Документ 696-2013-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.05.2018, підстава - 382-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 липня 2013 р. № 696
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 382 від 21.03.2018}

Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки (далі - Програма), що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міській державним адміністраціям за погодженням з Міністерством інфраструктури привести у шестимісячний строк завдання, показники і заходи відповідних регіональних програм у відповідність з визначеними Програмою завданнями, показниками і заходами.

3. Державному агентству автомобільних доріг, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міській державним адміністраціям подавати щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, та щороку до 15 лютого Міністерству інфраструктури інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2013 р. № 696

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА
розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування, будівництва та реконструкції 1,5 тис. кілометрів автомобільних доріг, проведення ремонту понад 24 тис. кілометрів автомобільних доріг.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Можливі три варіанти розв’язання проблеми, що передбачають:

перший - збереження існуючої системи фінансування дорожнього господарства (бюджетні кошти, кредитні кошти, кошти міжнародних фінансових організацій, гранти).

Перевагою такого варіанта є зменшення навантаження на державний бюджет за рахунок залучення коштів міжнародних фінансових організацій. При цьому є великі ризики щодо повернення залучених коштів при одночасно недостатньому державному фінансуванні;

другий - фінансування дорожнього господарства за рахунок переважно приватних інвестицій.

Перевагами цього варіанта є зменшення бюджетних видатків на покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, стрімкий розвиток ринкових відносин у дорожній галузі.

Недоліками є ризики щодо зменшення приватних інвестицій, збільшення обсягу бюджетних видатків, експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг та забезпечення безпеки руху.

Розвиток і утримання автомобільних доріг за другим варіантом здійснюється переважно у таких розвинутих країнах, як Франція, Італія. Так, у Франції за рахунок приватних інвестицій побудовано мережу автомобільних доріг протяжністю більш як 7 тис. кілометрів, утримання яких здійснюється за рахунок плати за користування.

Однак в Україні стан існуючих автомобільних доріг характеризується низькими транспортно-експлуатаційними показниками порівняно з європейськими країнами. Так, дороги першої категорії, які повинні бути платними, становлять лише 1 відсоток загальної протяжності автомобільних доріг загального користування, другої категорії - 8 відсотків, третьої категорії - 17 відсотків. Найбільша частка в мережі автомобільних доріг належить дорогам четвертої категорії - 63 відсотки. Прогнозна інтенсивність руху транспортних засобів платними дорогами недостатня для залучення приватних інвестицій без гарантій держави, що створює ризики перевитрат бюджетних коштів на компенсацію інвесторам.

Зазначене свідчить про низький рівень конкурентоспроможності вітчизняних автомобільних доріг і зменшення обсягу приватних інвестицій;

третій, оптимальний - фінансування дорожнього господарства за рахунок бюджетних коштів, інших джерел (залучених коштів міжнародних фінансових організацій, кредитів під державну гарантію та коштів інвесторів, залучення концесіонерів).

Перевагами такого варіанта є формування стабільних джерел фінансування дорожнього господарства, запровадження механізму державно-приватного партнерства, залучення концесіонерів, покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг.

Разом з тим починаючи з 2013 року буде продовжена робота із залучення інших додаткових джерел фінансування для будівництва та експлуатації автомобільних доріг на умовах державно-приватного партнерства (концесії), зокрема розроблення конкурсної документації на найбільш капіталоємні об’єкти (Краковець - Львів - Броди - Рівне, Щербаківка - Харків - Новомосковськ - Дніпропетровськ - Запоріжжя - Сімферополь, Ульянівка - Миколаїв - Херсон - Красноперекопськ - Сімферополь, перша черга великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва від автомобільної дороги Київ - Знам’янка до автомобільної дороги Київ - Чернігів - Нові Яриловичі з мостовим переходом через р. Дніпро, Одеса - Рені на ділянці Одеса - Монаші з мостовим переходом через Дністровський лиман), проведення концесійних конкурсів тощо.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Програмою передбачається будівництво, реконструкція, ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування згідно із стандартами, приведеними у відповідність із сучасними стандартами якості дорожньо-будівельних робіт, з використанням новітніх технологій на основі високоякісних бітумів (у тому числі гумо-бітумних сумішей) та інших дорожньо-будівельних матеріалів вітчизняного виробництва, влаштування дорожнього покриття на основі цементобетону, підвищення ефективності інноваційної та науково-технічної діяльності, інформаційне забезпечення дорожньої галузі.

Для проведення дорожньо-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування необхідні такі основні матеріально-технічні ресурси:

бітум - 4638,7 тис. тонн;

залізобетон - 1906,9 тис. куб. метрів;

щебінь природний - 126406,9 тис. куб. метрів;

асфальтобетон - 74781,2 тис. тонн;

цемент - 1950 тис. тонн;

бензин - 430729 тис. літрів;

дизельне пальне - 2494053,4 тис. літрів;

електроенергія - 1303949,1 тис. кВт•год.

Продовжується робота з реформування дорожньої галузі, а саме з 1 січня 2014 р. передбачається передача автомобільних доріг загального користування місцевого значення із сфери управління Укравтодору до сфери управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської держадміністрацій.

Завдання і заходи Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування протяжністю 169,5 тис. кілометрів, що сприятиме ефективному функціонуванню існуючої мережі автомобільних доріг;

поступовий перехід на укладення довгострокових договорів (контрактів) щодо утримання автомобільних доріг загального користування за принципом забезпечення їх експлуатаційного стану відповідно до нормативно-правових актів, норм і стандартів, що сприятиме створенню конкурентного середовища на ринку послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг;

проведення ремонту понад 24 тис. кілометрів автомобільних доріг загального користування насамперед на підходах до великих міст, дорогах з найвищою інтенсивністю руху та під’їзних дорогах до територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

будівництво та реконструкцію 1,5 тис. кілометрів автомобільних доріг загального користування згідно із стандартами, приведеними у відповідність із сучасними стандартами якості будівництва та реконструкції автомобільних доріг, з відповідною дорожньою інфраструктурою насамперед за напрямками міжнародних транспортних коридорів;

організувати виконання дорожньо-будівельних робіт згідно з міжнародними стандартами “ФІДІК” щодо проектування, будівництва та прийняття в експлуатацію доріг, що сприятиме удосконаленню механізму здійснення контролю за якістю виконання зазначених робіт, а також залученню до здійснення контролю Укртрансінспекції;

будівництво обходів населених пунктів загальною протяжністю 148,5 кілометра;

влаштування під’їздів з твердим покриттям до 94 сільських населених пунктів;

підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

поступовий перехід до нормативного фінансування дорожньої галузі відповідно до науково-обґрунтованих державним підприємством “Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна” обсягів дорожньо-будівельних робіт;

облаштування шляхів міграції тварин для їх збереження, формування екомережі та забезпечення дотримання режиму охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

безперешкодний доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів дорожньої інфраструктури (у тому числі шляхом здійснення заходів щодо пониження бортового каменю на автомобільних дорогах (краю проїзної частини, укріпленої смуги узбіччя) в місцях перетину пішохідних шляхів (тротуарів), встановлення бортового каменю на зупинках на рівні підлоги транспортного засобу загального користування та звукових сигналів на світлофорах).

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансування Програми становить 214034,17 млн. гривень, зокрема з урахуванням погашення зобов’язань за кредитами 39253,08 млн. гривень, з них за рахунок коштів державного бюджету - 133582,03 млн. гривень, інших джерел - 80452,14 млн. гривень, у тому числі коштів міжнародних фінансових організацій - 18092,34 млн. гривень, кредитних коштів - 42359,8 млн. та коштів інвесторів - 20000 млн. гривень.

Обсяги фінансування Програми визначаються щороку під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням його можливостей.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2012 р. № 719.

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 696.

3. Державний замовник - координатор - Мінінфраструктури.

4. Державний замовник - Укравтодор.

5. Керівник Програми - перший заступник Міністра інфраструктури.

6. Виконавці заходів Програми - Мінінфраструктури, Укравтодор, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації.

7. Строк виконання - 2013-2018 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Державний бюджет у тому числі:

133582,03

13548,14

14653,78

24139,23

26020,38

26891,1

28329,4

спеціальний фонд

94328,95

13548,14

14653,78

15342,22

16109,41

16914,8

17760,6

загальний фонд

39253,088797,01

9910,97

9976,3

10568,8

Інші джерела у тому числі:

80452,14

15425,57

17553,86

10094,33

13383,28

13095,1

10900

кредитні кошти

42359,8

12275,5

14084,3

4000

4000

4000

4000

кошти міжнародних фінансових організацій

18092,34

3150,07

3469,56

3094,33

4383,28

3095,1

900

кошти інвесторів

200003000

5000

6000

6000

Разом

214034,17

28973,71

32207,64

34233,56

39403,66

39986,2

39229,4
Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

I. Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування

1. Будівництво та реконструкція автомобільних доріг державного значення

кілометрів
1) будівництво та реконструкція таких автомобільних доріг державного значення:

Укравтодор

1,5

1,5


М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (на Гомель) (Київська, Чернігівська області)

державний бюджет
кредитні кошти

15

15


разом

15

15


126,1

9,5

91,9

24,7
М-03 Київ - Харків - Довжанський (на Ростов-на-Дону) (Донецька, Полтавська, Харківська області)

державний бюджет

525,22

13,12

404,67

100,88

6,55кредитні кошти (у тому числі співфінансування у 2013 році)

396,8

313,8

83

кошти міжнародних фінансових організацій

3393,6

1314,26

1541,11

505,47

32,76разом

4315,62

1641,18

2028,78

606,35

39,3192,9

19,8

17,8

11,2

17,1

15

12

М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине (на Волгоград через Дніпропетровськ, Донецьк) (Дніпропетровська, Донецька, Луганська області)

державний бюджет

1036,12

15,4

233

200

150

100

337,72

кредитні кошти

3212,85

978,9

500

300

622,24

509,71

302

разом

4248,97

994,3

733

500

772,24

609,71

639,72
М-05 Київ - Одеса (Київська, Черкаська області)

державний бюджет
кредитні кошти

45

5


10


30


разом

45

5


10


30


10,4

5,4

5

М-06 Київ - Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачеве, Ужгород) (Київська, Закарпатська області)

державний бюджет

30

30


кредитні кошти

214,9

93,8

121,1

разом

244,9

123,8

121,1

кілометрів

10,7

0,5

4,1

3,42,7

М-07 Київ - Ковель - Ягодин (на Люблін) (Волинська область)

Укравтодор

державний бюджет
кредитні кошти

190,12

15,5

48,9

42,3


45,42

38

разом

190,12

15,5

48,9

42,3


45,42

38

0,5


0,5

М-10 Львів - Краковець (на Краків) (Львівська область)

державний бюджет
кредитні кошти

18

5

13

разом

18

5

13

26,28

12,6

4,5

5

1,08


3,1

М-12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка (через Вінницю) (Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська області)

державний бюджет

56,21

13,61


42,6
кредитні кошти

232,2

68

46,2

29,4

38,6

50

разом

288,41

81,61

46,2

42,6

29,4

38,6

50

20,9

3,9


5,511,5

М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на Таганрог) (Одеська, Миколаївська, Херсонська області)

державний бюджет

140

1030

40

60

кредитні кошти

470,2

113,9321

35,3


разом

610,2

123,9351

75,3

60

3,9

3,9


М-17 Херсон - Джанкой - Феодосія - Керч (Херсонська область, Автономна Республіка Крим)

державний бюджет
кредитні кошти

150
50

100


разом

150
50

100


4


4

М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта (Херсонська область, Автономна Республіка Крим)

державний бюджет
кредитні кошти

130
20

30

80

разом

130
20

30

80

4,1


4,1

М-21 Житомир - Могилів-Подільський (через Вінницю) (Вінницька, Житомирська області)

державний бюджет
кредитні кошти

135

50

85

разом

135

50

85

6


6

автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі

державний бюджет

525

225

300

кредитні кошти

975

775

200

разом

1500

1000

500

кілометрів
мостовий перехід через р. Дніпро у м. Черкасах

Укравтодор

державний бюджет
кредитні кошти

239,15
10

40

189,15

разом

239,15
10

40

189,15

2,5


2,5

Н-02 Львів - Тернопіль (Львівська область)

державний бюджет
кредитні кошти

130

50

80

разом

130

50

80

4,49
1,09

2,7

0,7

Н-03 Житомир - Чернівці (Житомирська, Хмельницька, Чернівецька області)

державний бюджет
кредитні кошти

82
20

50

12

разом

82
20

50

12

0,4

0,4


М-27 Одеса - Іллічівськ (Одеська область)

державний бюджет
кредитні кошти

52,3
7,5

44,8


разом

52,3
7,5

44,8


4,9

0,8

4,1

Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на Курськ) (Київська, Сумська області)

державний бюджет
кредитні кошти

155
50

50

55

разом

155
50

50

55

0,8

0,8


Н-09 Мукачеве - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів (Івано-Франківська область)

державний бюджет
кредитні кошти

79
5

74


разом

79
5

74


11,76
1,56

4,2

6

Н-11 Дніпропетровськ - Миколаїв (через Кривий Ріг) (Дніпропетровська область)

державний бюджет
кредитні кошти

185
49

50

86

разом

185
49

50

86

1,5


1,5

Н-12 Суми - Полтава (Сумська область)

державний бюджет
кредитні кошти

60


60

разом

60


60

7,2

4,2

3

Н-14 Олександрівка - Кіровоград - Миколаїв (Кіровоградська, Миколаївська області)

державний бюджет

1010
кредитні кошти

178,9

8,4

7,1

24,4

10

32

97

разом

188,9

8,4

7,1

34,4

10

32

97

кілометрів

4

2

2

Н-17 Львів - Радехів - Луцьк (Волинська, Львівська області)

Укравтодор

державний бюджет
кредитні кошти

130

50

80

разом

130

50

80

9,9

0,9
4,5

4,5

Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне (Волинська, Рівненська області)

державний бюджет

2,89

2,89


кредитні кошти

180,9

2,913

75

90

разом

183,79

5,7913

75

90

11,6

6

5,6

Р-52 Дніпропетровськ - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка

державний бюджет

293,5

79

214,5

кредитні кошти

301
50

91

160

разом

594,5
50

170

374,5

7,8


7,8

Т-05-07 Донецьк - Харцизьк - Амвросіївка - контрольно-пропускний пункт "Успенка"

державний бюджет
кредитні кошти

255

5312

70

120

разом

255

5312

70

120

163,4

84,4

79

Краковець - Львів - Броди - Рівне (Львівська, Рівненська області)

державний бюджет
інші джерела (кошти інвесторів)

82001400

2200

2900

1700

разом

82001400

2200

2900

1700

49


49

Щербаківка - Харків - Новомосковськ протяжністю 209 кілометрів, у тому числі будівництво ділянки Щербаківка - Харків (49 кілометрів) та ремонт ділянки Харків - Новомосковськ (160 кілометрів)

державний бюджет
інші джерела (кошти інвесторів)

39001100

600

900

1300

разом

39001100

600

900

1300

74,6


74,6

перша черга великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва від автомобільної дороги Київ - Знам'янка до автомобільної дороги Київ - Чернігів - Нові Яриловичі з мостовим переходом через р. Дніпро (Київська область)

державний бюджет
інші джерела (кошти інвесторів)

7900500

2200

2200

3000

разом

7900500

2200

2200

3000

кілометрів

98

10,5

8,7

16,2

19,2

22,4

21

інших автомобільних доріг відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України переліків об'єктів

Укравтодор

державний бюджет

743,65

17,65

196

530
кредитні кошти

4550,65

76,62

50

967,4

1487,61

1019,92

949,1

разом

5294,3

94,27

246

1497,4

1487,61

1019,92

949,1

Разом за завданням 1

-"-

759,13

64,6

138,5

66

40,03

151,3

298,7


-"-


39520,16

4166,75

3744,08

5733,05

7976,06

8754,75

9145,47

у тому числі

державний бюджет

3362,59

327,67

1133,67

883,48

186,55

219

612,22

у тому числі співфінансування

425,22

13,12

304,67

100,88

6,55кошти міжнародних фінансових організацій

3393,6

1314,26

1541,11

505,47

32,76кредитні кошти

12763,97

2524,82

1069,3

1344,1

2756,75

2535,75

2533,25

у тому числі співфінансування

100

100


інші джерела (кошти інвесторів)

200003000

5000

6000

6000

2. Будівництво та реконструкція обходів населених пунктів

-"-
1) будівництво та реконструкція:

Укравтодор

25,9

16,7

4,5

4,7
обходу м. Донецька (четверта черга)

державний бюджет

817,96

47,96

245

525
кредитні кошти

1208,5

658,5

125

425
разом

2026,46

706,46

370

950
33,6

7,1

26,5

обходу м. Дніпропетровська

державний бюджет

860,16

179,4

91

293,5

46,26

250


кредитні кошти

1439

453,8

110,96

60,24

150

246

418

разом

2299,16

633,2

201,96

353,74

196,26

496

418

6,92,34,6

обходу м. Сімферополя

державний бюджет
кредитні кошти

466,75

65

50,4

71,2

80

100,15

100

разом

466,75

65

50,4

71,2

80

100,15

100

7,1

7,1


обходу м. Луганська

державний бюджет
кредитні кошти

170
70

100


разом

170
70

100


кілометрів

22,110

12,1обходу м. Житомира

Укравтодор

державний бюджет

245,85142,6

103,25кошти міжнародних фінансових організацій

1228,91712,69

516,22разом

1474,76855,29

619,475,6


5,6

обходу м. Севастополя

державний бюджет
кредитні кошти

136,2

70

66,2

разом

136,2

70

66,2
обходу м. Кагарлика (Київська область)

державний бюджет
кредитні кошти

185
35

50

100

разом

185
35

50

100

9,8

7,1

2,7

обходу м. Білопілля (Сумська область)

державний бюджет
кредитні кошти

144,830

40

44,8

30

разом

144,830

40

44,8

30

6,3


6,3

обходу м. Рені (Одеська область)

державний бюджет

155,4

37

118,4

кредитні кошти
разом

155,4

37

118,4

14,8


14,8

обходу м. Берегового, с. Астей Берегівського району (Закарпатська область)

державний бюджет

104,2

0,2

104

кредитні кошти

150


150

разом

254,2

0,2

254

5


5

обходу м. Дунаївців (Хмельницька область)

державний бюджет

63,05

14,75

48,3

кредитні кошти
разом

63,05

14,75

48,3

5

5


обходу м. Мелітополя (Запорізька область)

державний бюджет
кредитні кошти

114,540

10

64,5


разом

114,540

10

64,5


6,4

6,4


обходу м. Заболотова (Івано-Франківська область)

державний бюджет
кредитні кошти

57,8
37,8

20


разом

57,8
37,8

20


Разом за завданням 2

кілометрів

148,5

23,8

36,2

17

12,1

25,6

33,8


Укравтодор


7548,08

1526,61

1109,26

2300,23

1088,53

875,45

648

у тому числі

державний бюджет

2246,62

279,31

606,7

961,1

149,51

250


у тому числі співфінансування

245,85142,6

103,25кошти міжнародних фінансових організацій

1228,91712,69

516,22кредитні кошти

4072,55

1247,3

502,56

626,44

422,8

625,45

648

3. Будівництво та реконструкція автомобільних доріг місцевого значення

1) будівництво та реконструкція автомобільних доріг місцевого значення в:

-"-

-"-

7,4


2,5


1,4

2

1,5

Автономній Республіці Крим

державний бюджет

233,4


70


36,4

55

72

кредитні кошти

68,6

68,6


разом

302

68,6

70


36,4

55

72

7,8
2,4

2,9

2,5

Вінницькій області

державний бюджет

203,6
62,5

72,5

68,6

кредитні кошти
разом

203,6
62,5

72,5

68,6

10,2
1,4

7,3

1,5

Волинській області

державний бюджет

130,9
39,1

43,3

48,5

кредитні кошти
разом

130,9
39,1

43,3

48,5

6,3
2,2

2,4

1,7

Дніпропетровській області

державний бюджет

222,9
60,7

66

96,2

кредитні кошти
разом

222,9
60,7

66

96,2

11,94

2,8

3,1

2

Донецькій області

державний бюджет

327,160

75,1

91,4

100,6

кредитні кошти

0,5

0,5


разом

327,6

0,5


60

75,1

91,4

100,6

8,2


1,8


2,2

2,6

1,6

Житомирській області

державний бюджет

254,2


6


58,1

72,9

117,2

кредитні кошти
разом

254,2


6


58,1

72,9

117,2

кілометрів

3,72

0,5

0,7

0,5

Закарпатській області

Укравтодор

державний бюджет

86,9

0,2


18

13,5

19,3

35,9

кредитні кошти

1

1


разом

87,9

1,2


18

13,5

19,3

35,9

9,4


1,1

3

2,1

1,7

1,5

Запорізькій області

державний бюджет

204


11,7

5,5

56,7

48,1

82

кредитні кошти
разом

204


11,7

5,5

56,7

48,1

82

3,6


0,5


1

1

1,1

Івано-Франківській області

державний бюджет

96,5


11,2


27

28,9

29,4

кредитні кошти
разом

96,5


11,2


27

28,9

29,4

6,1
2,2

2,9

1

Київській області

державний бюджет

174,5
59,4

61,7

53,4

кредитні кошти
разом

174,5
59,4

61,7

53,4

11,46

6,362

1,6

1,5

Кіровоградській області

державний бюджет

199,38

29,3852,6

45,4

72

кредитні кошти

37,4

37,4


разом

236,78

66,7852,6

45,4

72

4,7
1,4

2

1,3

Луганській області

державний бюджет

159,2
37,8

55

66,4

кредитні кошти
разом

159,2
37,8

55

66,4

17,87

3,07

6,6


5

2,1

1,1

Львівській області

державний бюджет

261,33

25,53

28,3

20

47,6

59,1

80,8

кредитні кошти

6,37

6,37


разом

267,7

31,9

28,3

20

47,6

59,1

80,8

3,4


0,1


1,1

1,6

0,6

Миколаївській області

державний бюджет

136,6


11,1


29,7

44

51,8

кредитні кошти
разом

136,6


11,1


29,7

44

51,8

9,74,5

2,3

2,3

0,6

Одеській області

державний бюджет

180,6217,1

63,5

63,22

36,8

кредитні кошти
разом

180,6217,1

63,5

63,22

36,8

кілометрів

7,4
2,6

3

1,8

Полтавській області

Укравтодор

державний бюджет

225,5
70,2

67,5

87,8

кредитні кошти
разом

225,5
70,2

67,5

87,8

4,2
1,7

1,3

1,2

Рівненській області

державний бюджет

136,6
45,9

37,1

53,6

кредитні кошти
разом

136,6
45,9

37,1

53,6

7,5


1,7


2,2

2,1

1,5

Сумській області

державний бюджет

232,7


22,1


60,8

57,8

92

кредитні кошти
разом

232,7


22,1


60,8

57,8

92

3,6
1,3

1,3

1

Тернопільській області

державний бюджет

128
33,8

35,8

58,4

кредитні кошти
разом

128
33,8

35,8

58,4

13,66

4,363,8

3,7

1,8

Харківській області

державний бюджет

306,1
102,6

103,1

100,4

кредитні кошти

8,37

8,37


разом

314,47

8,37102,6

103,1

100,4

16,18

0,88

11,2


1,2

1,3

1,6

Херсонській області

державний бюджет

175,43

11,23

26,3


33,8

35,7

68,4

кредитні кошти
разом

175,43

11,23

26,3

33,8

35,7

68,4

11,8


4,1

2,2

1,8

2,2

1,5

Хмельницькій області

державний бюджет

210,6


8,4

19,8

49,9

60,5

72

кредитні кошти
разом

210,6


8,4

19,8

49,9

60,5

72

4,8
2,3

1,8

0,7

Черкаській області

державний бюджет

160
60,9

49,5

49,6

кредитні кошти
разом

160
60,9

49,5

49,6

7,92

3,62

2,6


0,6

0,6

0,5

Чернівецькій області

державний бюджет

49,6


2,9


14,8

16,5

15,4

кредитні кошти

9,09

9,09


разом

58,69

9,09

2,9


14,8

16,5

15,4

5,5
2

2,5

1

Чернігівській області

державний бюджет

162,7
54

68,7

40

кредитні кошти
разом

162,7
54

68,7

40

кілометрів

0,3
0,1


0,2

м. Севастополі

Укравтодор

державний бюджет

8,5
2,5

2,5

3,5

кредитні кошти
разом

8,5
2,5

2,5

3,5

Разом за завданням 3

-"-

204,59

18,29

32,2

15,7

49,6

56

32,8
4798,19

197,67

198

140,4

1248,9

1360,52

1652,7

у тому числі

державний бюджет

4666,86

66,34

198

140,4

1248,9

1360,52

1652,7

кредитні кошти

131,33

131,33


4. Відновлення автомобільних доріг та штучних споруд, що постраждали від повені в 2008 і 2010 роках

кілометрів

у тому числі автомобільних доріг:

18,87

0,5

0,97

7,4

101) відновлення автомобільних доріг та штучних споруд, що постраждали від повені в 2008 і 2010 роках у Івано-Франківській області, зокрема автомобільних доріг:

-"-

державний бюджет

331,7

4,4

97,6

63

166,7кредитні кошти

171

4,5


110,7

1

54,8


разом

502,7

8,9

97,6

173,7

167,7

54,8


державного значення

13,9

0,3

0,5

4

9,1державного значення

державний бюджет

258,6

4,4

58,5

29

166,7кредитні кошти

90,7

4,5


86,2
разом

349,3


58,5

115,2

166,7місцевого значення

4,97

0,2

0,47

3,4

0,9місцевого значення

державний бюджет

73,1


39,1

34
кредитні кошти

80,324,5

1

54,8


разом

153,4


39,1

58,5

1кілометрів

у тому числі автомобільних доріг:

12,6

3,2

0,6

4,8

42) відновлення автомобільних доріг та штучних споруд, що постраждали від повені в 2008 і 2010 роках у Чернівецькій області, зокрема автомобільних доріг:

-"-

державний бюджет

296,68

20

6,6

129,4

140,68кредитні кошти

24,35

24,35


разом

321,03

44,35

6,6

129,4

140,68державного значення

5


0,6

3,1

1,3державного значення

державний бюджет

162,18

20

6,6

69,2

66,38кредитні кошти

24,35

24,35


разом

186,53

44,35

6,6

69,2

66,38місцевого значення

7,6

3,2


1,7

2,7місцевого значення

державний бюджет

134,560,2

74,3кредитні кошти
разом

134,560,2

74,3кілометрів

у тому числі автомобільних доріг:

4,54,5

1,33) відновлення автомобільних доріг та штучних споруд, що постраждали від повені в 2008 і 2010 роках у Львівській області, зокрема автомобільних доріг:

Укравтодор

державний бюджет

75,4649

26,46кредитні кошти
разом

75,4649

26,46державного значення

4,44,4
державного значення

державний бюджет

72,1647,7

24,46кредитні кошти
разом

72,1647,7

24,46місцевого значення

0,10,1
місцевого значення

державний бюджет

3,31,3

2кредитні кошти
разом

3,31,3

2кілометрів

у тому числі автомобільних доріг:

8,41

1,6

3,3

3,51
4) відновлення автомобільних доріг та штучних споруд, що постраждали від повені у 2008 і 2010 роках у Закарпатській області, зокрема автомобільних доріг:

-"-

державний бюджет

97,7


36,8

42

18,9кредитні кошти

1разом

98,7


36,8

42

19,9державного значення

3,2

1,1


2,1
державного значення

державний бюджет

60,5


36,8

23,7
кредитні кошти

1
1разом

61,5


36,8

23,7

1місцевого значення

5,21

0,5

3,3

1,41
місцевого значення

державний бюджет

37,218,3

18,9кредитні кошти
разом

37,218,3

18,9Разом за завданням 4

кілометрів

44,38

5,3

4,87

20,21

15,3


997,89

53,25

141

394,1

354,74

54,8


у тому числі

-"-

державний бюджет

801,54

24,4

141

283,4

352,74кредитні кошти

196,35

28,85


110,7

2

54,8


5. Влаштування під'їздів до сільських населених пунктів

-"-

389


90,7

49,7

80

70

98,6

1) влаштування під'їздів до 94 сільських населених пунктів

-"-

державний бюджет

1727,9


299,3

298,2

248

363

519,4

кредитні кошти

9,31

9,31


разом

1737,21

9,31

299,3

298,2

248

363

519,4

6. Проведення проектно- вишукувальних робіт

1) розроблення проектно-кошторисної документації щодо виконання дорожньо-будівельних робіт, зокрема на автомобільних дорогах:

Укравтодор

державного значення

кредитні кошти

930,5

153,5

202

198

145,25

125

106,75

державний бюджет

5

5


місцевого значення

-"-

292,8

25,8

34

45

53

65

70

разом

1228,3

184,3

236

243

198,25

190

176,75

Разом за розділом I

кілометрів

1545,6

111,99

302,47

168,61

197,03

302,9

463,9


-"-


55820,52

6128,58

5727,64

9108,98

11114,48

11598,52

12142,32

у тому числі

державний бюджет

12810,51

702,72

2378,67

2566,58

2185,7

2192,52

2784,32

у тому числі співфінансування

671,07

13,12

304,67

243,48

109,8кошти міжнародних фінансових організацій

4622,51

1314,26

1541,11

1218,16

548,98кредитні кошти

18387,5

4111,6

1807,86

2324,24

3379,8

3406

3358

у тому числі співфінансування

100

100


інші джерела (кошти інвесторів)

200003000

5000

6000

6000

II. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування

7. Капітальний ремонт автомобільних доріг державного значення

-"-
1) капітальний ремонт таких автомобільних доріг державного значення:

-"-

79,3


79,3

М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (на Гомель) (Київська, Чернігівська області)

державний бюджет

287,29

35,09

100

152,2
кредитні кошти
кошти міжнародних фінансових організацій

1558,2

281,4

511,6

765,2
разом

1845,49

316,49

611,6

917,4
кілометрів

173

5646,8

35,1

35,1

М-03 Київ - Харків - Довжанський (на Ростов-на-Дону) (Київська, Полтавська, Харківська, Донецька, Луганська області)

Укравтодор

державний бюджет

1031,4

23,4336

504

168

кредитні кошти (співфінансування)

100

100


кошти міжнародних фінансових організацій

5349,29

309,291680

2520

840

разом

6480,69

432,692016

3024

1008

63,1
12,6

25,75

24,75

М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине (на Волгоград через Дніпропетровськ, Донецьк) (Кіровоградська, Дніпропетровська, Луганська області)

державний бюджет

1208,76
310,88

450,88

447

кредитні кошти

13,3

13,3


разом

1222,06

13,3310,88

450,88

447

155,747

11,447


70,7

29,2

22,2

22,2

М-05 Київ - Одеса (Київська, Черкаська, Одеська області)

державний бюджет

766,31

68,71

123,5

94,3

352,8

115

12

кошти міжнародних фінансових організацій

3998,44

497,68

628,2

473,46

1764

575,1

60

кредитні кошти (у тому числі співфінансування)

399,65

199,65


200
разом

5164,4

766,04

751,7

767,76

2116,8

690,1

72
М-06 Київ - Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачеве, Ужгород)

державний бюджет

49

49


кредитні кошти (у тому числі співфінансування)

100

100


кошти міжнародних фінансових організацій

150,87

150,87


разом

299,87

299,87


кілометрів

6,5

6,5


М-07 Київ - Ковель - Ягодин (на Люблін) (Житомирська, Київська, Рівненська області)

Укравтодор

державний бюджет

95,82

94

1,82

кредитні кошти (у тому числі співфінансування)

103,03

103,03


кошти міжнародних фінансових організацій

276,87

267,77

9,1

разом

475,72

464,8

10,92

25,28

5,18

0,2

3,6

4,4

4

7,9

М-12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка (через Вінницю) (Вінницька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Хмельницька області)

державний бюджет

406,61

1,88

25

24

122,93

110

122,8

кредитні кошти

82,4

28,4

54

разом

489,01

30,28

79

24

122,93

110

122,8

10,4
10,4М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на Таганрог) (Одеська, Херсонська, Запорізька області)

державний бюджет

81,6
81,6кредитні кошти
разом

81,6
81,611,5

2

9,5

М-15 Одеса - Рені (на Бухарест) (Одеська область)

державний бюджет

170,7
38,7

67

65

кредитні кошти
разом

170,7
38,7

67

65

37,36

1,86

23,7

0,4

3,2

5,2

3

М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта (Дніпропетровська, Запорізька області)

державний бюджет

226,611,6

40

80

95

кредитні кошти

444,18

345,78

12,4


50


36

разом

670,78

345,78

12,4

11,6

90

80

131

15,9


15,9

М-19 Доманове (на Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на Бухарест) (Волинська, Рівненська, Чернівецька області)

державний бюджет

291


291

кредитні кошти
разом

291


291

кілометрів

7,6


7,6

М-21 Житомир - Могилів-Подільський (через Вінницю) (Вінницька, Житомирська області)

Укравтодор

державний бюджет

88,99,9

25

24

30

кредитні кошти
разом

88,99,9

25

24

30

2,8
0,3

0,5

2

М-22 Полтава - Олександрія (Полтавська, Кіровоградська області)

державний бюджет

42,9
6,4

6,5

30

кредитні кошти

14,76

7,36

7,4

разом

57,66

7,36

7,4


6,4

6,5

30

28,928,9
Н-01 Київ - Знам'янка (Київська область)

державний бюджет

84,86


50,06

34,8
кредитні кошти
кошти міжнародних фінансових організацій

429,2


250

179,2
разом

514,06


300,06

214
2,8


2,8

Н-02 Львів - Тернопіль (Львівська область)

державний бюджет
кредитні кошти

20,4


20,4

разом

20,4


20,4

6,7


0,23,5

3

Н-03 Житомир - Чернівці (Хмельницька область)

державний бюджет

105,1
9,6

35,5

60

кредитні кошти

7,8


7,8

разом

112,9


7,8


9,6

35,5

60

40,4

8,3


3,7


10,4

18

Н-05 Красноперекопськ - Сімферополь (Автономна Республіка Крим)

державний бюджет

573,6883,7

89,98

100

300

кредитні кошти

23,23

23,23


разом

596,91

23,23


83,7

89,98

100

300

11,7

0,4

2,4

3,25,7

Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на Курськ) (Київська, Чернігівська, Сумська області)

державний бюджет

200,135,5

14,6

50

100

кредитні кошти

28,47

6,07

22,4

разом

228,57

6,07

22,4

35,5

14,6

50

100

23,6

5,2
6,2

12,2

Н-08 Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя (через Кременчук) (Київська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька області)

державний бюджет

350

100

250

кредитні кошти

15,45

15,45


разом

365,45

15,45
100

250

кілометрів

12,6
6,3

5

1,3

Н-09 Мукачеве - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів (Івано-Франківська, Закарпатська області)

Укравтодор

державний бюджет

202,314,8

26,5

61

100

кредитні кошти

5,36

5,36


разом

207,66

5,36


14,8

26,5

61

100

7,41,4


3

3

Н-10 Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига (на Кишинів) (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області)

державний бюджет

119,721,4


40

58,3

кредитні кошти
разом

119,721,4


40

58,3

12,2


12,2

Н-11 Дніпропетровськ - Миколаїв (через Кривий Ріг) (Дніпропетровська, Миколаївська області)

державний бюджет

200
50

50

100

кредитні кошти
разом

200
50

50

100

11
1,2

2

7,8

Н-12 Суми - Полтава (Полтавська, Сумська області)

державний бюджет

173,210,4

23,9

38,9

100

кредитні кошти

20

20


разом

193,2

20


10,4

23,9

38,9

100

1,5
1,5Н-13 Львів - Самбір - Ужгород (Львівська, Закарпатська області)

державний бюджет

22,7
22,7кредитні кошти
разом

22,7
22,71,1

1,1


Н-14 Олександрівка - Кіровоград - Миколаїв (Кіровоградська, Миколаївська області)

державний бюджет

15,03

15,03


кредитні кошти

19,88

19,88


разом

34,91

34,91


8,9
8,9Н-15 Запоріжжя - Донецьк (Запорізька, Донецька області)

державний бюджет

150
150кредитні кошти
разом

150
1507
3,7

3,3


Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань (Черкаська область)

державний бюджет

110
60

50


кредитні кошти
разом

110
60

50


кілометрів

22,84,3

3,7

4,5

10,3

Н-17 Львів - Радехів - Луцьк (Львівська, Волинська області)

Укравтодор

державний бюджет

349,541,3

59

65,2

184

кредитні кошти
разом

349,541,3

59

65,2

184

1,2
1,2Н-19 Ялта - Севастополь (м. Севастополь)

державний бюджет

10
10кредитні кошти
разом

10
109

3,1

5,9

Н-21 Старобільськ - Луганськ - Красний Луч - Макіївка - Донецьк

державний бюджет

150

50

100

кредитні кошти
разом

150

50

100

7,3


7,3

Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне (Волинська, Рівненська області)

державний бюджет

122,3
22,3

50

50

кредитні кошти
разом

122,3
22,3

50

50

6


6

Н-23 Кіровоград - Кривий Ріг - Запоріжжя (Дніпропетровська область)

державний бюджет

201
101

50

50

кредитні кошти
разом

201
101

50

50

36,336,3
Р-02 Київ - Іванків - Овруч

державний бюджет

41,8


16,4

25,4
кредитні кошти
кошти міжнародних фінансових організацій

220,6


93,3

127,3
разом

262,4


109,7

152,7
120,6

57,4

25

9,9

10,6

10,4

7,3

інших автомобільних доріг відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України переліків об'єктів

державний бюджет

773,69

49,68

80

110

184,01

200

150

кредитні кошти

512,78

283,18

159,6

70
разом

1286,47

332,86

239,6

180

184,01

200

150
2) проведення проектно- вишукувальних робіт на автомобільних дорогах державного значення

-"-

державний бюджет

408,19107,3

95,5

100,77

104,62

кредитні кошти

129,73

22,83

106,9

разом

537,92

22,83

106,9

107,3

95,5

100,77

104,62

Разом за завданням 7

кілометрів

967,48

153,378

133,6

162,4

156,2

146,15

215,75


Укравтодор


22834,03

2837,42

2279,88

2591,76

5727,4

5493,85

3903,72

у тому числі

державний бюджет

9110,03

336,78

396,78

776,6

2233,4

2398,75

2967,72

у тому числі співфінансування

2340,5

254,22

291,78

306,7

688,8

619

180

кредитні кошти

1940,4

1293,5

390,9

270

50


36

у тому числі співфінансування

250

250


кошти міжнародних фінансових організацій

11983,47

1507,01

1492,2

1545,16

3444

3095,1

900

8. Капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого значення

-"-
1) капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого значення в:

-"-

50

2

10

6,2

8,9

11,7

11,2

Автономній Республіці Крим

державний бюджет

213,9


26,9

28,1

42,3

58,3

58,3

кредитні кошти

48,36

48,36


разом

262,26

48,36

26,9

28,1

42,3

58,3

58,3

56,59,2

13,3

17,4

16,6

Вінницькій області

державний бюджет

278,141,8

62,9

86,7

86,7

кредитні кошти
разом

278,141,8

62,9

86,7

86,7

33,75,5

7,9

10,4

9,9

Волинській області

державний бюджет

166,124,9

37,6

51,8

51,8

кредитні кошти
разом

166,124,9

37,6

51,8

51,8

68,65


15,85

8,6

12,4

16,3

15,5

Дніпропетровській області

державний бюджет

324,8


65

39

58,8

81

81

кредитні кошти
разом

324,8


65

39

58,8

81

81

52,7


0,2

8,6

12,3

16,2

15,4

Донецькій області

державний бюджет

264,5


6,1

38,8

58,4

80,6

80,6

кредитні кошти

6,15

6,15


разом

270,65

6,15

6,1

38,8

58,4

80,6

80,6

68,13

7,23

8,4

8,6

12,3

16,2

15,4

Житомирській області

державний бюджет

296,9


38,1

38,9

58,5

80,7

80,7

кредитні кошти

17,21

17,21


разом

314,11

17,21

38,1

38,9

58,5

80,7

80,7

кілометрів

24


4,7

3,2

4,5

5,9

5,7

Закарпатській області

Укравтодор

державний бюджет

111,3


16,7

14,2

21,4

29,5

29,5

кредитні кошти
разом

111,3


16,7

14,2

21,4