Про створення національного природного парку "Голосіївський"
Указ Президента України; Перелік від 27.08.2007794/2007
Документ 794/2007, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.11.2008, підстава - 976/2008

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про створення національного
природного парку "Голосіївський"
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 976/2008 ( 976/2008 ) від 30.10.2008 }

З метою збереження, відтворення та раціонального використання
особливо цінних природних комплексів та об'єктів Київського
Полісся, а також для поліпшення екологічного стану міста Києва,
відповідно до статті 53 Закону України "Про природно-заповідний
фонд України" ( 2456-12 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Створити на території міста Києва національний природний
парк "Голосіївський" з підпорядкуванням його Міністерству охорони
навколишнього природного середовища України.
Установити площу земель національного природного парку
"Голосіївський" 4525,52 гектара, в тому числі 1879,43 гектара
земель, що вилучаються в установленому порядку у Київського
комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації
зелених насаджень міста "Київзеленбуд" та надаються національному
природному парку "Голосіївський" в постійне користування, і
2646,09 гектара земель, що включаються до його складу без
вилучення у землекористувачів згідно з додатком. { Частина друга
статті 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 976/2008 ( 976/2008 ) від 30.10.2008 }
2. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити:
підготовку в шестимісячний строк матеріалів та вирішення
відповідно до законодавства питання щодо вилучення 1879,43 гектара
земель і надання їх у постійне користування національному
природному парку "Голосіївський"; { Абзац другий пункту 1 статті 2
із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 976/2008
( 976/2008 ) від 30.10.2008 }
затвердження у двомісячний строк у встановленому порядку
Положення про національний природний парк "Голосіївський";
розроблення у 2008-2009 роках та затвердження в установленому
порядку Проекту організації території національного природного
парку "Голосіївський", охорони, відтворення та рекреаційного
використання його природних комплексів і об'єктів;
вирішення питання про утворення адміністрації національного
природного парку "Голосіївський" та забезпечення її
функціонування;
2) передбачати під час розроблення проектів законів про
Державний бюджет України на 2008 та наступні роки кошти, необхідні
для функціонування національного природного парку "Голосіївський".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 27 серпня 2007 року
N 794/2007

ДОДАТОК
до Указу Президента України
від 27 серпня 2007 року N 794
(в редакції Указу Президента України
від 30 жовтня 2008 року N 976/2008
( 976/2008 )
ПЕРЕЛІК
земель, які включаються до складу
національного природного парку "Голосіївський"
без вилучення у землекористувачів

------------------------------------------------------------------ | Найменування землекористувача | Площа,| | |гектарів| |-------------------------------------------------------+--------| |Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та | 2406,07| |експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" | | |-------------------------------------------------------+--------| |Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень | 134,74| |Голосіївського району міста Києва | | |-------------------------------------------------------+--------| |Інститут зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН | 90,28| |України | | |-------------------------------------------------------+--------| |Національний аграрний університет | 15,00| |-------------------------------------------------------+--------| |Усього: | 2646,09| ------------------------------------------------------------------
{ Додаток в редакції Указу Президента N 976/2008 ( 976/2008 ) від
30.10.2008 }
Глава Секретаріату
Президента України В.БАЛОГАвгору