Документ 70-XIV, поточна редакція — Редакція від 01.06.2000, підстава - 1751-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
Верховної Ради України
( Діяльність комісії припинено на підставі Постанови ВР
N 1751-III ( 1751-14 ) від 01.06.2000, ВВР, 2000, N 36, ст.302 )
Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для перевірки фактів порушення прав українських
акціонерів відкритого акціонерного товариства "Миколаївцемент"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 45, ст.278 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до статті 89 Конституції України
( 254к/96-ВР ), глав 8.4 та 9.5 Регламенту Верховної Ради України
( 129б/94-ВР ) утворити Тимчасову слідчу комісію для перевірки
фактів порушення Кабінетом Міністрів України, Фондом державного
майна України, Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, Міністерством закордонних справ України, апаратом
Президента України, Миколаївською районною радою та іншими
органами державної влади та органами місцевого самоврядування прав
українських акціонерів відкритого акціонерного товариства
"Миколаївцемент" (м. Миколаїв Львівської області) (далі - ВАТ
"Миколаївцемент"), а також перевірки діяльності банку CCF ("Креді
Комерсіаль де Франсе") та компанії "Лафарж" в Україні за період з
1994 року.
Доручити Спеціальній контрольній комісії Верховної Ради
України з питань приватизації перевірити додержання законів
України та інших нормативно-правових актів у процесі приватизації
ВАТ "Миколаївцемент".
2. Затвердити склад Тимчасової слідчої комісії (додається).
3. До прийняття Верховною Радою України рішення за
результатами роботи Тимчасової слідчої комісії заборонити Фонду
державного майна України приймати рішення та здійснювати дії щодо
акцій ВАТ "Миколаївцемент", реєстратору - здійснювати будь-які дії
щодо пакета акцій ВАТ "Миколаївцемент", придбаного компанією
"Лафарж"; Вищому арбітражному суду України зупинити провадження у
справах за участю українських акціонерів ВАТ "Миколаївцемент".
4. Кабінету Міністрів України забезпечити виконання вимог
Закону України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ), зокрема
щодо захисту інтересів українських акціонерів ВАТ
"Миколаївцемент".
5. Тимчасовій слідчій комісії доповісти Верховній Раді
України про результати перевірки до 1 грудня 1998 року.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО

м. Київ, 24 липня 1998 року
N 70-XIV

Додаток
до Постанови
Верховної Ради України
від 24 липня 1998 року
N 70-XIV
СКЛАД
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для
перевірки фактів порушення прав українських акціонерів
відкритого акціонерного товариства "Миколаївцемент"

Квятковський Ігор Васильович - голова комісії,
Стецьків Тарас Степанович - заступник голови,
Кузнєцов Павло Сергійович - секретар комісії,
Гудима Олександр Миколайович,
Жердицький Віктор Юстимович,
Ніколаєнко Станіслав Миколайович,
Пухкал Олександр Григорович,
Єльчанінов Володимир Сергійович,
Костинюк Богдан Іванович,
Малолітко Іван Федорович.вгору