Документ 712/97-ВР, поточна редакція — Прийняття від 11.12.1997

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України по вивченню ситуації щодо стану
грошово-кредитного та фондового ринків України,
виконання державного бюджету, погашення заборгованості
по оплаті праці та прирівняних до неї виплат і доплат,
стипендій, пенсій та інших соціальних виплат
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 14, ст.63 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України
по вивченню ситуації щодо стану грошово-кредитного та фондового
ринків України, виконання державного бюджету, погашення
заборгованості по оплаті праці та прирівняних до неї виплат і
доплат, стипендій, пенсій та інших соціальних виплат (склад
Тимчасової слідчої комісії додається
).
2. Доручити Тимчасовій слідчій комісії: проаналізувати стан виконання доходної та витратної частини
державного бюджету, умови та обсяги перерахування дотацій і
субсидій до місцевих бюджетів, їх відповідність цільовому
використанню; перевірити стан погашення бюджетної заборгованості по оплаті
праці та прирівняних до неї виплат і доплат, стипендій, пенсій та
інших соціальних виплат, а також перерахувань бюджетних коштів по
дотаціях і субсидіях з Державного бюджету України до місцевих
бюджетів у 1997 році; проаналізувати стан доходів та видатків Національного банку
України, умови формування та розміщення його валютних резервів,
формування та використання фондів банку; проаналізувати стан ринку державних цінних паперів та умови,
що спричинили коливання валютних курсів, падіння обсягів
розміщення облігацій внутрішньої державної позики, падіння курсів
корпоративних цінних паперів українських емітентів.
3. Тимчасовій слідчій комісії в місячний термін подати до
Верховної Ради України попередні висновки щодо результатів
перевірки.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 11 грудня 1997 року
N 712/97-ВР
Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 11 грудня 1997 року N 712/97-ВР

СКЛАД
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України
по вивченню ситуації щодо стану грошово-кредитного та фондового
ринків України, виконання державного бюджету, погашення
заборгованості по оплаті праці та прирівняних до неї виплат
і доплат, стипендій, пенсій та інших соціальних виплат

Альошин - фракція "Рух за народ, за Україну"
Валерій Борисович
Гетьман - група "Незалежність"
Вадим Петрович
Єльяшкевич - група "Реформи"
Олександр Сергійович
Іоффе - група "Конституційний центр"
Юлій Якович
Кузнєцов - фракція "Комуністи України - за
Павло Сергійович соціальну справедливість і
народовладдя"
Семенюк - фракція Соціалістичної та
Валентина Петрівна Селянської партій України
Степанов - Міжрегіональна депутатська
Олександр Петрович група
Тітенко - фракція "Аграрна партія України"
Валерій Григорович
Худомака - група "Єдність"
Віктор Петровичвгору