Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. N 898
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2010636
Документ 636-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.07.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.08.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 липня 2010 р. N 636
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 2009 р. N 898

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня
2009 р. N 898 ( 898-2009-п ) "Про взаємодію органів виконавчої
влади та державної установи "Соціальний контактний центр"
(Офіційний вісник України, 2009 р., N 65, ст. 2269) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 17

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2010 р. N 636
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 2009 р. N 898
( 898-2009-п )

1. У постанові ( 898-2009-п ):
у назві і пункті 1 слова "Соціальний контактний центр"
замінити словами "Урядовий контактний центр";
пункт 2 виключити.
2. У Порядку взаємодії органів виконавчої влади та державної
установи "Соціальний контактний центр" із забезпечення
оперативного реагування на звернення, що надходять на урядову
телефонну "гарячу лінію" ( 898-2009-п ), затвердженому зазначеною
постановою:
1) у назві та пунктах 1 і 2 слова "Соціальний контактний
центр" замінити словами "Урядовий контактний центр";
2) в абзаці другому пункту 3 слова "Порядок ведення бази
даних визначає Мінпраці" виключити;
3) доповнити Порядок ( 898-2009-п ) пунктом 8-1 такого
змісту:
"8-1. З метою забезпечення оперативного розгляду звернень
громадян органи виконавчої влади щотижня подають до Центру
інформацію про графік роботи телефонних "гарячих ліній" у
відповідному органі.";
4) у пункті 14 слова "подає Мінпраці необхідні дані" замінити
словами "подає Секретаріату Кабінету Міністрів України дані";
5) доповнити Порядок ( 898-2009-п ) пунктами 15 і 16 такого
змісту:
"15. Центр на основі аналізу звернень громадян виявляє
актуальні питання, що потребують надання роз'яснення, та передає
їх органам виконавчої влади відповідно до компетенції для
підготовки відповідних матеріалів.
16. Органи виконавчої влади протягом п'яти робочих днів
готують роз'яснення та передають їх Центру в електронному та
друкованому вигляді. У випадку надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру Центр у співпраці з органами виконавчої
влади визначає механізм оперативного реагування на звернення.".вгору