Документ 748-XIV, поточна редакція — Редакція від 01.06.2000, підстава - 1751-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Діяльність комісії припинено на підставі Постанови ВР
N 1751-III ( 1751-14 ) від 01.06.2000, ВВР, 2000, N 36, ст.302 )
Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України
по розслідуванню обставин відкриття за кордоном валютних
рахунків, використання та приховування на них валютної виручки
посадовими особами - громадянами України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 32, ст.269 )
Відповідно до статті 89 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
глави 8.4 Регламенту Верховної Ради України ( 129б/94-ВР )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України
по розслідуванню обставин відкриття за кордоном валютних рахунків,
використання та приховування на них валютної виручки посадовими
особами - громадянами України у такому складі:
Бандурка - фракція Народно-демократичної Олександр Маркович партії
Васильєв - позафракційний Геннадій Андрійович
Гавриш - група "Відродження регіонів" Степан Богданович
Єрмак - група "Незалежні" (запропоновано
Анатолій Васильович фракцією Соціалістичної партії
України)
Жир - фракція партії "Реформи - центр"
Олександр Олександрович
Іванов - фракція Партії зелених України Сергій Анатолійович
Кендзьор - фракція Народного руху України. Ярослав Михайлович Перша
Король - фракція Соціал-демократичної Віктор Миколайович партії України (об'єднаної)
Мичко - фракція "Батьківщина" Микола Іванович
Новик - фракція Селянської партії України
Анатолій Матвійович
Омельченко - група "Незалежні" Григорій Омелянович
Савенко - фракція Прогресивної Михайло Михайлович соціалістичної партії України
Сергієнко - група "Трудова Україна" Олександр Іванович
Червоній - фракція Народного руху України Василь Михайлович
Чивюк - фракція Комуністичної партії Микола Васильович України
Шишкін - фракція "Громада". Віктор Іванович

2. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування
витрат, пов'язаних з відрядженням за кордон членів зазначеної
Тимчасової слідчої комісії, а також працівників правоохоронних
органів та експертів-фахівців, залучених до роботи цієї Комісії.
3. Управлінню справами Верховної Ради України забезпечити
діяльність зазначеної Тимчасової слідчої комісії.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 16 червня 1999 року
N 748-XIVвгору