Про утворення Інституту економічного прогнозування
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.1997772
Документ 772-97-п, поточна редакція — Прийняття від 19.07.1997

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 липня 1997 р. N 772
Київ
Про утворення Інституту економічного
прогнозування

З метою забезпечення розроблення стратегічних прогнозів і
програм соціально-економічного розвитку країни Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Національної академії наук та
Міністерства у справах науки і технологій, підтриману
Міністерством економіки, про утворення в м. Києві Інституту
економічного прогнозування.
2. До обрання Національною академією наук в установленому
порядку директора Інституту економічного прогнозування покласти на
Гейця Валерія Михайловича виконання обов'язків директора
зазначеного Інституту.
3. Міністерству економіки, Міністерству фінансів і
Міністерству юстиції разом з Національною академією наук та Фондом
державного майна внести у місячний термін пропозиції щодо основних
напрямів наукової діяльності, структури, штатного розпису,
чисельності працівників, матеріально-технічного та фінансового
забезпечення, надання приміщень, необхідних для провадження
статутної діяльності, та подати проект Статуту Інституту
економічного прогнозування, передбачивши в ньому, зокрема, що
Інститут перебуває у системі Національної академії наук та
проводить дослідження за безпосереднім замовленням Кабінету
Міністрів України.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.31вгору