Документ 662-XIV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.05.1999
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.06.1999. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Конвенції про
міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори,
що перебувають під загрозою зникнення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 28, ст.232 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої
фауни і флори ( 995_129 ), що перебувають під загрозою зникнення,
підписаної 3 березня 1973 року в м. Вашингтоні.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 14 травня 1999 року
N 662-XIVвгору