Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Російською Федерацією
Україна, Російська Федерація; Протокол, Міжнародний документ від 14.02.1992
Документ 643_015, чинний, поточна редакція — Підписання від 14.02.1992


Протокол
про встановлення дипломатичних відносин
між Україною і Російською Федерацією

Україна і Російська Федерація, керуючись бажанням розвивати свої відносини і будучи
впевнені, що цим вони будуть сприяти миру, безпеці та стабільності
в Європі, а також здійсненню цілей та принципів Статуту ООН,
Хельсінського Заключного акта ( 994_055 ), Паризької Хартії для
Нової Європи ( 995_058 ) та інших документів НБСЄ, враховуючи Договір між УССР та РРФСР від 19 листопада 1990
року ( 643_011 ), бажаючи зміцнювати політичні, торговельні, економічні та
культурні зв'язки двох країн і надавати їм нової якості, прагнучи до розширення дружніх зв'язків між їх громадянами та
народами, базуючись на положеннях Віденської конвенції про дипломатичні
відносини 1961 року ( 995_048 ), погодились встановити дипломатичні відносини та обмінятися
дипломатичними представництвами на рівні Посольств.
Цей Протокол набирає чинності у день його підписання.
Здійснено у м.Мінську 14 лютого 1992 року в двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
За Україну За Російську Федерацію
(підпис) (підпис)
А.Зленко А.Козирєввгору