Документ 713-2005-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.08.2005

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 серпня 2005 р. N 713
Київ
Про внесення зміни до пункту 7 Порядку призначення і
виплати пенсій за вислугу років працівникам
льотно-випробного складу цивільної авіації

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміну до підпункту "в" пункту 7 Порядку призначення і
виплати пенсій за вислугу років працівникам льотно-випробного
складу цивільної авіації, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21 липня 1992 р. N 418 ( 418-92-п ) "Про
затвердження нормативних актів з питань призначення пенсій за
вислугу років працівникам авіації і льотно-випробного складу" (ЗП
України, 1992 р., N 9, ст. 209; 1996 р., N 12, ст. 341), виклавши
його в такій редакції:
"в) у разі зростання середньої заробітної плати працівників,
зайнятих у галузях економіки, щороку з 1 березня (починаючи з
2005 року) заробіток, з якого призначається (перераховується)
пенсія відповідно до цього пункту, збільшується на коефіцієнт,
який визначається шляхом ділення середньої заробітної плати
працівників, зайнятих у галузях економіки за рік, що передує року,
в якому проводиться перерахунок, на середню заробітну плату
працівників, зайнятих у галузях економіки, яка враховувалася під
час призначення (перерахунку) пенсії.
Коли розмір пенсії, обчислений із заробітку, визначеного
відповідно до цього пункту, менший ніж розмір пенсії до
перерахунку, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.
Виплата пенсії здійснюється з урахуванням абзаців четвертого
та п'ятого пункту 13 розділу ХV "Прикінцеві положення" Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26вгору