Про освоєння з 1992 року виробництва тролейбусів типу ПМЗ-ТІ
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.02.199266-р
Документ 66-92-р, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.08.2005, підстава - 832-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 3 лютого 1992 р. N 66-р
Київ
( Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ
N 832 ( 832-2005-п ) від 31.08.2005 )

З метою забезпечення потреби комунального господарства
України в тролейбусах:
1. Прийняти пропозицію Держжитлокомунгоспу України, ВО
"Південний машинобудівний завод", КБ "Південе" та інших
підприємств і організацій про освоєння виробництва починаючи з
1992 року тролейбусів типу ПМЗ-ТІ, а також виконання в 1992 -
1995 роках комплексу науково-дослідних і конструкторських робіт по
створенню нових конкурентноспроможних тролейбусів в обсягах і по
роках згідно з додатком N 1.
Визначити Держжитлокомунгосп України генеральним замовником,
КБ "Південне" - головним розробником конструкторської документації
і ВО "Південний машинобудівний завод" - головним виготовлювачем
тролейбусів, а основними співвиконавцями робіт по розробці і
виготовленню вузлів і агрегатів до тролейбусів - підприємства й
організації згідно з додатком N 2.
2. Виділити Держжитлокомунгоспу України на 1992 рік для
освоєння виробництва тролейбусів типу ПМЗ-ТІ та створення нових
тролейбусів 135 млн. карбованців.
Держоборонпроммашу України профінансувати зазначені витрати
за рахунок коштів, які передбачаються на проведення робіт по
конверсії.
Мінфіну, Мінекономіки і Держоборонпроммашу України
передбачити виділення на 1993 - 1995 роки асигнувань з бюджету та
валютних коштів для проведення науково-дослідних і
конструкторських робіт та організації виробництва нових
тролейбусів в обсягах, необхідних для прискорення виконання всього
комплексу робіт.
3. Держжитлокомунгоспу України, ВО "Південний машинобудівний
завод" і КБ "Південне" разом з основними співвиконавцями в
двомісячний строк підготувати і подати Кабінету Міністрів України
розгорнуту програму створення нових тролейбусів.
4. Мінекономіки України включати починаючи з 1992 року до
державного замовлення завдання по виготовленню тролейбусів у ВО
"Південний машинобудівний завод", а також передбачити виділення
матеріальних ресурсів заводам-виготовлювачам комплектуючих вузлів
і агрегатів до тролейбусів.
5. Держоборонпроммашу, Мінекономіки і МЗЗ України до
організації в республіці виробництва комплектуючих вузлів і
агрегатів до тролейбусів забезпечити їх закупівлю за кордоном в
обсягах і по роках згідно з додатком N 3.
6. Мінфіну разом з Національним банком України розглянути
питання про пільгове кредитування програми створення нових
тролейбусів з погашенням кредитів починаючи з 1997 року.
7. Взяти до відома, що відповідно до Програми надзвичайних
заходів щодо стабілізації економіки України та виходу її з
кризового стану прибуток, одержаний у 1992-1993 роках ВО
"Південний машинобудівний завод", КБ "Південне" та
підприємствами-суміжниками від виробництва тролейбусів,
комплектуючих вузлів і агрегатів до них, звільняється від
оподаткування в частині платежів, що зараховуються до
республіканського бюджету.

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН
Інд. 30
Додаток N 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 1992 р. N 66-р
ЗАВДАННЯ
ВО "Південний машинобудівний завод" по виготовленню
тролейбусів у 1992 - 2000 роках
(штук)
------------------------------------------------------------------ | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | рік | рік | рік | рік | рік | рік ------------------------------------------------------------------
Всього 50 250 500 750 1000 1000
в тому числі:
ПМЗ-ТІ * 50 250 490 700 850 -
нові ** - - 10 50 150 1000

------------------------- * Виробництво припиняється з 1997 року.
** Виробництво в 2000 році нових тролейбусів
становитиме 2000 штук на рік.

Державний секретар
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА

Додаток N 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 1992 р. N 66-р
ПЕРЕЛІК
підприємств і організацій, залучених до розробки
і виготовлення вузлів і агрегатів до тролейбусів
------------------------------------------------------------------ Підприємства та організації | Види робіт ------------------------------------------------------------------
Науково-дослідний і розробка технічних вимог до
конструкторсько-технологічний тролейбуса
інститут міського господарства, проведення науково-дослідних
м. Київ робіт по обгрунтуванню
принципових рішень по основних
агрегатах і системах тролейбуса
Український державний інститут розробка пропозицій щодо
автобусо-, тролейбусобудування уніфікації кузова та інших
"Укравтобуспром" елементів конструкції
тролейбуса
Київський завод електротранспорту участь у розробці
конструкторської документації,
виготовленні агрегатів та
вузлів до тролейбуса
Турбомеханічний завод, м. Полтава розробка конструкції та серійне
виготовлення компресорів
Кременчуцький колісний завод, виготовлення колісних дисків
Полтавська область і приставочних кілець
Херсонський завод карданних валів виготовлення карданних валів
ВО "Автоскло", м. Костянтинівка, виробництво скла для тролейбуса
Донецька область
ВО "Білоцерківшина", м. Біла виготовлення покришок коліс
Церква Київської області тролейбуса
Синельниківський ресорний завод, виготовлення ресор тролейбуса
Дніпропетровська область
Орендне підприємство високоволь- виготовлення ізоляторів та
тних ізоляторів, м. Слов'янськ інших електротехнічних виробів
Донецької області
ВО "Дніпропетровський агрегатний виготовлення допоміжних
завод" електродвигунів
Сумський завод "Центроліт" виготовлення і поставка литва
із сірого чавуну
Куп'янський ливарний завод, виготовлення і поставка
Харківська область стального литва
СКБ Фастівського заводу електро- розробка електропідігрівачів
термічного обладнання, Київська для тролейбуса
область
Фастівський завод виготовлення
електротермічного обладнання, електропідігрівачів
Київська область
Акціонерне товариство "Електричні розробка та поставка силових
низьковольтні апарати та автоматів, контакторів і
системи", м. Харків запобіжників
Харківський електромеханічний розробка і серійне виготовлення
завод тягових електродвигунів,
силових автоматів та системи
управління тролейбусом *
Науково-дослідний інститут розробка і освоєння технології
еластомірних матеріалів та виготовлення з'єднувального
виробів пристрою та інших гумотехнічних
виробів
Завод гумотехнічних виробів, серійне виготовлення
м. Дніпропетровськ гумотехнічних виробів
Лозівський ковальсько-механічний виготовлення корпусу ведучого
завод, Харківська область моста тролейбуса
Полтавський автоагрегатний завод виготовлення елементів
автоматики системи гальмування
тролейбуса
Бердянський кабельний завод виготовлення і поставка
"Азовкабель", Запорізька область кабельних виробів
Білоцерківський завод гумотехніч- виготовлення неформових
них виробів, Київська область гумотехнічних виробів
Запорізький електроапаратний участь у виготовленні системи
завод управління тяговим двигуном
ВО "Електроважмаш", м. Харків розробка і серійне виготовлення
тягових електродвигунів,
силових автоматів та системи
управління тролейбусом *

------------------------------------- * Виконуються на конкурсній основі.

Державний секретар
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА

Додаток N 3
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 1992 р. N 66-р
ПЕРЕЛІК
комплектуючих вузлів і агрегатів до тролейбусів,
які необхідно закупити за кордоном
у 1992 - 1994 роках
(штук)
------------------------------------------------------------------ Найменування |1992 рік |1993 рік |1994 рік ------------------------------------------------------------------
Тяговий електродвигун 100 500 1000
Ведучий міст 100 500 1000
Механізм для керма 50 250 500
З'єднувальний пристрій 150 750 1500

Державний секретар
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТАвгору