Документ 742-97-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.04.2016, підстава - 277-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 липня 1997 р. N 742
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 277 ( 277-2016-п ) від 06.04.2016 }
Про надання спеціальних дозволів на користування
ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування
стратегічно важливих корисних копалин
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1746 ( 1746-2002-п ) від 16.11.2002
N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004
N 754 ( 754-2006-п ) від 25.05.2006
N 979 ( 979-2008-п ) від 30.10.2008
N 596 ( 596-2010-п ) від 23.06.2010
N 1060 ( 1060-2010-п ) від 18.08.2010
N 152 ( 152-2011-п ) від 24.01.2011
N 615 ( 615-2011-п ) від 30.05.2011
N 76 ( 76-2016-п ) від 11.02.2016 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік корисних копалин та їх мінімальні
запаси або перспективні ресурси, що вважаються стратегічно
важливими для економіки України (додається).
Установити, що спеціальні дозволи на геологічне вивчення та
видобування корисних копалин, включених до зазначеного переліку,
надаються Державною службою геології та надр відповідно до
висновку Міжвідомчої комісії з питань надрокористування згідно з
порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами. До
складу зазначеної Комісії входять Прем'єр-міністр України - голова
Комісії, Міністр екології та природних ресурсів - перший заступник
голови Комісії, Міністр енергетики та вугільної промисловості -
заступник голови Комісії, перший заступник (заступник) Міністра
економічного розвитку і торгівлі, перший заступник Міністра
фінансів, перший заступник (заступник) Міністра юстиції, заступник
Міністра екології та природних ресурсів, керівник (заступник
керівника) Секретаріату Кабінету Міністрів України, Голова
Державної служби геології та надр, Голова Державної служби з
питань праці, представник Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Персональний склад і порядок діяльності Комісії визначається її
головою. { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1746 ( 1746-2002-п ) від 16.11.2002; в редакції
Постанови КМ N 979 ( 979-2008-п ) від 30.10.2008; із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 596 ( 596-2010-п ) від
23.06.2010, N 1060 ( 1060-2010-п ) від 18.08.2010, N 152
( 152-2011-п ) від 24.01.2011, N 615 ( 615-2011-п ) від
30.05.2011, N 76 ( 76-2016-п ) від 11.02.2016 }

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 596
( 596-2010-п ) від 23.06.2010 }

3. Видані до набрання чинності цією постановою Державним
комітетом по геології і використанню надр згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1995 р. N 709 спеціальні
дозволи (ліцензії) на користування ділянками надр з метою
геологічного вивчення та видобування корисних копалин, які ввійшли
до переліку згідно з пунктом 1 цієї постанови, вважати дійсними.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України В.ДУРДИНЕЦЬ
Інд.43
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 липня 1997 р. N 742
ПЕРЕЛІК
корисних копалин та їх мінімальні запаси або
перспективні ресурси, що вважаються стратегічно
важливими для економіки України
————————————————————————————————————————————————————————————————— | | Мінімальні Назва корисних | Одиниця | стратегічно копалин | виміру | важливі запаси | | або перспективні | | ресурси ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Горючі корисні копалини
Нафта млн. тонн 10
Природний газ млрд. куб. м 10
Кам'яне вугілля коксівне млн. тонн 75
Руди, що містять кольорові метали
Мідь тис. тонн металу 500
Свинець і цинк (сумарно) тис. тонн металу 1000
Нікель тис. тонн металу 200
Руди, що містять рідкісні та рідкісноземельні метали
Молібден тис. тонн металу 50
Кобальт тис. тонн металу 15
Вольфрам тис. тонн триокису
вольфраму 15 Цирконій млн. тонн двоокису
цирконію 2 Берилій тис. тонн окису берилію 10
Літій тис. тонн окису літію 500
Тантал у танталових і тис. тонн п'ятиокису
тантал-ніобієвих рудах танталу З
Ніобій тис. тонн п'ятиокису 300
ніобію Рідкісноземельні елементи тис. тонн півтораокисів
церієвої групи (сумарно) рідкісноземельних 500
металів церієвої групи Рідкісноземельні елементи тис. тонн півтораокисів
ітрієвої групи (сумарно) рідкісноземельних 50
металів ітрієвої групи
Руди, що містять благородні метали
Золото корінних родовищ тонн металу 30
Золото розсипних родовищ тонн металу 5
Неметалічні корисні копалини
Кристалосировина тонн моноблоків
(п'єзокварц) 10
Алмази млн. каратів 5
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 979
( 979-2008-п ) від 30.10.2008 }вгору