Документ 704-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.06.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.10.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 червня 2013 р. № 704
Київ

Про внесення змін до Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. № 879 “Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 48, ст. 1978; 2009 р., № 39, ст. 1316; 2010 р., № 68, ст. 2452; 2013 р., № 42, ст. 1499), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70





ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2013 р. № 704

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні

1. У пункті 2:

1) доповнити пункт новим підпунктом 1 такого змісту:

“1) автоматичний зважувальний пункт - технічні засоби автоматичного визначення вагових та інших параметрів транспортного засобу з одночасною його фотофіксацією та ідентифікацією за державним реєстраційним номером;”.

У зв’язку з цим підпункти 1-12 вважати відповідно підпунктами 2-13;

2) доповнити пункт підпунктом 5-1 такого змісту:

“5-1) документальний габаритно-ваговий контроль - визначення загальної маси транспортного засобу шляхом додавання власної маси транспортного засобу та маси вантажу;”.

2. Пункт 6 після слів “Габаритно-ваговий контроль” доповнити словами “, крім документального,”.

3. Пункт 16 після слів “включає” та “на пересувних -” доповнити словом “документальний,”;

4. Пункт 17 після слів “габаритно-вагового контролю на стаціонарних” доповнити словами “або автоматичних зважувальних”.

5. Абзац перший пункту 20 після слів “За результатами точного” доповнити словами “та/або документального”.

6. Абзац перший пункту 22 після слова “пересувних” доповнити словами “чи автоматичних зважувальних”.

7. Абзац другий пункту 27 після слів “в національній валюті” доповнити словами “за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком на день проведення розрахунку”.

8. Доповнити Порядок пунктом 31-1 такого змісту:

“31-1. Якщо рух здійснюється без відповідного дозволу або внесення плати за проїзд великовагового та/або великогабаритного транспортного засобу, така плата визначається за пройдену частину маршруту по території України або за частину, яку перевізник має намір проїхати, у разі перевищення нормативу хоча б одного вагового або габаритного параметру:

до 10 відсотків - у подвійному розмірі;

на 10-40 відсотків - у потрійному розмірі;

більше як на 40 відсотків - у п’ятикратному розмірі.

У разі перевищення кількох нормативів вагових або габаритних параметрів плата за проїзд визначається виходячи з параметру з найбільшим перевищенням.

Перевізник зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту визначення плати внести її та повідомити про це відповідний територіальний орган Укртрансінспекції.”.

9. Пункт 35 доповнити абзацом такого змісту:

“Обмеження або заборона руху в денну пору доби за температури повітря вище +28 С° поширюється на транспортні засоби фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь 7 тонн.”.



вгору