Документ 714/94, поточна редакція — Редакція від 19.11.2006, підстава - 895/2006

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Позначку "Опублікуванню
не підлягає"
знято Указом Президента
N 963/2009 ( 963/2009 )
від 24.11.2009 }
Про Міжвідомчий
науково-дослідний центр
з проблем боротьби з організованою
злочинністю
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 895/2006 ( 895/2006 ) від 24.10.2006 }

На виконання Закону України "Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 )
п о с т а н о в л я ю:
1. Створити при Координаційному комітеті по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю на базі Української академії
внутрішніх справ Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем
боротьби з організованою злочинністю (далі - Центр). { На часткову зміну статті 1 установити, що Міжвідомчий
науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою
злочинністю діє при Раді національної безпеки і оборони України і
здійснює опрацювання і комплексне вирішення проблем міжгалузевого
характеру, забезпечує науково-аналітичне та прогнозне
супроводження діяльності Ради національної безпеки і оборони
України згідно з Указом Президента N 895/2006 ( 895/2006 ) від
24.10.2006 }
2. Основними завданнями Центру є:
- узагальнення державних потреб у науковому забезпеченні
боротьби з організованою злочинністю і корупцією, координація
наукових досліджень, визначення їх практичної спрямованості,
організація обміну досвідом цієї роботи;
- проведення, у тому числі із залученням провідних учених,
фахівців правоохоронних органів та інших організацій, наукових
досліджень з проблем боротьби з організованою злочинністю і
корупцією, розробка аналітичних документів, прогнозів, проектів
нормативних актів, пропозицій і практичних рекомендацій щодо
стратегії та тактики діяльності державних та недержавних органів у
цьому напрямку;
- вивчення та опрацювання зарубіжного досвіду боротьби з
організованою злочинністю.
3. Установити граничну чисельність працівників Центру 35
одиниць.
4. Покласти безпосереднє керівництво організацією роботи
Центру на ректора Української академії внутрішніх справ
Я. КОНДРАТЬЄВА.
5. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки
України, Державному митному комітету України, Державному комітету
у справах охорони державного кордону України, Генеральній
прокуратурі України, Міністерству юстиції України, Міністерству
фінансів України, Міністерству освіти України, Президії
Національної академії наук України та іншим відомствам
прикомандирувати (перевести) у місячний строк до Центру фахівців
для роботи на штатних посадах. Сприяти участі інших працівників
цих органів та відомств у проведенні досліджень за замовленнями та
контрактами Центру.
6. Міністерству статистики України, Міністерству економіки
України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки
України, Міністерству юстиції України, Міністерству зв'язку
України, Національному банку України, іншим міністерствам і
відомствам забезпечити безоплатне надання Центру з локальних мереж
та іншим шляхом інформації про діяльність щодо боротьби з
організованою злочинністю та корупцією. Узгоджений з кожним
відомством перелік видів цієї інформації подати у місячний строк
на затвердження Голові Координаційного комітету по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю.
7. Першому заступникові Голови Координаційного комітету по
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю В. ДУРДИНЦЮ та
ректору Української академії внутрішніх справ Я. КОНДРАТЬЄВУ:
- подати у десятиденний строк на затвердження Координаційного
комітету штатний розпис Центру, проект Положення про Центр, його
кошторис та тематику першочергових досліджень;
- підготувати у місячний строк за участю заінтересованих
міністерств і відомств та внести на розгляд Координаційного
комітету узгоджену тематику наукових робіт з проблем боротьби з
організованою злочинністю та корупцією, які здійснюватимуться
науковими та навчальними закладами України з 1995 року.
8. Кабінету Міністрів України вирішити у двотижневий строк
питання щодо:
- оплати праці співробітників Центру, виділення йому коштів
на фінансування науково-дослідних робіт, у тому числі за
замовленнями і контрактами, а також матеріально-технічного
забезпечення Центру;
- житлово-побутового забезпечення та медичного обслуговування
працівників Центру.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 грудня 1994 року
N 714/94вгору