Про газету Верховної Ради України "Голос України"
Постанова Верховної Ради України від 02.06.1999708-XIV
Документ 708-XIV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.04.2011, підстава - 3173-VI

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови ВР
N 3173-VI ( 3173-17 ) від 05.04.2011, ВВР, 2011,
N 28, ст.267 - зміна набирає чинності з дня внесення
відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб щодо нової редакції Статуту
газети Верховної Ради України "Голос України" }
Про газету Верховної Ради України
"Голос України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 31, ст.257 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Від імені Верховної Ради України повноваження на видання
газети "Голос України" (функції видавця) делегувати редакції
газети "Голос України", яка діє згідно з чинним законодавством
України.
2. Встановити, що Управління справами Верховної Ради України
представляє інтереси засновника газети "Голос України" в частині
фінансового та матеріально-технічного забезпечення видання газети
"Голос України".

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 2 червня 1999 року
N 708-XIVвгору