Документ 740-2011-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.08.2011

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 3 серпня 2011 р. N 740-р
Київ
Про затвердження переліку завдань (проектів)
Національної програми інформатизації на 2011 рік,
їх державних замовників та обсягів фінансування

Затвердити перелік завдань (проектів) Національної програми
інформатизації на 2011 рік, їх державних замовників та обсяги
фінансування, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 24
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 2011 р. N 740-р
ПЕРЕЛІК
завдань (проектів) Національної програми
інформатизації на 2011 рік, їх державних
замовників та обсяги фінансування

---------------------------------------------------------------------------- | Завдання | Державний | Орієнтовний | Очікувані | | (проект) | замовник | обсяг | результати | | | завдання |фінансування, | | | | (проекту) | тис. гривень | | |--------------------------------------------------------------------------| | Формування політики та організаційно-правове забезпечення інформатизації | |--------------------------------------------------------------------------| |Провести науково- | Держінформнауки | 90 |оцінка | |технічну експертизу | | |відповідності | |завдань (проектів) | | |завдань (проектів) | |Національної програми| | |Національної | |інформатизації | | |програми | | | | |інформатизації | | | | |пріоритетам | | | | |державної політики | | | | |у сфері | | | | |інформатизації, | | | | |сучасному рівню і | | | | |тенденціям розвитку| | | | |інформатизації у | | | | |світі та їх | | | | |економічної | | | | |обґрунтованості | |---------------------+-----------------+--------------+-------------------| |Здійснити заходи щодо| - " - | 200 |методичні | |запровадження | | |рекомендації щодо | |Національної системи | | |запровадження | |індикаторів розвитку | | |Національної | |інформаційного | | |системи індикаторів| |суспільства | | |розвитку | | | | |інформаційного | | | | |суспільства | | | | | | | | | |методика оцінювання| | | | |стану розвитку | | | | |інформаційного | | | | |суспільства | | | | | | | | | |методика формування| | | | |узагальнених | | | | |показників розвитку| | | | |інформаційного | | | | |суспільства | | | | | | | | | |проект рейтингової | | | | |системи оцінки | | | | |стану | | | | |інформаційного | | | | |розвитку регіонів | | | | | | | | | |пропозиції щодо | | | | |внесення змін до | | | | |системи державних | | | | |статистичних | | | | |спостережень у | | | | |сфері | | | | |інформатизації та | | | | |розвитку | | | | |інформаційного | | | | |суспільства, | | | | |зокрема структури, | | | | |механізму, джерел | | | | |інформації | | | | | | | | | |структура | | | | |електронних таблиць| | | | |(баз даних) з | | | | |визначенням | | | | |форматів даних | | | | | | | | | |програмно-апаратний| | | | |комплекс ведення | | | | |Національної | | | | |системи індикаторів| | | | |розвитку | | | | |інформаційного | | | | |суспільства | |--------------------------------------------------------------------------| | Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та | | оборони | |--------------------------------------------------------------------------| |Створити програмно- | Держінформнауки | 165 |технічний проект та| |апаратний комплекс | | |комплект робочої | |для забезпечення | | |документації на | |функціонування | | |створення | |реєстру комп'ютерних | | |програмно- | |програм | | |апаратного | | | | |комплексу | | | | | | | | | |макет реєстру | | | | |комп'ютерних | | | | |програм | |---------------------+-----------------+--------------+-------------------| |Забезпечити | - " - | 358,4 |технічне завдання | |функціонування | | |на створення нової | |системи національних | | |версії програмно- | |електронних | | |апаратного | |інформаційних | | |комплексу | |ресурсів | | |Національного | | | | |реєстру електронних| | | | |інформаційних | | | | |ресурсів | | | | | | | | | |технічний проект та| | | | |комплект робочої | | | | |документації на | | | | |створення нової | | | | |версії програмно- | | | | |апаратного | | | | |комплексу | | | | |Національного | | | | |реєстру електронних| | | | |інформаційних | | | | |ресурсів | | | | | | | | | |нова версія | | | | |програмно- | | | | |апаратного | | | | |комплексу | | | | |Національного | | | | |реєстру електронних| | | | |інформаційних | | | | |ресурсів | |---------------------+-----------------+--------------+-------------------| |Усього | | 813,4 | | ----------------------------------------------------------------------------вгору