Деякі питання ліквідації та утворення державних господарських об'єднань в атомній промисловості
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Перелік від 17.04.2008650-р
Документ 650-2008-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.08.2008, підстава - 1071-2008-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 17 квітня 2008 р. N 650-р
Київ
Деякі питання ліквідації
та утворення державних господарських
об'єднань в атомній промисловості
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 1044-р ( 1044-2008-р ) від 25.06.2008
N 1071-р ( 1071-2008-р ) від 06.08.2008 }

1. Вивести із складу державного концерну "Укратомпром"
державні суб'єкти господарювання згідно з додатком.
2. Ліквідувати державний концерн "Укратомпром".
3. Утворити комісію з ліквідації державного концерну
"Укратомпром".
Затвердити головою зазначеної комісії першого заступника
Міністра палива та енергетики Бугайова Олега Анатолійовича.
{ Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженнями КМ N 1044-р ( 1044-2008-р ) від 25.06.2008,
N 1071-р ( 1071-2008-р ) від 06.08.2008 }
Голові комісії:
затвердити персональний склад комісії, включивши до нього
представників Мінпаливенерго, Фонду державного майна, державного
концерну "Укратомпром" та державного підприємства "Національна
атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом";
забезпечити здійснення заходів з ліквідації державного
концерну "Укратомпром";
подати у місячний строк Фондові державного майна документи,
пов'язані з управлінням корпоративними правами держави щодо
відкритих акціонерних товариств "Київський науково-дослідний та
проектно-конструкторський інститут "Енергопроект", "Харківський
науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут
"Енергопроект", "Науково-дослідний і проектно-конструкторський
інститут атомного та енергетичного насособудування" та
"Турбоатом";
подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України
ліквідаційний баланс і звіт про результати роботи державного
концерну "Укратомпром".
4. Утворити Державний концерн "Ядерне паливо", включивши до
його складу зазначені у пункті 1 цього розпорядження державні
суб'єкти господарювання, з віднесенням Концерну до сфери
управління Мінпаливенерго.
5. Мінпаливенерго:
розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України
проект Статуту Державного концерну "Ядерне паливо", визначивши
основною метою його діяльності створення виробництва ядерного
палива, а також включивши до проекту Статуту положення щодо
неможливості відчуження переданого Концерну державного майна без
погодження з Кабінетом Міністрів України;
подати пропозиції щодо визначення кандидатури на посаду
генерального директора Концерну.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

Додаток
до розпоряждення Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2008 р. N 650-р
ПЕРЕЛІК
державних суб'єктів господарювання,
що виводяться із складу державного
концерну "Укратомпром" та включаються
до складу Державного концерну "Ядерне паливо"

------------------------------------------------------------------ |Код згідно| Найменування | | з ЄДРПОУ | суб'єкта господарювання | |----------+-----------------------------------------------------| |14309787 |Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний| | |комбінат" | |----------+-----------------------------------------------------| |34218978 |Державне підприємство "Дирекція підприємства, що | | |будується на базі Новокостянтинівського родовища | | |уранових руд" | |----------+-----------------------------------------------------| |30168850 |Державне підприємство "Смоли" | |----------+-----------------------------------------------------| |14310483 |Український науково-дослідний та проектно- | | |розвідувальний інститут промислової технології | |----------+-----------------------------------------------------| |34367550 |Державне підприємство "Дніпропетровський завод | | |прецизійних труб" | ------------------------------------------------------------------вгору