Документ 800-2005-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.08.2005

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 серпня 2005 р. N 800
Київ
Про затвердження Порядку використання
коштів державного бюджету на проведення
загальнодержавних топографо-геодезичних
та картографічних робіт і робіт з делімітації
та демаркації державного кордону

Відповідно до статті 27 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2005 рік" ( 2285-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету на
проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та
картографічних робіт і робіт з делімітації та демаркації
державного кордону, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2005 р. N 800
ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету на
проведення загальнодержавних топографо-геодезичних
та картографічних робіт і робіт з делімітації та
демаркації державного кордону

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмами "Загальнодержавні
геодезичні та картографічні роботи" і "Демаркація та делімітація
державного кордону" ( 2285-15 ) (далі - бюджетні програми).
2. Головний розпорядник бюджетних коштів затверджує в межах,
що передбачаються йому щороку для виконання бюджетних програм,
пооб'єктний план проведення топографо-геодезичних та
картографічних робіт і робіт з делімітації та демаркації
державного кордону (далі - пооб'єктний план робіт) і розробляє
відповідний кошторис.
До пооб'єктного плану робіт на відповідний рік включаються
об'єкти з визначенням видів робіт, строків їх проведення та
кошторисної вартості.
3. На підставі пооб'єктного плану робіт бюджетні кошти
спрямовуються згідно із Законом України "Про закупівлі товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) на закупівлю
товарів, робіт і послуг шляхом застосування процедури закупівлі в
одного постачальника (учасника).
4. За результатами застосування процедури закупівлі з
постачальником (учасником) у межах затвердженого розподілу
видатків укладається договір, у якому визначаються номенклатура,
обсяг закупівель і розмір плати за товари, роботи і послуги.
5. У межах встановлених обсягів видатків щокварталу
здійснюється оплата фактично виконаних робіт за кошторисною
вартістю. В окремих випадках, якщо інше не передбачено
законодавством, можливе авансування робіт у перші два місяці
кварталу у межах обсягу видатків на місяць.
6. Складення та подання фінансової звітності про використання
коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання бюджетних
програм, а також контроль за ефективним і цільовим використанням
цих коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.вгору