Документ 643_016, чинний, поточна редакція — Підписання від 11.04.1992


Угода
між Україною і Російською Федерацією про порядок
переміщення ядерних боєприпасів з території України
на центральні передзаводські бази Російської
Федерації з метою їх розукомплектування та знищення

Україна і Російська Федерація, іменовані надалі Сторони, беручи до уваги Угоду про спільні заходи щодо ядерної зброї
від 21 грудня 1991 року, Угоду між державами-учасницями
Співдружності Незалежних Держав по Стратегічних силах від 30
грудня 1991 року, а також Угоду між державами-учасницями
Співдружності Незалежних Держав про статус Стратегічних сил від 14
лютого 1992 року, підтверджуючи свою прихильність до Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї від 1 березня 1968 року, прагнучи до знищення ядерної зброї, враховуючи наслідки можливих аварій з ядерними боєприпасами
при їх переміщенні, погодились про наступне:
Стаття 1
У цій Угоді наведені нижче терміни мають таке значення: "Ядерні боєприпаси" - штатні ядерні боєприпаси до тактичної і
стратегічної ядерної зброї, групові запасні частини, інструменти
та приладдя (ЗІП) і супроводжувальна документація на ці
боєприпаси; "Спеціальна техніка" - навчально-тренувальні ядерні
боєприпаси, їх імітатори і вантажомакети, експлуатаційне та
технологічне обладнання, експлуатаційна документація, спеціальні
транспортні та вантажопідйомні засоби, призначені для перевезення
ядерних боєприпасів, роботи з ними у польових умовах, а також для
використання при ліквідації аварій.
Стаття 2
Україна здійснює права та виконує обов'язки, які випливають з
цієї Угоди, щодо своєї території і з урахуванням своїх інтересів,
пов'язаних з виконанням Угоди про спільні заходи щодо ядерної
зброї від 21 грудня 1991 року. Вона здійснює контроль за
переміщенням ядерних боєприпасів, які знаходяться на її території,
і забезпечує спільно з Російською Федерацією їх вивезення на
центральні передзаводські бази, які знаходяться на території
Російської Федерації, для розукомплектування і знищення. Сторони здійснюють контроль за знищенням ядерних боєприпасів
в порядку, що визначається Протоколом ( 643_017 ) до цієї Угоди.
Стаття 3
Будь-яке переміщення ядерних боєприпасів по території України
та вивезення їх на територію Російської Федерації здійснюється
відповідно до планів, узгоджених з органами, уповноваженими
урядами Сторін. Контроль за переміщенням ядерних боєприпасів по території
Сторін здійснюють їх уповноважені органи. Вони контролюють
фактичну кількість і номенклатуру ядерних боєприпасів, що
вивозяться у транспортах, і ведуть документальний облік ядерних
боєприпасів, переданих для подальшого розукомплектування та
знищення.
Стаття 4
Кожна Сторона забезпечує безпечне та безперешкодне
переміщення транспорту з ядерними боєприпасами по своїй території.
При плануванні та організації перевезень ядерних боєприпасів діють
положення відповідних нормативних документів для цих боєприпасів.
Сторони забезпечують безперешкодний перетин своїх кордонів
транспортами з ядерними боєприпасами без проведення митного
огляду. Для перевезення ядерних боєприпасів використовуються
спеціальні транспортні засоби, супроводження та охорона яких
здійснюється тільки особовим складом ядерно-технічних з'єднань та
частин.
Стаття 5
У випадку аварії з ядерними боєприпасами на території України
наслідки такої аварії ліквідуються Сторонами. Питання, пов'язані з відповідальністю за відшкодування
заподіяних аварією збитків, включаючи відшкодування збитків
фізичним та юридичним особам третіх держав, розглядаються
спеціальною комісією Сторін, що створюється на паритетних засадах. Про виникнення аварії з ядерними боєприпасами Сторона, на
території якої виникла аварія, терміново повідомляє уряди
Співдружності Незалежних Держав і Міжнародне агентство по атомній
енергії.
Стаття 6
Сторони протягом усього періоду знаходження і переміщення
ядерних боєприпасів на їх територіях застосовують відповідні
нормативні документи щодо дій військ (сил флоту) та спеціальних
формувань при можливих аваріях з ядерною зброєю. Номенклатура спеціальної техніки, яка знаходиться в
ядерно-технічних з'єднаннях та частинах, що дислокуються на
території України, і підлягає вивезенню, та порядок її вивезення
регламентується окремою Угодою.
Стаття 7
Сторони проводять за взаємною домовленістю консультації з
метою розгляду питань, пов'язаних з виконанням положень цієї
Угоди, а також внесення можливих поправок до неї.
Стаття 8
Положення цієї Угоди не зачіпають суверенних прав Сторін, в
тому числі тих, що випливають з їх чинного законодавства та
міжнародних зобов'язань.
Стаття 9
Угода набуває чинності з моменту її підписання і діє до того
часу, доки не будуть виконані передбачені нею заходи.
Здійснено у м.Києві і Москві 11 квітня 1992 року у двох
примірниках, кожний українською та російською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.
За Україну За Російську Федерацію
(підпис) (підпис)
Л.Кравчук Б.Ельцинвгору