Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. N 523
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002666
Документ 666-2002-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2012, підстава - 1210-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 травня 2002 р. N 666
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1210 ( 1210-2011-п ) від 23.11.2011 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 30 травня 1997 р. N 523

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити пункт 1 Порядку обчислення пенсій по
інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і
пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської
катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 30 травня 1997 р. N 523 ( 523-97-п ) (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 23, с. 80), після абзацу третього абзацами
такого змісту:
"Якщо особа пропрацювала у зоні відчуження на промисловому
майданчику Чорнобильської АЕС не менше ніж 12 місяців у період з
26 квітня 1986 р. до 1 серпня 1987 р., за її бажанням пенсія може
обчислюватися із заробітку за будь-який повний календарний місяць
роботи в цій зоні.
Якщо особа пропрацювала у зоні відчуження на промисловому
майданчику Чорнобильської АЕС не менше ніж 12 місяців у період з
26 квітня 1986 р. до 1 серпня 1987 р. і виводилася із зони
Чорнобильської АЕС за медичними показниками у зв'язку з
переопроміненням, за її бажанням пенсія може обчислюватися із
заробітку за будь-який повний календарний місяць роботи на
промисловому майданчику Чорнобильської АЕС".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати
відповідно абзацами шостим - тринадцятим.
2. Міністерству праці та соціальної політики і Пенсійному
фонду здійснити перерахунки пенсій згідно із змінами, внесеними
цією постановою.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33вгору