Документ 776-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.08.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.09.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 2010 р. N 776
Київ
Про внесення зміни до Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2004 р. N 24

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14 січня 2004 р. N 24 ( 24-2004-п ) (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 2, ст. 49), зміну, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. N 776
ЗМІНА,
що вноситься до Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти
( 24-2004-п )

Розділ "Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних
закладів II-III ступенів (розподіл навчального часу між освітніми
галузями)" викласти у такій редакції:
"Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів
II-III ступеня (розподіл навчального часу між освітніми галузями)
--------------------------------------------------------------------- | Освітні | Загальна кількість годин | | галузі |-----------------------------------------------------| | | II ступінь | III ступінь | II+III ступінь | | | (5-9 класи) | (10-11 класи) | (5-11 класи) | | |------------------+----------------+-----------------| | | тиж- | рік |від-|тиж-| рік |від-|тиж-| рік | від-| | | день | |сот-|день| |сот-|день| | сот-| | | | |ків | | |ків | | | ків | |-------------------------------------------------------------------| | Інваріантна складова | |-------------------------------------------------------------------| |Мови і | 42 | 1470 | 27| 14 | 490 |18,4| 56 | 1960 | 24,2| |літератури | | | | | | | | | | |-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| |Суспільство- | 12 | 420 | 7,7| 7 | 245 | 9,2| 19 | 665 | 8,2| |знавство | | | | | | | | | | |-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| |Естетична | 8 | 280 | 5,1| 1 | 35 | 1,3| 9 | 315 | 3,9| |культура | | | | | | | | | | |-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| |Математика | 20 | 700 | 13| 6 | 210 | 7,9| 26 | 910 |11,25| |-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| |Природо- | 26 | 910 |16,7|11,5|402,5 |15,1|37,5|1312,5|16,25| |знавство | | | | | | | | | | |-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| |Технології | 8 | 280 | 5,1| 4 | 140 | 5,2| 12 | 420 | 5,2| |-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| |Здоров'я і | 17,5 |612,5 |11,4| 6 | 210 | 7,9|23,5|822,5 | 10,2| |фізична | | | | | | | | | | |культура | | | | | | | | | | |-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| |Разом |133,5*|4672,5| 86|49,5|1732,5| 65 |183 | 6405 | 79,2| |-------------------------------------------------------------------| | Варіативна складова | |-------------------------------------------------------------------| |Додаткові | 21,5 |752,5 | 14|26,5|927,5 | 35 | 48 | 1680 | 20,8| |години на | | | | | | | | | | |освітні | | | | | | | | | | |галузі, | | | | | | | | | | |предмети за | | | | | | | | | | |вибором, | | | | | | | | | | |профільне | | | | | | | | | | |навчання, | | | | | | | | | | |факультативи,| | | | | | | | | | |індивідуальні| | | | | | | | | | |заняття та | | | | | | | | | | |консультації | | | | | | | | | | |-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| |Гранично | 130 | 4550 | | 66/|2310/ | |196/|6860/ | | |допустиме | | | | 72*|2520* | |202*| 7070 | | |навчальне | | | | | | | | | | |навантаження | | | | | | | | | | |на учня | | | | | | | | | | |-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| |Разом | 155 | 5425 | 100| 76 | 2660 | 100| 231| 8085 | 100| |(загальне | | | | | | | | | | |навчальне | | | | | | | | | | |навантаження)| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
_______________
* Години фізичної культури освітньої галузі "Здоров'я і
фізична культура" не враховуються в гранично допустимому
навчальному навантаженні на учня.".вгору