Про стан боротьби із злочинністю та забезпечення законності в державі
Постанова Верховної Ради України від 18.11.1997640/97-ВР
Документ 640/97-ВР, поточна редакція — Прийняття від 18.11.1997

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про стан боротьби із злочинністю та
забезпечення законності в державі
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 6-7, ст.25 )
Заслухавши і обговоривши доповідь Кабінету Міністрів
України, а також інформації Міністра внутрішніх справ України,
виконуючого обов'язки Генерального прокурора України, Голови
Служби безпеки України, Голови Державної митної служби України,
голів комітетів Верховної Ради України з питань законності і
правопорядку та з питань боротьби з організованою злочинністю і
корупцією про стан боротьби із злочинністю та забезпечення
законності в державі, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати, що корупція і організована злочинність реально
загрожують національній безпеці та конституційному ладу України. Роботу правоохоронних органів (Міністерства внутрішніх справ
України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України)
та Державної митної служби України у сфері боротьби з
організованою злочинністю та корупцією і посадовими зловживаннями
у центральних органах державної влади визнати незадовільною.
2. Звернути увагу керівників правоохоронних органів та
Державної митної служби України (Литвака О.М., Кравченка Ю.Ф.,
Радченка В.І., Деркача Л.В.) на:
серйозні недоліки в організації роботи та нагляду з питань
попередження і розкриття злочинів, пов'язаних з організованими
злочинними угрупованнями, бандитизмом, тероризмом, вбивствами на
замовлення, корупцією, злочинністю у сфері економічних відносин; поширеність порушень законності серед працівників
правоохоронних органів, необхідність підвищення вимогливості до
підлеглих підрозділів по забезпеченню конституційних прав і свобод
громадян.
Запропонувати керівникам правоохоронних органів вжити рішучих
заходів щодо посилення координації і ефективності функціонування
всієї правоохоронної системи, підвищення взаємодії з міжнародними
правоохоронними організаціями, особливо в боротьбі з
наркобізнесом, тероризмом і організованою злочинністю у сфері
економіки.
3. Запропонувати Кабінету Міністрів України:
враховуючи криміногенну ситуацію в державі внести до 1 грудня
1997 року на розгляд Верховної Ради України відповідні пропозиції
щодо удосконалення структури і чисельності правоохоронних органів,
визначення їх функцій і завдань; забезпечити при формуванні Державного бюджету України на 1998
рік пріоритетне і повне фінансування судової системи,
правоохоронних органів та установ виконання покарань; з метою запобігання поширенню корупції в державних, у тому
числі правоохоронних, органах разом із комітетами Верховної Ради
України з питань законності і правопорядку та з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією розробити до 1 грудня 1997
року і забезпечити здійснення заходів по очищенню правоохоронних
та інших державних органів від корумпованих та таких, що
скомпрометували себе, службовців, поліпшення якості їх кадрового
забезпечення; розробити разом із Національним банком України та подати до 1
грудня 1997 року на розгляд Верховної Ради України проект закону
України щодо врегулювання взаємодії Національного банку України та
інших банків із правоохоронними та митними органами при здійсненні
крупних фінансових операцій, в тому числі з використанням валютних
цінностей, передбачивши відповідальність конкретних посадових осіб
за об'єктивність цієї інформації; розглянути до 1 грудня 1997 року пропозиції Міністерства
внутрішніх справ України та інших правоохоронних органів щодо
посилення боротьби із злочинністю та забезпечення законності в
державі; розробити та подати до 1 грудня 1997 року на розгляд
Верховної Ради України законопроект щодо впорядкування проведення
перевірок суб'єктів підприємницької діяльності відповідними
органами виконавчої влади; проінформувати у грудні 1997 року на "Дні Уряду" Верховну
Раду України про хід виконання Постанови Верховної Ради України
від 6 травня 1993 року "Про тимчасові слідчі ізолятори на
територіях виправно-трудових колоній" ( 3195-12 ).
4. Запропонувати Президенту України до 31 грудня 1997 року
розглянути питання про відповідність керівного складу
правоохоронних органів України займаним посадам.
5. Визнати за доцільне при формуванні порядку денного в першу
чергу включати законопроекти, направлені на захист конституційних
прав і свобод людини і громадянина та на протидію насильницькій
злочинності. Вважати за необхідне прийняти в першочерговому порядку
проекти законів України про профілактику злочинів, про участь
громадськості в охороні громадського порядку і державного кордону,
про зброю, про Національне бюро розслідувань, про внесення змін до
Закону України "Про державну податкову службу в Україні", Митного
та Господарського (Комерційного) кодексів України. Розглянути питання про включення до порядку денного дев'ятої
сесії Верховної Ради України проекту закону України про внесення
змін до Конституції України щодо порядку призначення на посади та
звільнення з посад Міністра внутрішніх справ України, Голови
Служби безпеки України та Генерального прокурора України.
6. У грудні 1997 року Генеральному прокурору України подати
Верховній Раді України інформацію про практику застосування Закону
України "Про порядок одержання згоди Ради народних депутатів на
притягнення депутата до відповідальності" ( 3120-12 ).
7. На пленарному засіданні Верховної Ради України заслухати у
грудні 1997 року інформації Голови Комітету Верховної Ради України
з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією
Омельченка Г.О. та виконуючого обов'язки Генерального прокурора
України Литвака О.М. про хід виконання Постанови Верховної Ради
України від 7 липня 1994 року ( 86/94-ВР ) "Про інформацію
Кабінету Міністрів України про хід виконання Постанови Верховної
Ради України від 27 січня 1994 року "Про перевірку діяльності
Чорноморського морського пароплавства (концерну "Бласко")" та
результати діяльності створеної цією Постановою депутатської
слідчої комісії.
8. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на комітети
Верховної Ради України з питань законності і правопорядку та з
питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 18 листопада 1997 року
N 640/97-ВРвгору