Документ 7/2002-рп, поточна редакція — Прийняття від 16.01.2002

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про робочу групу з розроблення механізмів
погашення втрат громадян від знецінення
їх грошових заощаджень

З метою розроблення механізмів погашення втрат громадян від
знецінення їх грошових заощаджень, поміщених в установи Ощадного
банку і колишнього Укрдержстраху:
1. Утворити робочу групу з розроблення механізмів погашення
втрат громадян від знецінення їх грошових заощаджень (далі -
робоча група).
2. Призначити РОГОВОГО Василя Васильовича -
Віце-прем'єр-міністра України - керівником робочої групи.
3. Затвердити персональний склад робочої групи (додається).
Дозволити керівникові робочої групи в разі потреби вносити
зміни до її персонального складу.
4. Робочій групі подати до 1 липня 2002 року в установленому
порядку пропозиції щодо механізмів погашення втрат громадян від
знецінення їх грошових заощаджень.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 січня 2002 року
N 7/2002-рп
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 16 січня 2002 року N 7/2002-рп
СКЛАД
робочої групи з розроблення механізмів погашення
втрат громадян від знецінення
їх грошових заощаджень

РОГОВИЙ - Віце-прем'єр-міністр України, Василь Васильович керівник робочої групи
ГАЛЬЧИНСЬКИЙ - Радник Президента України, Анатолій Степанович заступник керівника робочої
групи
ГОЛОВКО - член Державної комісії з цінних
Анатолій Терентійович паперів та фондового ринку
України
ГРИБКОВ - голова правління відкритого Віктор Никифорович акціонерного товариства
"Державний ощадний банк
України" (за згодою)
ГРИШАН - заступник Голови Фонду Юрій Петрович державного майна України
ЄФРЕМОВ - голова Луганської обласної Олександр Сергійович державної адміністрації
КОСТИЦЬКИЙ - народний депутат України Василь Васильович (за згодою)
ЛУПЕНКО - заступник Керівника Головного Юрій Олексійович управління з питань економічної
політики Адміністрації
Президента України
ПОКОТИЛО - виконуючий обов'язки голови Ярослав Богданович правління Національної
акціонерної страхової компанії
"Оранта" (за згодою)
РУЛЬ - заступник Голови Державного Микола Володимирович комітету будівництва, архітектури
та житлової політики України
ШАПОВАЛОВ - перший заступник Голови Анатолій Васильович Національного банку України
(за згодою)
ШИТРЯ - заступник Голови Державної Олексій Іванович податкової адміністрації України
ШЛАПАК - Міністр економіки та з питань Олександр Віталійович європейської інтеграції України
ЮШКО - Міністр фінансів України Ігор Олегович

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору