Документ 754-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.03.2007

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про попередній звіт Тимчасової слідчої
комісії Верховної Ради України з питань
розслідування витрат коштів, отриманих
від приватизації ВАТ "Криворіжсталь"

Заслухавши попередній звіт Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування витрат коштів,
отриманих від приватизації ВАТ "Криворіжсталь", Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування витрат коштів, отриманих від
приватизації ВАТ "Криворіжсталь", взяти до відома.
2. Обрати головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування витрат коштів, отриманих від
приватизації ВАТ "Криворіжсталь", народного депутата України
Гєллєра Євгенія Борисовича, увільнивши його від обов'язків
заступника голови цієї Комісії.
Обрати заступником голови Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування витрат коштів,
отриманих від приватизації ВАТ "Криворіжсталь" ( 396-16 ),
народного депутата України Сенченка Андрія Віленовича, увільнивши
його від обов'язків голови цієї Комісії.
3. Рахунковій палаті до 10 травня 2007 року перевірити
використання коштів від приватизації ВАТ "Криворіжсталь", які
надійшли до бюджету і були витрачені у 2005 році.
4. Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України з питань
розслідування витрат коштів, отриманих від приватизації
ВАТ "Криворіжсталь", завершити розслідування всіх обставин справи
та про остаточні результати своєї роботи поінформувати Верховну
Раду України до 30 травня 2007 року.
5. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 16 березня 2007 року
N 754-Vвгору