Документ 698/94, поточна редакція — Прийняття від 24.11.1994

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про компенсацію громадянам України втрат від
знецінення грошових заощаджень в установах
Ощадного банку України та Укрдержстраху

З метою компенсації громадянам втрат від знецінення грошових
заощаджень в установах Ощадного банку України і колишнього
Укрдержстраху та відповідно до пункту 7-4 статті 114-5 Конституції
України ( 888-09 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Провести індексацію грошових заощаджень громадян України в
установах Ощадного банку України і колишнього Укрдержстраху за
таких умов: індексація провадиться за всіма видами вкладів, договорів
довгострокового страхування, виходячи відповідно з їх залишку,
суми сплачених страхових платежів на 2 січня 1992 року, шляхом їх
збільшення відповідно до індексу зростання споживчих цін у
1992-1993 роках - у 2200 разів; на суму індексації видаються сертифікати номінальною
вартістю, кратною 1 мільйону карбованців. При цьому сума
індексації, обчислена відповідно до індексу, зазначеного у абзаці
другому цієї статті, підлягає округленню у бік збільшення до суми,
кратної 1 мільйону. 2. Установити, що сертифікати, які видаються на суму
індексації (далі - сертифікати), обертаються вільно і
використовуються для приватизації державного майна, за винятком
цілісних майнових комплексів невеликих державних підприємств, що
приватизуються відповідно до Закону України "Про приватизацію
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ),
та об'єктів, що приватизуються відповідно до Указу Президента
України від 14 жовтня 1993 року N 456 ( 456/93 ) "Про приватизацію
об'єктів незавершеного будівництва" та Указу Президента України
від 29 грудня 1993 року N 612 ( 612/93 ) "Про приватизацію
автозаправних станцій, що реалізують пально-мастильні матеріали
виключно населенню". Строк дії сертифікатів до 1 липня 1997 року. 3. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком
України затвердити у двомісячний строк порядок і строки індексації
грошових заощаджень, випуску, обігу, зберігання, обліку і
погашення сертифікатів. 4. Уповноважити Голову Фонду державного майна України і
Міністра фінансів України поставити підпис на сертифікатах. 5. Кабінету Міністрів України: ужити заходів для виготовлення необхідної кількості
сертифікатів; привести рішення Уряду у відповідність з цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 24 листопада 1994 року
N 698/94вгору