Про ратифікацію Конвенції про права дитини
Постанова Верховної Ради Української РСР від 27.02.1991789-XII
Документ 789-XII, поточна редакція — Прийняття від 27.02.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про ратифікацію Конвенції про права дитини

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 13, ст.145 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Подану Радою Міністрів Української РСР на ратифікацію
Конвенцію про права дитини ( 995_021 ), прийняту 44-ю сесією
Генеральної Асамблеї ООН 20 листопада 1989 року і підписану
Українською РСР 21 лютого 1990 року, ратифікувати.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м.Київ, 27 лютого 1991 року
N 789-XIIвгору