Про нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.1996644
Документ 644-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.02.2019, підстава - 128-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 червня 1996 р. N 644
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 128 ( 128-2019-п ) від 23.01.2019 }
Про нормативи витрат на проведення
державної екологічної експертизи
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 57 ( 57-99-п ) від 18.01.99 )

Відповідно до статті 47 Закону України "Про екологічну
експертизу" ( 45/95-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити нормативи витрат на проведення державної
екологічної експертизи, що додаються.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.19
ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 1996 р. N 644
НОРМАТИВИ
витрат на проведення державної екологічної експертизи
————————————————————————————————————————————————————————————————— | Витрати на проведення державної екологічної | експертизи (відсотків) Вартість |—————————————————————————————————————————————————— розроблення |екологічні програми | | інвестиційної |і проекти (в тому | | документації |числі передпланова | проектів | робочих (млрд.крб.) |та передпроектна | | проектів |документація) | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— до 0,5 3,50 2,0 0,8 0,5-1 3,50-3,37 2,0-1,92 0,80-0,77
1-3 3,37-3,06 1,92-1,75 0,77-0,70
3-10 3,06-2,45 1,75-1,39 0,70-0,56 10-25 2,45-1,62 1,39-0,92 0,56-0,37 25-50 1,62 0,92-0,50 0,37-0,20
Примітки: 1. Нормативи витрат визначено у відсотках до
вартості розроблення інвестиційної
документації: техніко-економічних обгрунтувань
і розрахунків, проектів, робочих проектів;
інвестиційних програм, передпланової і
передпроектної документації, в тому числі
ескізних проектів, проектно-планувальної
документації.
2. Якщо вартість розроблення інвестиційної
документації перевищує 50 млрд.крб., відсоток
установлюється еколого-експертними підрозділами
за погодженням із замовником.
3. Проміжні значення визначаються методом
інтерполяції.
4. Вартість додаткової експертизи визначається
запровадженням коефіцієнта 0,3-0,7 до вартості
первинної експертизи. Конкретний показник
коефіцієнта визначається у кожному окремому
випадку еколого-експертними підрозділами.
5. Вартість розроблення інвестиційної документації
обчислюється відповідно до ДБН та інших
нормативних актів Держкоммістобудування.
( Нормативи із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 57
( 57-99-п ) від 18.01.99 )вгору