Документ 790-2003-п, поточна редакція — Редакція від 26.12.2015, підстава - 1050-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 червня 2003 р. № 790
Київ

Про затвердження Порядку застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 10 від 11.01.2006
№ 767 від 23.05.2007
№ 850 від 10.08.2011
№ 1050 від 16.12.2015}

На виконання Указу Президента України від 26 квітня 2003 р. № 372 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 квітня 2003 року "Про реалізацію заходів щодо врегулювання обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", що додається.

Перший
віце-прем’єр-міністр України


М.АЗАРОВ

Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2003 р. № 790

ПОРЯДОК
застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"

{У тексті Порядку слова “суб’єкт підприємницької діяльності” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “суб’єкт господарювання” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 1050 від 16.12.2015}

1. Цей Порядок визначає механізм застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (далі - Закон).

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

2. Фінансові санкції застосовуються за порушення, передбачені статтею 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 10 від 11.01.2006}

3. До суб’єктів господарювання, винних у вчиненні порушень, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірах, передбачених Законом.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 10 від 11.01.2006}

4. Посадові особи і громадяни, які не є суб’єктами господарювання, за порушення норм Закону щодо виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами несуть відповідальність згідно із законодавством.

5. Підставою для прийняття рішення про застосування фінансових санкцій є:

акт перевірки додержання суб’єктом господарювання встановлених законодавством вимог, обов’язкових для виконання під час здійснення оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами, складений органом, що видав ліцензію, у якому зазначається зміст порушення і конкретні порушені норми законодавства;

результати проведення органом, який видав ліцензію, іншими органами виконавчої влади в межах їх компетенції перевірок суб’єкта господарювання, пов’язаної з виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

матеріали правоохоронних, податкових та інших органів виконавчої влади щодо недотримання суб’єктами господарювання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

6. Рішення про застосування фінансових санкцій, передбачених пунктом 2 цього Порядку, приймаються керівником, а у разі його відсутності - заступником керівника органу, який видав ліцензію на право виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями і тютюновими виробами (ДФС та її територіальні органи, Мінекономрозвитку), чи керівником (його заступником) органів МВС, МОЗ, Держстату, Держспоживінспекції відповідно до їх компетенції, визначеної законодавством.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 767 від 23.05.2007; в редакції Постанови КМ № 850 від 10.08.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1050 від 16.12.2015}

Порядок і строки розгляду матеріалів, які є підставою для застосування фінансових санкцій, та прийняття рішення щодо їх застосування встановлюються зазначеними органами відповідно до їх компетенції.

7. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі виявлення порушень у сфері виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів зобов’язані повідомити про ці порушення орган, який видав ліцензію на провадження зазначеного виду діяльності.

8. Рішення про застосування фінансових санкцій до суб’єкта господарювання за порушення норм Закону складається за формою згідно з додатком до цього Порядку.

Питання про застосування фінансових санкцій може розглядатися за участю представника суб’єкта господарювання на його вимогу або на вимогу органу, що прийняв рішення про застосування санкцій.

9. Рішення про застосування фінансових санкцій складається у трьох примірниках, один з яких залишається в органі, посадова особа якого прийняла це рішення; другий - надсилається у триденний строк після його прийняття суб’єкту господарювання або видається його уповноваженому представникові; третій - надсилається до територіального органу ДФС за місцем реєстрації суб’єкта господарювання для здійснення контролю за надходженням до державного бюджету суми сплаченого штрафу у разі порушення законодавства у сфері виробництва та обігу спирту або за місцем вчинення порушення для здійснення контролю за надходженням до місцевих бюджетів суми сплаченого штрафу в разі порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 10 від 11.01.2006; в редакції Постанови КМ № 1050 від 16.12.2015}

10. У разі невиконання суб’єктом господарювання рішення про застосування фінансових санкцій протягом 30 днів після його отримання сума санкцій стягується на підставі рішення суду.

11. Суми фінансових санкцій, стягнені відповідно до цього Порядку, зараховуються до бюджету згідно із законодавством.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 1050 від 16.12.2015}

12. Рішення вважається виконаним і знімається з контролю після одержання відповідної інформації про зарахування суми штрафу до бюджету.

13. Рішення про застосування фінансових санкцій може бути оскаржено у місячний термін в установленому законодавством порядку.

{Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 10 від 11.01.2006}

14. У разі скасування рішення про застосування фінансових санкцій сплачені суми штрафів підлягають поверненню у строки та у порядку, визначені законодавством.Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. № 1050)

РІШЕННЯ
про застосування фінансових санкцій

{Додаток в редакції Постанови КМ № 1050 від 16.12.2015}вгору