Документ 80/2008, поточна редакція — Прийняття від 01.02.2008

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про деякі заходи щодо вдосконалення формування
та реалізації державної антикорупційної політики

Ураховуючи, що поширення корупції відповідно до Закону
України "Про основи національної безпеки України" ( 964-15 )
становить загрозу національній безпеці України, стабільності в
суспільстві, з метою вдосконалення організації роботи із
запобігання корупції, забезпечення виконання міжнародних
зобов'язань України у цій сфері та відповідно до пунктів 1, 3 і 17
частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Визнати за необхідне здійснення невідкладних заходів щодо
вдосконалення діяльності органів виконавчої влади з формування та
реалізації державної політики національної безпеки у сфері
запобігання корупції в Україні.
2. Кабінету Міністрів України:
1) розглянути питання стосовно покладення на Міністерство
юстиції України завдань щодо:
аналізу законодавства з метою виявлення системних вад, які
полегшують чи сприяють вчиненню корупційних правопорушень, та
підготовки пропозицій щодо вдосконалення законодавства про
запобігання та протидію корупції;
здійснення антикорупційної експертизи проектів
нормативно-правових актів, підготовку яких здійснюють центральні
органи виконавчої влади;
збирання та аналізу статистичних даних, іншої інформації про
реалізацію заходів щодо запобігання і протидії корупції і оцінки
їх ефективності, виявлення чинників, що сприяють корупційним
проявам, підготовки пропозицій щодо їх усунення;
посилення ролі громадянського суспільства у запобіганні
корупції;
забезпечення співпраці України з Групою держав Ради Європи
проти корупції (GRECO);
2) ужити додаткових заходів щодо завершення підготовки
законопроектів про:
запровадження декларування доходів та видатків осіб,
уповноважених на виконання функцій держави, та членів їх сімей;
кодекс доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання
функцій держави, органів місцевого самоврядування;
створення єдиного державного реєстру юридичних та фізичних
осіб, притягнутих до адміністративної чи кримінальної
відповідальності за корупційні дії.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 1 лютого 2008 року
N 80/2008вгору