Документ 703-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.02.2014, підстава - 868-2013-п

Відкликання заяви здійснюється шляхом подання органом місцевого самоврядування до органу державної реєстрації прав заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін'юст.

Під час подання заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна уповноважена особа органу місцевого самоврядування пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пункті 80 цього Порядку.

Орган державної реєстрації прав підтверджує прийняття заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна шляхом її реєстрації в базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй реєстраційного номера, фіксацією дати та часу її реєстрації.

Орган державної реєстрації прав видає уповноваженій особі органу місцевого самоврядування картку прийому заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до оформлення якої встановлює Мін'юст.

Заява про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна розглядається державним реєстратором у день її прийняття органом державної реєстрації прав.

{Абзац шостий пункту 82 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

За результатом розгляду заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор приймає рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до оформлення якого встановлює Мін'юст.

Рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор оформляє за допомогою Державного реєстру прав у двох примірниках, один з яких долучає до облікової справи.

Державний реєстратор приймає рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна виключно за наявності таких підстав:

1) із заявою про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна звернулася неналежна особа;

2) за результатом розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державним реєстратором вже прийнято рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна;

3) заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна з відповідним реєстраційним номером орган місцевого самоврядування не подавав до такого органу державної реєстрації прав.

Орган державної реєстрації прав у день прийняття державним реєстратором рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення органові місцевого самоврядування таке рішення.

{Абзац тринадцятий пункту 82 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

У разі прийняття державним реєстратором рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням орган державної реєстрації прав видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення органові місцевого самоврядування також подану ним заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

У разі коли уповноважена особа органу місцевого самоврядування особисто отримує рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, вона пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пункті 80 цього Порядку, та повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна з відміткою про отримання відповідного рішення, яка підписується нею із зазначенням дати та часу його отримання.

{Абзац п’ятнадцятий пункту 82 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

У разі коли уповноважена особа органу місцевого самоврядування особисто отримує рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням, вона повертає органові державної реєстрації прав також картку прийому заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна з відміткою про отримання нею заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, яка підписується нею із зазначенням дати та часу її отримання.

Державний реєстратор долучає до облікової справи заяву про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, а також інші документи, що видані, оформлені чи отримані ним під час розгляду заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

83. За результатом розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор приймає рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до оформлення якого встановлює Мін'юст.

Державний реєстратор оформляє за допомогою Державного реєстру прав рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна в одному примірнику, яке долучає до облікової справи.

84. На підставі прийнятого рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор вносить записи до спеціального розділу Державного реєстру прав та відкриває облікову справу.

85. Датою та часом взяття на облік безхазяйного нерухомого майна вважається момент прийняття органом державної реєстрації прав заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

86. Після внесення записів до спеціального розділу Державного реєстру прав державний реєстратор формує витяг з Державного реєстру прав та оформляє його у двох примірниках, один з яких долучає до облікової справи.

87. Орган державної реєстрації прав у день прийняття державним реєстратором рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення органові місцевого самоврядування витяг з Державного реєстру прав одним із способів, зазначених у заяві про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

{Абзац перший пункту 87 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

У разі коли уповноважена особа органу місцевого самоврядування особисто отримує витяг з Державного реєстру прав, така особа пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пункті 80 цього Порядку. Після отримання витягу з Державного реєстру прав уповноважена особа органу місцевого самоврядування повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна з відміткою про отримання витягу з Державного реєстру прав, яка підписується нею із зазначенням дати та часу його отримання.

88. Державний реєстратор приймає рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна виключно за наявності таких підстав:

1) безхазяйне майно не підлягає обліку відповідно до закону;

2) нерухоме майно або його частина розміщені на території, державну реєстрацію прав на якій проводить інший орган державної реєстрації прав;

{Підпункт 2 пункту 88 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

3) із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна звернулася неналежна особа;

4) у Державному реєстрі прав або його спеціальному розділі, інших базах даних, які використовує державний реєстратор, містяться записи про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, щодо якого подано заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, або записи про державну реєстрацію обтяжень речових прав на таке майно;

5) у Державному реєстрі прав відсутні записи про припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з відмовою власника від права власності (у разі, коли підставою для звернення органу місцевого самоврядування із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна є відмова власника нерухомого майна від свого права власності).

Відмова у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна з підстави, зазначеної у підпункті 2 цього пункту, не може здійснюватися у разі, коли об’єкт нерухомого майна розміщений у межах території, на якій діють два і більше органів державної реєстрації прав, одним з таких органів на вибір заявника.

{Пункт 88 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

Державний реєстратор оформляє за допомогою Державного реєстру прав рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна у двох примірниках, один з яких долучає до облікової справи.

89. Орган державної реєстрації прав у день прийняття державним реєстратором рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна видає або надсилає рекомендованим листом органові місцевого самоврядування таке рішення.

{Абзац перший пункту 89 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

У разі коли уповноважена особа органу місцевого самоврядування особисто отримує рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна, така особа пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пункті 80 цього Порядку. Після отримання рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна така особа повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна з відміткою про отримання зазначеного рішення, яка підписується нею із зазначенням дати та часу його отримання.

90. Державний реєстратор долучає до облікової справи заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час ведення обліку безхазяйного нерухомого майна.

91. У разі коли до органу державної реєстрації прав подано заяву про державну реєстрацію стосовно нерухомого майна, щодо якого державний реєстратор розглядає заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або щодо якого державним реєстратором прийнято рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, орган державної реєстрації прав реєструє заяву про державну реєстрацію в базі даних про реєстрацію заяв і запитів, а державний реєстратор розглядає її у загальному порядку.

Якщо за результатами розгляду заяви про державну реєстрацію державним реєстратором прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на нерухоме майно, яке органом державної реєстрації прав узяте на облік безхазяйного нерухомого майна, такий орган не пізніше наступного робочого дня з моменту державної реєстрації прав та їх обтяжень в Державному реєстрі прав надсилає рекомендованим листом органові місцевого самоврядування, за заявою якого взяте на облік безхазяйне нерухоме майно, письмове повідомлення про проведення органом державної реєстрації прав державної реєстрації прав на таке нерухоме майно.

Використання реєстраційних даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна

92. Під час розгляду заяви про державну реєстрацію, відповідно до якої державну реєстрацію прав у Державному реєстрі прав заявлено вперше, державний реєстратор використовує дані Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна для цілей справляння державного мита та/або перенесення записів про обтяження речових прав на нерухоме майно під час проведення державної реєстрації права власності або іншого речового права на таке майно.

{Пункт 92 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

93. Державний реєстратор встановлює наявність (відсутність) записів про:

1) державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно у Реєстрі прав власності на нерухоме майно;

2) обтяження нерухомого майна іпотекою в Державному реєстрі іпотек;

3) обтяження речових прав на нерухоме майно в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна;

4) обтяження податковою заставою речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, порядок доступу до якого встановлює Мін’юст.

{Пункт 93 в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}

94. У разі наявності записів про обтяження речових прав на нерухоме майно в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек та/або Державному реєстрі обтяжень рухомого майна державний реєстратор переносить відповідні записи до розділу Державного реєстру прав, відкритого на об’єкт нерухомого майна.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надсилає рекомендованим листом органові або посадовій особі, якими встановлено обтяження речових прав на нерухоме майно, особі, в інтересах якої встановлено обтяження, письмове повідомлення про прийняте державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у Державному реєстрі прав та перенесення ним відомостей про обтяження речових прав на таке нерухоме майно до даного Реєстру (за наявності у зазначених реєстрах відомостей про місцезнаходження (адресу) органу (особи).

Порядок використання та перенесення державним реєстратором записів з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна до Державного реєстру прав встановлює Мін’юст.

{Пункт 94 в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}

95. Під час розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор встановлює наявність (відсутність) будь-яких даних про нерухоме майно, щодо якого органові державної реєстрації прав подано таку заяву, в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек та Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. № 703
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2012 р. № 1156)

ПОРЯДОК
надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), перелік документів, необхідних для її отримання, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

Дія цього Порядку не поширюється на процедуру надання витягу з Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також під час взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, яка здійснюється відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначеного Закону.

2. Інформація з Державного реєстру прав надається державним реєстратором прав на нерухоме майно органу державної реєстрації прав (далі - державний реєстратор) у формі витягу, інформаційної довідки та виписки.

3. Інформація з Державного реєстру прав надається державним реєстратором незалежно від місця розташування нерухомого майна.

4. Витяг, інформаційна довідка та виписка з Державного реєстру прав формуються за допомогою програмного забезпечення зазначеного Реєстру та оформляються з використанням бланка, зразок та опис якого встановлює Мін’юст.

5. Документи, що подаються для отримання інформації з Державного реєстру прав, повинні відповідати вимогам, встановленим законом, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами.

6. Надання інформації з Державного реєстру прав або відмова в її наданні здійснюється у день прийняття органом державної реєстрації прав заяви (запиту) про надання інформації з Державного реєстру прав (далі - заява (запит).

Надання інформації з Державного реєстру прав

7. Для отримання інформації з Державного реєстру прав особа, зазначена у статті 28 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (далі - заявник), подає органові державної реєстрації прав заяву (запит), форму та вимоги до заповнення якої (якого) встановлює Мін’юст.

8. Орган державної реєстрації прав приймає заяву (запит) шляхом її (його) реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй (йому) реєстраційного номера, фіксацією дати та часу її (його) реєстрації.

Моментом прийняття заяви (запиту) вважається дата та час її (його) реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

Орган державної реєстрації прав видає заявникові картку прийому заяви (запиту), форму та вимоги до оформлення якої встановлює Мін’юст.

9. Під час подання заяви (запиту) заявник пред’являє органові державної реєстрації прав документ, що посвідчує його особу.

Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє.

Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження.

Документом, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є службове посвідчення.

У разі подання заяви уповноваженою особою така особа пред’являє органові державної реєстрації прав, крім документа, що посвідчує її особу, документ, що підтверджує її повноваження.

10. Заявник подає органові державної реєстрації прав разом із заявою (запитом) документ про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав та копії документів, що зазначені в пункті 9 цього Порядку (крім документа, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування).

У разі коли заявник відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” звільнений від плати за надання інформації з Державного реєстру прав, документ про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав не подається.

Орган державної реєстрації прав не приймає заяву (запит) у разі відсутності документа про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав, крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту.

11. Під час розгляду заяви (запиту) державний реєстратор перевіряє наявність підстав для отримання заявником інформації з Державного реєстру прав.

12. За результатами розгляду заяви (запиту) державний реєстратор формує витяг, інформаційну довідку чи виписку або приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту, форму та вимоги до оформлення яких встановлює Мін’юст.

Державний реєстратор приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав виключно за наявності таких підстав:

із заявою (запитом) звернулася неналежна особа;

у Державному реєстрі прав відсутні відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження (у разі розгляду заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у формі витягу).

Державний реєстратор приймає рішення щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту виключно за наявності таких підстав:

у Державному реєстрі прав відсутні відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження;

у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек наявні записи про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.

13. Витяг, інформаційна довідка та виписка з Державного реєстру прав, рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту оформляються державним реєстратором у двох примірниках, крім випадку, передбаченого абзацом третім цього пункту.

Один примірник витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру прав, рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту державний реєстратор долучає до облікової справи.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав у формі витягу з підстав відсутності у Реєстрі відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження державний реєстратор оформляє витяг з Державного реєстру прав в одному примірнику, який долучає до облікової справи.

14. Орган державної реєстрації прав у день прийняття заяви (запиту) видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові витяг, інформаційну довідку чи виписку з Державного реєстру прав або рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту в один із способів, що зазначений у заяві (запиті).

У разі коли заявник особисто отримує витяг, інформаційну довідку чи виписку або рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту, він пред’являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в пункті 9 цього Порядку. Після отримання витягу, інформаційної довідки чи виписки або рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи рішення щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту заявник повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви (запиту) з відміткою про їх отримання, яка підписується ним із зазначенням дати та часу отримання.

15. Державний реєстратор долучає до облікової справи заяву (запит), документи, подані разом із заявою (запитом), а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час розгляду заяви (запиту).

Використання реєстраційних даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек

16. Під час розгляду заяви (запиту) про надання інформації з Державного реєстру прав у формі витягу чи інформаційної довідки державний реєстратор у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі прав використовує реєстраційні дані Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек.

17. Під час розгляду заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у формі витягу державний реєстратор встановлює наявність записів про державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, записів про обтяження речових прав на нерухоме майно в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або записів про обтяження нерухомого майна іпотекою в Державному реєстрі іпотек.

У разі наявності таких записів у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек державний реєстратор рекомендує заявникові у рішенні про відмову у наданні інформації з Державного реєстру прав у формі витягу з підстав відсутності відомостей у Державному реєстрі прав звернутися до органу державної реєстрації прав із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у Державному реєстрі прав.

18. Під час розгляду запиту про надання інформації з Державного реєстру прав у формі інформаційної довідки державний реєстратор встановлює наявність записів про державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, записів про обтяження речових прав на нерухоме майно в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або записів про обтяження нерухомого майна іпотекою в Державному реєстрі іпотек.

У разі наявності таких записів у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек державний реєстратор оформляє інформаційні довідки з таких реєстрів у двох примірниках з використанням бланка, зразок та опис якого встановлює Мін’юст.

Один примірник інформаційної довідки державний реєстратор долучає до облікової справи, а другий примірник до рішення щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту.

{Порядок із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1077 від 12.09.2012; в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}вгору