Документ 775-XIV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.06.1999
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.07.1999. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про заборгованість по сплаті податку за земельні ділянки,
надані для Збройних Сил України та інших утворених
відповідно до законів України військових формувань
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 34, ст.273 )

Стаття 1. Заборгованість в сумі 18,8 млн. гривень, що
склалася на 31 грудня 1997 року по сплаті податку за земельні
ділянки, зайняті військовими частинами, установами, військовими
навчальними закладами, науково-дослідними, дитячими
санаторно-курортними та оздоровчими установами, які утримуються за
рахунок бюджету і надані для Збройних Сил України та інших
утворених відповідно до законів України військових формувань,
списується як безнадійна до сплати.
Стаття 2. До платників податку не застосовуються штрафні
санкції та не справляється пеня, передбачені законами України за
несвоєчасну сплату податку за земельні ділянки, зазначені у
статті 1 цього Закону, за 1997 рік.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 червня 1999 року
N 775-XIVвгору