Про Міністерство економіки України
Указ Президента України від 20.04.2005677/2005
Документ 677/2005, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.05.2005, підстава - 775/2005

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Міністерство економіки України
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 775/2005 ( 775/2005 ) від 12.05.2005 )

З метою вдосконалення системи органів виконавчої влади, що
беруть участь у формуванні і здійснюють реалізацію державної
політики у сфері економіки, та відповідно до пункту 15 частини
першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Перейменувати Міністерство економіки та з питань
європейської інтеграції України у Міністерство економіки України.

( Статтю 2 виключено на підставі Указу Президента N 775/2005
( 775/2005 ) від 12.05.2005 )

( Статтю 3 виключено на підставі Указу Президента N 775/2005
( 775/2005 ) від 12.05.2005 )

4. Запровадити спрямування і координацію Міністром економіки
України діяльності Державного комітету України з державного
матеріального резерву шляхом:
формування державної політики у відповідній сфері та
здійснення контролю за її реалізацією;
внесення на розгляд Кабінету Міністрів України розроблених
Комітетом проектів нормативно-правових актів та погодження
проектів його нормативно-правових актів;
визначення порядку обміну інформацією між Міністерством
економіки України та Комітетом;
затвердження структури Комітету;
внесення пропозицій Прем'єр-міністрові України щодо
призначення на посади та звільнення з посад Президентом України
керівників Комітету.
5. Кабінету Міністрів України:

( Абзац другий статті 5 виключено на підставі Указу
Президента N 775/2005 ( 775/2005 ) від 12.05.2005 )

( Абзац третій статті 5 виключено на підставі Указу
Президента N 775/2005 ( 775/2005 ) від 12.05.2005 )

визначити граничну чисельність працівників Міністерства
економіки України;
подати в установленому порядку пропозиції щодо приведення
актів Президента України у відповідність із цим Указом;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 квітня 2005 року
N 677/2005вгору