Документ 646-V, поточна редакція — Прийняття від 08.02.2007

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про присвоєння найменування населеному пункту
Кілійського району Одеської області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 15, ст.198 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Присвоїти населеному пункту Кілійського району Одеської
області, що знаходиться в межах Вилківської міської ради,
найменування - селище Біле.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 8 лютого 2007 року
N 646-Vвгору