил пожежної безпеки на морському і
річковому транспорті, допуск до керування річковим або маломірним
судном осіб, які перебувають у стані сп'яніння, передачу керування
судном особі, яка перебуває у стані сп'яніння, керування річковими
або маломірними суднами судноводіями у стані сп'яніння, у тому
числі вчинене особами, які не мають права керування плавучими
засобами, ухилення від проходження огляду на стан сп'яніння,
порушення правил перевезення небезпечних речовин або предметів на
морському і річковому транспорті, перевезення ручної кладі понад
установлені норми на морському і річковому транспорті,
безквитковий проїзд на суднах водного транспорту, порушення
правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на
морському і річковому транспорті, невиконання законних вимог
посадових осіб органів морського і річкового транспорту (статті
114, 115, 116, 116-1, 116-2, 116-3, 117, 118, частина перша статті
120, частина третя статті 129, частини п'ята і шоста статті 130,
частина друга статті 133, частина перша статті 134, абзац десятий
статті 135, статті 136 і 188-15 цього Кодексу).
Від імені органів морського і річкового транспорту розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право:
1) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею
114, частиною другою статті 133 цього Кодексу, - керівник
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію
державної політики у сфері безпеки на морському та річковому
транспорті, та його заступники, керівник територіального органу
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію
державної політики у сфері безпеки на морському та річковому
транспорті, та його заступники, капітан морського порту;
2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 115
цього Кодексу, - керівник центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на
морському та річковому транспорті, та його заступники, керівник
територіального органу центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на
морському та річковому транспорті, та його заступники, капітан
морського порту, капітан судна;
3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями
116, 116-1, 116-2, 117, 118, частиною третьою статті 129,
частинами п'ятою і шостою статті 130 цього Кодексу, - керівник
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію
державної політики у сфері безпеки на морському та річковому
транспорті, та його заступники, керівник територіального органу
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію
державної політики у сфері безпеки на морському та річковому
транспорті, та його заступники, капітан річкового порту;
4) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною
першою статті 116-3 цього Кодексу, - керівник центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у
сфері безпеки на морському та річковому транспорті, та його
заступники, керівник територіального органу центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у
сфері безпеки на морському та річковому транспорті, та його
заступники;
5) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною
другою статті 116-3 цього Кодексу, - керівник центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у
сфері безпеки на морському та річковому транспорті, та його
заступники, керівник територіального органу центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у
сфері безпеки на морському та річковому транспорті, та його
заступники, капітан порту;вгору